Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ocak 2018 Tez Savunma (Doktora)

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

  Gürkan Diken Doktora Tez Savunma

 • Eylül 2014 Tez Savunma (Doktora)

  Ege Ün. Fen Bilimleri Enstitüsü

  Pınar Piriç Doktora Tez Savunma

 • Ağustos 2003 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Ege Ün. Fen Bilimleri Enstitüsü

  Şebnem Tolasa Yüksek Lisan Tez Savunma

 • Ağustos 2003 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Ege Ün. Fen Bilimleri Enstitüsü

  Evren Burcu Şen Yüksek Lisans Taz Savunma

Bilimsel Hakemlikler

 • Haziran 2018 Regional Studies in Marine Science

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2016 Su Ürünleri Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2016 Su Ürünleri Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2015 Su Ürünleri Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2015 Su Ürünleri Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2015 Su Ürünleri Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2015 Su Ürünleri Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2015 Su Ürünleri Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi