Prof.Dr.

KUBİLAY DEMİRAĞ


Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1992 - 1997

1992 - 1997

Tıpta Uzmanlık

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

2006 - 2013

2006 - 2013

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2008 - 2016

2008 - 2016

Başhekim Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Neuromuscular dysfunction in experimental sepsis and glutamine

ÇANKAYALI İ. , BOYACILAR O., DEMİRAĞ K. , UYAR M. , MORAL A. R.

Balkan Medical Journal, cilt.33, ss.267-274, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

The Effect of Brain Death and Coma on Gastric Myoelectrical Activity

Bor C. , Bordin D., Demirağ K. , Uyar M.

Turkish Journal Of Gastroenterology, cilt.27, ss.216-220, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2015

2015

Ventilator-associated pneumonia in critically ill patients with intensive antibiotic usage

BOR C. , DEMİRAĞ K. , OKCU O., ÇANKAYALI İ. , UYAR M.

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.31, ss.1441-1446, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2015

2015

Prevalence of Malnutrition in Various Political, Economic, and Geographic Settings

Klek S., Krznaric Z., Gundogdu R. H. , Chourdakis M., Kekstas G., Jakobson T., et al.

JOURNAL OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION, cilt.39, ss.200-210, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2013

2013

Recurrent Spontaneous Pneumothorax during the Recovery Phase of ARDS Due to H1N1 Infection.

Bor C. , DEMIRAG K. , UYAR M., ÇANKAYALı İ. , MORAL A.

Balkan medical journal, cilt.30, ss.123-5, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2012

2012

EVALUATION OF SERUM CRP VALUES IN DIFFERENT STAGES OF SEPSIS

ECE C., ÇANKAYALI İ. , BOR C. , DEMİRAĞ K. , UYAR M. , MORAL A. R.

INTENSIVE CARE MEDICINE, cilt.38, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2009

2009

Thermogenic and metabolic response to amino acid solution in brain-dead patients

ÇANKAYALI İ. , Demirag K. , Kocabas S. , MORAL A. R.

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.15, ss.39-44, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2006

2006

Sedation with intravenous ketamine and midazolam for painful procedures in children

KARAPINAR B. , YILMAZ D., DEMIRAG K. , Kantar M.

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.48, ss.146-151, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2005

2005

Can antiemetics really relieve pain?

Derbent A. , Uyar M., Demirag K. , Uyer M., KURTOGLU E., GOKTAY A.

ADVANCES IN THERAPY, cilt.22, ss.307-312, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2005

2005

The effects of N-acetylcysteine on oxidative stress in organophosphate poisoning model

Cankayali I. , DEMIRAG K. , ERIS O., ERSOZ B., MORAL A.

ADVANCES IN THERAPY, cilt.22, ss.107-116, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2001

2001

Acute amitraz intoxication in human

Ulukaya S., Demirag K. , Moral A.

INTENSIVE CARE MEDICINE, cilt.27, ss.930-933, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

1999

1999

Elderly coronary artery bypass graft patients with left ventricular dysfunction are hemodynamically stable after two different doses of rocuronium

Uyer M., Askar F., Demirag K.

JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA, cilt.13, ss.673-676, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Protective Effect of Hypothermia During Experimental Sepsis/ deneysel Sepsiste Hipoteminin Koruyucu Etkinliği

KARACA İ., ÇANKAYALI İ. , DEMİRAĞ K. , UYAR M.

Tukish Journal of İntensive Care, cilt.17, ss.82-87, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2019

2019

Yoğun Bakım Hastalarında Deksmedetomidin İnfüzyonunun Oksijen ve Enerji Tüketimi Üzerine Olan Etkisi

Zincircioğlu Ç., Bor C. , Demirağ K. , Uyar M.

Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi, cilt.1, no.1, ss.1, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Yoğun Bakımda Transtorasik Ekokardiyografi ve Akciğer Ultrasonografisinin Tedavi Üzerine Etkisi

CÖMERT M. A. , ÖCAL S., DEMİRAĞ K. , ÇANKAYALI İ. , UYAR M.

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, cilt.23, ss.78-83, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Re: Predictive Value of Brain Arrest Neurological Outcome Scale (BrANOS) on Mortality and Morbidity After Cardiac Arrest

ŞAHUTOĞLU C. , UYAR M. , DEMİRAĞ K. , ISAYEV H., Moral A. R.

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.45, ss.175, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2016

2016

Predictive Value of Brain Arrest Neurological Outcome Scale (BrANOS) on Mortality and Morbidity After Cardiac Arrest

ŞAHUTOĞLU C. , UYAR M. , DEMİRAĞ K. , Isayev H., Moral A. R.

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.44, ss.295-300, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2015

2015

The Comparison of Ramsay and Richmond Scales for Intensive Care Unit Sedation, the Consistency Between Doctors and Nurses

HEPKARŞI A. , BOR C. , DEMİRAĞ K. , ÇANKAYALI İ. , UYAR M.

JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKM DERNEGI DERGISI, cilt.13, ss.112-116, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2015

2015

Baclofen Intoxication

BOR C. , KARACA I., KARAKOÇ O., ÇANKAYALI İ. , DEMİRAĞ K. , UYAR M.

JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKM DERNEGI DERGISI, cilt.13, ss.135-138, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2015

2015

Baklofen İntoksikasyonu

CANAN B., KARACA İ., KARAKOÇ Ö., ÇANKAYALI İ. , DEMİRAĞ K. , UYAR M.

Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi (J Turk Soc Intens Care), cilt.13, ss.135-138, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Travmada germinal diş aspirasyonu Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi

BOR C., AYLİN İ., DEMİRAĞ K. , ÇANKAYALI İ. , UYAR M.

Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi, cilt.11, ss.43-46, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Travmada germinal diş aspirasyonu

BOR C. , İncesu A., DEMİRAĞ K. , ÇANKAYALI İ. , UYAR M.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.11, ss.43-46, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Uykuya eğilimli hastada akut batın? İntoksikasyon olmasın!

BOR C. , ÇANKAYALI İ. , DEMİRAĞ K. , UYAR M.

EGE TIP DERGİSİ, cilt.51, ss.269-271, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Ratlarda Oluşturulan Hemorajik Şok Modelinde N-Asetilsistein’ in Oksidatif Stres Üzerine Olan etkisi

ERİŞ O., ÇANKAYALI İ. , SEZER E. , SOLAK İ., DEMİRAĞ K. , ALİ REŞAT M.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.37, ss.208-216, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Deneysel Organik Fosfor Zehirlenmesinde Pralidoksimin Kan Katekolamin Düzeyine Etkisi

ÇANKAYALI İ. , DEMİRAĞ K. , ERİŞ O., SOLAK İ., Ersöz B., MORAL A. R.

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ DERGİSİ, cilt.37, ss.139-144, 2009 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2001

2001

The protective effects of high dose ascorbic acid and diltiazem on myocardial ischaemia reperfusipon injury

DEMİRAĞ K. , AŞKAR F. Z. , UYAR M. , ÇEVİK A., ÖZMEN D., MUTAF M. I. , et al.

Middle East Journal of Anesthesiology, cilt.16, ss.67-79, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

The effects of pressure support and proportional assist ventilation on metabolic parameters during weaning.

Arslan M. , ATİLLA K., DEMİRAĞ K. , ÇANKAYALI İ. , UYAR M.

31st Annual Congress, European Society of Intensive Care Medicine ESICM 20-24 October 2018, Paris, Fransa, 20 Ekim 2018, cilt.6, ss.272-273

2017

2017

Travma Tanısıyla Yoğun Bakıma Yatırılan Hastalarda Azot Dengesi

ORHANER TANATTI B., ÇANKAYALI İ. , DEMİRAĞ K. , GÜNER EKİCİ A., UYAR M.

Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği, 10. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi (10.KEPAN) 2017, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017

2017

2017

Kritik Hastalarda Enteral Nütrisyona Hiperkalori Formüllerle mi Başlamalıyız?

ÇANKAYALI İ. , KARACA İ., BOR C. , DEMİRAĞ K. , UYAR M.

Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği, 10. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi (10.KEPAN) 2017, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017

2017

2017

Travma Tanısıyla Yoğun Bakıma Yatırılan Hastalarda Azot Dengesi (Birincilik Ödülü), E- Poster, 29 Mart- 2 Nisan 2017, ANTALYA.

TANATTI ORHANER B., ÇANKAYALI İ. , GÜNER EKİCİ A., DEMİRAĞ K. , UYAR M.

Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği, 10. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi (10.KEPAN) 2017, (Birincilik Ödülü), E- Poster, 29 Mart- 2 Nisan 2017, ANTALYA., Antalya, Türkiye, 29 Mart 2017, ss.1

2017

2017

Monitoring Acute Kidney Injury in Intensive care with Acute Kidney Injury Network ScoreCCM , DEC 2017: 44 (1)Meeting Abstract: 1202

UYAR M. , BOR C. , ÇANKAYALI İ. , DEMİRAĞ K.

Society of Critical Care Medicine’s (SCCM) 46th Critical Care Congress, Honolulu, Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 25 Ocak 2017, cilt.44

2017

2017

NITROGEN BALANCE IN TRAUMA PATIENTS IN THE ICU

ORHANER B. T. , Cankayali I. , Demirag K. , EKICI A. G. , Uyar M.

46th Critical Care Congress of the Society-of-Critical-Care-Medicine, Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 25 Ocak 2017, cilt.44 identifier identifier identifier

2017

2017

Nitrogen Balance in The Trauma Patients in The ICUInjury Network ScoreCCM , DEC 2017: 44 (12)Meeting Abstract: 1589

TANATTI ORHANER B., ÇANKAYALI İ. , DEMİRAĞ K. , EKİNCİ A., UYAR M.

CRITICAL CARE MEDICINE Society of Critical Care Medicine’s (SCCM) 46th Critical Care Congress, Honolulu, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 25 Ocak 2017, cilt.44

2017

2017

MONITORING ACUTE KIDNEY INJURY IN INTENSIVE CARE WITH ACUTE KIDNEY INJURY NETWORK SCORE

Uyar M. , Bor C., Cankayali I. , Demirag K.

46th Critical Care Congress of the Society-of-Critical-Care-Medicine, Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 25 Ocak 2017, cilt.44 identifier

2015

2015

Deneysel Sepsiste E Vitamini Tedavisi ve Hemodinamik Yanıt

ÇANKAYALI İ. , SOLAK İ., EVREN V. , CANAN B., SERGİN D. , DEMİRAĞ K. , et al.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi (TARK 2015), Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015

2014

2014

Erişkin Yoğun Bakım Hastasında Diş Aspirasyonu

M ANIL C., KUNTMAN A., ÇANKAYALI İ. , DEMİRAĞ K. , UYAR M.

17. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi (23-27 Nisan 2014), Türkiye, 23 - 27 Nisan 2014

2014

2014

Mostly hypoactive subtype of delirium is seen in mixed intensive care unit patiens

SELDA P., CANAN B., UYAR M. , YÜKSEL E., ÇANKAYALI İ. , DEMİRAĞ K.

EuroNeuro 2014, 8th International Update Neuro-Anesthesia and Neuro-Intensive Care Meeting" Istanbul, 10-12 April 2014., 10 - 12 Nisan 2014

2013

2013

A Reliable Test for the Diagnosis of Brain Death: Bispecral Index Scale (BIS)

BOR C. , DEMİRAĞ K. , ÇANKAYALI İ. , UYAR M.

19th International Intensive Care Symposium, İstanbul, Türkiye, 10 Mayıs 2013, cilt.11, no.1, ss.23

2013

2013

One-day Cross-sectional Evaluation of Energy and Nitrogen Balance in Trauma Patients

ÇANKAYALI İ. , DEMİRAĞ K. , UYAR M. , MORAL A. R.

Clinical Nıtrition Week 2013 ASPEN, Phoenix, Amerika Birleşik Devletleri, 09 Şubat 2013, cilt.1519715, ss.90

2010

2010

THE PREDICTIVE VALUE OF BRAIN ARREST NEUROLOGICAL OUTCOME SCALE ON MORTALITY AFTER CARDIAC ARREST

ŞAHUTOĞLU C. , UYAR M. , DEMİRAĞ K. , Isayev H., Moral A. R.

23rd Annual Meeting of the European-Society-of-Intensive-Care-Medicine, Barcelona, İspanya, 9 - 13 Ekim 2010, cilt.36 identifier

2010

2010

Yatak başı patent duktus arterozus ligasyonu

TEREK D. , AYIK M. F. , YALAZ M. , Deveci M., GÖKÇE Ş. , DEMİRAĞ K. , et al.

18. Ulusal Neonatoloji KOngresi, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2010

2004

2004

Lipid Solüsyonları ve Proinflamatuar Yanıt

ÇANKAYALI İ. , DEMİRAĞ K. , UYAR M. , SİN A. Z. , MORAL A. R.

V. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, Aydın, Türkiye, 06 Ekim 2004, ss.157-158

2004

2004

Bilinci Kapalı Yoğun Bakım Hastalarında Enerji Tüketimindeki Değişim

ÇANKAYALI İ. , DEMİRAĞ K. , MORAL A. R.

V. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, Aydın, Türkiye, 06 Ekim 2004, ss.152-153

2004

2004

Septik Ratlarda N-Asetilsistein’in Oksidatif Stres Üzerindeki Koruyucu Etkinliği

DEMİRAĞ K. , ÇANKAYALI İ. , Solak İ., ERİŞ O., AKÇAY Y. , MORAL A. R.

XII. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, İzmir, Türkiye, 05 Mayıs 2004, cilt.2, no.15

2003

2003

Ratlarda Oluşturulan Deneysel Organik Fosfor İntoksikasyon Modelinde N-Asetilsistein’in Oksidatif Stres Üzerine Etkisi

ÇANKAYALI İ. , DEMİRAĞ K. , ERİŞ O., Ersöz B., MORAL A. R.

XXXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Kasım 2003, cilt.31, no.2, ss.118

2003

2003

Mantar Zehirlenmesi Sonucunda Gelişen İzole Böbrek Yetmezliği

Çetin Y., DEMİRAĞ K. , ÇANKAYALI İ. , Olgun E., MORAL A. R.

XXXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Kasım 2003, cilt.31, no.2, ss.131

2003

2003

Atipik Seyirli Bir Metomil (Karbamat) İntoksikasyonu Olgusu

AKSU H., TEYİN E., ÇANKAYALI İ. , DEMİRAĞ K. , MORAL A. R.

XXXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Kasım 2003, cilt.31, no.2, ss.140

2003

2003

Mantar Zehirlenmelerinde Karaciğer Transplantasyonu (Olgu Sunumu)

DEMİRAĞ K. , AKSU H., ÇANKAYALI İ. , Olgun E., MORAL A. R. , Tokat Y.

XXXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Kasım 2003, cilt.31, no.2, ss.131

2003

2003

Comparison of Oxygen Cost of Breathing Between PSV and APRV

UYAR M. , DEMİRAĞ K. , Olgun E., ÇANKAYALI İ. , MORAL A. R.

ESICM 16th Annual Congress, Amsterdam, Hollanda, 05 Ekim 2003, cilt.29, ss.123

2003

2003

Thermogenic and Metabolic Response to Amino Acid Solution in Brain Dead Patients

ÇANKAYALI İ. , DEMİRAĞ K. , KOCABAŞ N. S. , Moral A. R.

25th Congress of the European Society of Parenteral and Enteral Nutrition, Cannes, Vol. 22, S47, Elsevier, Oxford, 2003., 3 - 05 Haziran 2003, cilt.22

2003

2003

Effect of Standard Amino Acid Solution on Thermogenesis and Energy Expenditure in Conscious and Unconscious Intensive Care Patients

ÇANKAYALI İ. , DEMİRAĞ K. , KOCABAŞ N. S. , MORAL A. R.

25th Congress of the European Society of Parenteral and Enteral Nutrition, Cannes, Vol. 22, S48, Elsevier, Oxford, 2003., 3 - 05 Haziran 2003, cilt.22

2003

2003

Effect of Parenteral Glutamine Supplementation on Lymphocyte Subpopulations in Critically Ill Patients Receiving Glutamine Enriched Enteral Nutrition

DEMİRAĞ K. , UYAR M. , GÜLBAHAR O. , KOCABAŞ N. S. , AKÇAY Y. , Moral A. R.

25th Congress of the European Society of Parenteral and Enteral Nutrition, Cannes, Vol. 22, S50, Elsevier, Oxford, 2003., 08 Mayıs 2003, cilt.22

2002

2002

Beyin Ölümünde Amino Asitlere Termojenik ve Metabolik Yanıt

ÇANKAYALI İ. , MORAL A. R. , DEMİRAĞ K. , KOCABAŞ N. S.

IV. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, Bursa, Türkiye, 11 Aralık 2002, ss.33

2002

2002

The Effects of Neuromuscular Blockade on Oxygen Consumption and Energy Expenditure in Mechanically Ventilated Acute Respiratory Insufficiency Patients

YÜKSEL E., ÇANKAYALI İ. , DEMİRAĞ K. , MORAL A. R.

24th Congress of the European Society of Parenteral and Enteral Nutrition, Glasgow, İngiltere, 31 Ağustos 2002, cilt.21, ss.22

2002

2002

The Effects of Standard and Branched Chain Amino Acid Enriched Solutions on Thermogenesis and Energy Expenditure of Unconscious Intensive Care Patients

ÇANKAYALI İ. , DEMİRAĞ K. , KOCABAŞ N. S. , Moral A. R.

24th Congress of the European Society of Parenteral and Enteral Nutrition, Glasgow, Vol. 21, 23, Elsevier, Oxford, 2002., 7 - 09 Mayıs 2002, cilt.21, ss.23

2002

2002

Evaluation of the Correlation Between Energy Expenditure and Illness Scoring Systems in Multiple Trauma Patients

UYAR M. , DEMİRAĞ K. , ÇANKAYALI İ. , KOCABAŞ N. S. , MORAL A. R.

24th Congress of the European Society of Parenteral and Enteral Nutrition, Glasgow, Vol. 21, 24, Elsevier, Oxford, 2002., 7 - 09 Mayıs 2002, cilt.21, ss.24

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

BaşkanAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 192

h-indeksi (WOS): 8