Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MICROSATELLITE POLYMORPHISM OF SEABASS (DICENTRARCHUS LABRAX) BREEDERS: NATURAL AND CULTURED STOCKS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.23, ss.1289-1294, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Age and growth of adult gilthead seabream (Sparus aurata L.) in the Aegean Sea

JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM, cilt.91, ss.1255-1259, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Soybean Meal and Rendered Animal Protein Ingredients Replace Fishmeal in Practical Diets for Sea Bass

ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, cilt.62, ss.56-62, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of Different Storage Temperatures and Durations on Peroxide Values of Fish Feed Ingredients

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.7, ss.43-49, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Balık Yemi Sektöründe Kullanılan Ticari Balık ve Balık Yan Ürünleri Yağlarının, Yağ Asitleri Kompozisyonlarının Karşılaştırılması

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.7, ss.1941-1946, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effects of salinity on growth and metabolism in blue tilapia Oreochromis aureus

African Journal Of Biotechnology, cilt.12, ss.2715-2721, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ege Denizi ve Karadenizde Kültüre Edilmiş Levreğin Kalite Parametrelerinin Kıyaslanması

AQUATIC SCIENCES AND ENGINEERING, cilt.24, ss.25-37, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EGE DENİZİ VE KARADENİZ’DE KÜLTÜRE EDİLMİŞ LEVREĞİNKALİTE PARAMETRELERİNİN KIYASLANMASI

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.24, ss.25-37, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ege ve Karadeniz' de Kültüre Edilmiş Levreğin Kalite Parametrelerinin Kıyaslanması

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.25-37, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kastaroz Kefallerin Yaş Boy Ağırlık ve Gonad Ağırlık Değişimleri Üzerine Bir Araştırma

E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, cilt.12, ss.231-239, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Development of Fish Feed Production Technology in Turkey

1th International Congress of the Turkish Journal ofAgriculture - Food Science and Technology, 8 - 10 Kasım 2019, ss.636-646

Effects of Storage Conditions on Peroxide Values of Commercial Fish Oils

18th International Symposium on Fish Nutrition and Feeding, 3 - 07 Haziran 2018, ss.9

Potential of Aquaculture By-products for Fish Meal and Fish Oil Production in Turkey

18th International Symposium on Fish Nutrition and Feeding, Las Palmas Gran Canaria, İspanya, 03 Haziran 2018, ss.25

Some Algae Species Used in Artemia Enrichment

First National Conference in Livefood, Urmia, İran, 12 Mayıs 2018, ss.2

Investigation on Nutritional Composition of Alternative Raw Material in Using Fish Feed

Middle East and Central Asia Aquaculture 2016, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016

Investigation on Nutritional Composition of Alternative Raw Material in Using Fish Feed

Middle East and Central Asia Aquaculture 2016 Conference, 2 - 03 Haziran 2016

Sparidae Larvalarında Karşılaşılan Besleme Sorunları

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 03 Eylül 2013, ss.1

Marine Finfish Diversification in the Mediterranean and Eagean Sea

Black Sea Aquaculture Species Diversification, Trabzon, Türkiye, 21 Şubat 2013, ss.4

Tuna Farming Situation in Turkey

Advances and Fuıture Perspectives For Tuna Propagation, Eilat, İsrail, 12 Şubat 2013, ss.10

Sarıağız X Minekop Hibritlerinde Erken Dönemdeki Büyüme Ve Heterozis.

16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 Ekim 2011, ss.158

Sivriburun Karagöz (Diplodus puntazzo) Juvenillerinde Farklı Soya-Protein Oranlarının Büyüme Üzerine Etkisi.

Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, Isparta, Türkiye, 30 Haziran 2011, ss.60

Akuakültür de bir selektif ıslah programı hazırlanması

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 1 - 03 Temmuz 2009, ss.268

Embryonic development stages of meagre Argyrososmus regius Asso 1801 under rearing conditions

8th Larval Biology Symposium, Lizbon, Portekiz, 6 - 11 Temmuz 2008, ss.118-119

Profile of a New Cultured Species (Argyrosomus regius Asso, 1801)

1st International Congress of Seafood Technology(ICST), İzmir, Türkiye, 18 Mayıs 2008, ss.220-223

Feed Loss in Sea Bass Culture at Net Cages

First Balkan Aquaculture Conferecence, Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 Eylül 1998, ss.1-10

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Yem Kayıpları ve Önleme Yolları

Uluslararası Akdeniz Balıkçılık Kongresi, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Nisan 1997, ss.793-801

Ağ Kafeslerde Yem Kayıpları ve Önleme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma

IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 17 - 19 Eylül 1997

Bilirkişi Raporları