Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 1983 - 1989 Araştırma Görevlisi

    Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü