Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment of Cardiac Complications in Patients Undergoing Pulmonary Resection

HEART LUNG AND CIRCULATION, cilt.28, ss.1099-1101, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Quantitative Measurement of Air Leak in Patients with Chest Drains

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.27, ss.80-87, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

A rare tumor metastasis of bilateral lung: Epithelioid trophoblastic tumor

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.26, ss.316-319, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Analysis of the patients with simultaneous bilateral spontaneous pneumothorax

CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL, cilt.12, ss.1207-1211, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A very rare cause of recurrent hemoptysis in a young male patient: Pseudosequestration

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.26, ss.161-162, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Bir olgu iki ilk Türkiye de ilk başarılı çift akciğer transplantasyonu Pediatrik yaş grubunda Türkiye de ilk akciğer transplantasyonu

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Thoracic splenosis diagnosed 48 years after thoracoabdominal trauma

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.24, ss.767-769, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synchronous bilateral thoracoscopic lobectomy in a patient with bronchiectasis

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery, cilt.24, ss.148-150, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Variation in mortality from interstitial lung disease by diagnosis

EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL, cilt.46, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A life-saving approach after thoracic trauma: Emergency room thoracotomy

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.18, ss.306-310, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

What do residents think regarding the thoracic surgery training?

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.20, ss.107-110, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Göğüs Cerrahisi Asistanları Cerrahi Eğitmleri Konusunda Ne Düşünüyor?

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery, cilt.20, ss.107-110, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Prognostic Factors for Survival in Patients with Thymic Epithelial Tumors

THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGEON, cilt.59, ss.153-157, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prognostic factors for survival in patients with thymic epithelial tumors.

Thoracic And Cardiovascular Surgeon, cilt.59, ss.153-157, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

One case, two "firsts": first successful double lung and first pediatric lung transplantation in Turkey

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.18, ss.145-147, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The psychiatric follow-up process of a lung transplantation case

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.11, ss.367-370, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Re: Traumatic diaphragmatic rupture: look to see Reply

EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY, cilt.34, ss.1127, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Traumatic diaphragmatic rupture: look to see

EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY, cilt.33, ss.1082-1085, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Akciğer Kanseri ve Koroner Arter Hastalığı Olan Üç Olguda Eşzamanlı Koroner Arter ve Akciğer Cerrahisi

Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery, cilt.15, ss.165-167, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Synchronous coronary artery and pulmonary operations in three patients with lung cancer and coronary artery disease

Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery, cilt.15, ss.165-167, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Pulmonary aspiration of a two-unit bridge during a deep sleep

JOURNAL OF ORAL REHABILITATION, cilt.32, ss.461-463, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

[Results of surgical treatment for lung cancer in advanced age].

Tuberkuloz ve toraks, cilt.51, ss.253-7, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bilobektomi Sonrası Gelişen Bronkoplevral Fistül ve Abondan Kanamanın Tedavisinde Transsternal Transperikardiyal Yaklaşımla Tamamlama Pnömonektomisi

Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery, cilt.10, ss.175-177, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Akciğer Rezeksiyonu Uygulanan Hastalarda Preoperatif Kardiyak Değerlendirme

Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery, cilt.9, ss.39-41, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Is Delayed Puberty a New Etiological Factor for Spontaneous Pneumothorax?

Current Thoracic Surgery, cilt.4, ss.21-25, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Pneumothorax: A Rare Entitiy During Pregnancy

Turkish Thoracic Journal, cilt.20, ss.206-208, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

İdiyopatik mediastinal fibrozis

Ege Tıp Dergisi, cilt.57, ss.119-121, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diagnostic value of F-18-FDG-PET/CT in benign lung diseases

KARDIOCHIRURGIA I TORAKOCHIRURGIA POLSKA, cilt.15, ss.1-4, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Larinks ve akciğer maligniteli olgularda akciğer rezeksiyonu

Ege Tıp Dergisi, cilt.56, ss.168-172, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psychiatric assessments in patients operated on due to lung cancer

Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, cilt.25, ss.518-521, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

A rare postoperative thoracic surgery complication: chylothorax

Current Thoracic Surgery, cilt.2, ss.58-63, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Clinical approach for the pneumomediastinum after blunt chest trauma

Open Journal of Thoracic Surgery, ss.8-13, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Expectoration of Tracheobronchial Grass Inflorescence Mimicking a Chest Wall Tumor

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.7, ss.282-284, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Acute histopathological effects of cryotherapy on lung tissue

Current Thoracic Surgery, cilt.1, ss.1-5, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acil servis torakotomisinde fizyolojik durum

Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Incidence of Post Thoracotomy Chronic Pain and Its Impact on Quality of Life

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, cilt.33, ss.1395-1401, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Myasthenia Gravis with Thymoma Histopathologic Examination and Rate of Complication After Surgery

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.2, ss.22-23, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Minimally Invasive Surgery for Descending Necrotizing Mediastinitis

Türk Toraks Dergisi, cilt.11, ss.44-46, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hiperhidrozda Cerrahi Tedavi

Turkiye Klinikleri Cosmetic Dermatology, cilt.4, ss.25-32, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Travmatik Sternum Fraktürleri Tanı ve Tedavi

Ege Tıp Dergisi, cilt.49, ss.107-111, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Senkron ve metakron akciğer kanserlerinde cerrahi tedavi sonuçları

Ege Tıp Dergisi (Ege Journal of Medicine), cilt.48, ss.85-88, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Her litik kemik lezyonu metastaz değildir Primer akciğer kanseriyle eş zamanlı fibromatozis

İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, cilt.12, ss.83-86, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Leiomyoma An unusual pleural tumor: Report of a case.

Turkish Respiratory Journal, cilt.9, ss.53-55, 2008 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Her Kemik Lezyonu Metastaz Değildir Primer Akciğer Kanseriyle Eş Zamanlı Fibromatosis

İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, cilt.22, ss.83-86, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bronşektazide Uzun Dönem Cerrahi Tedavi Sonuçları Hastaların Düşünceleri Nedir

İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, cilt.21, ss.11-15, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İleri Yaş Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Sonuçları

Tüberküloz ve Toraks Dergisi, cilt.51, ss.253-257, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arka mediastene yerleşmiş bir sellüler schwannoma olgusu

Akciğer Arşivi, cilt.3, ss.198-201, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akciğerin Metastatik Tümörlerinin Cerrahi Sağaltım Sonuçları 19 Olguluk Heterojen Bir Dizi

Türkiye Ekopatoloji Dergisi, cilt.8, ss.21-24, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arka Mediastende Yerleşmiş Bir Sellüler Schwannoma Olgusu

Akciğer Arşivi, cilt.3, ss.198-201, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pnömonektomi Sıvıları Nerede?

10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 Nisan - 28 Mayıs 2019

Geç Dönem İpsilateral Torakotomi Uygulanan Hastaların Klinik Analizi

10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

Plevral Efüzyon Saptanan maligniteli Hastalarda Prognostik Bir Faktör: Plevral Sıvı Albumin Düzeyi

Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 22.Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2019

Mediastinal Kist Nedeniyle Opere Edilen 50 Olgunun Analizi

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 Mart 2019, ss.82

Gebelik ve pnömotoraks

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 40. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2018

Spontan Sternum Fraktürü

40. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Kongresi, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2018

Step-by-step prolonged air leak

26th European Conference on General Thoracic Surgery, 27 - 30 Mayıs 2018

Kolon adenokarsinomu metastazının ekspektorasyonu: Metastazoptizi

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 14-18 Mart 2018, Antalya, Türkiye, 14 Mart - 18 Nisan 2018

Erken dönemde nüks eden spontan pnömotorakslı hastaların analizi.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39. Ulusal Kongresi, 14-17 Ekim 2017, Çeşme-İzmir., Türkiye, 14 - 17 Ekim 2017

Azygos loblu nüks spontan pnömotorakslı olguya uniportal videotorakoskopik yaklaşım

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39. Ulusal Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2017

Primer miyelofibrosisli olguda spontan göğüs duvarı hematomu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39. Ulusal Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2017

Akciğer malignitesini taklit eden nadir bir akciğer kist hidatik nedeni: Alveolar ekinokok

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39. Ulusal Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2017

Dev toraks neoplazmları

9. Göğüs Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2017

Akciğerin nadir görülen malign tümörleri

9. Göğüs Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2017

Uzun QT sendromlu hastada torakal sempatektomi

9. Göğüs Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2017

Benign akciğer tümörleri

9. Göğüs Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2017

Epiteloid trofoblastik tümör

Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017

İdiyopatik mediastinal fibrozis

Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017

Kokain inhalasyonu sonrası gelişen pnömomediastinum olgusu

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 15-19 Mart 2017, Türkiye, 15 - 19 Mart 2017

Nazogastrik tüp sonrası nadir bir komplikasyon: Bronkoplevral fistül

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 15-19 Mart 2017, Türkiye, 15 - 19 Mart 2017

Multipl odak karsinoid tümör

VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Türkiye, 24 - 27 Kasım 2016

Nefropeksi operasyonu sonrası gelişen kot instabilizasyonu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2016

Postoperatif görme kaybı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2016

Posterior mediastinal tümörlere multidisipliner yaklaşım

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2016

İdiopatik masif hemoptiziye yaklaşım

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2016

İntratorasik nadir bir tümör: hibernoma

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2016

Nadir bir masif hemotoraks nedeni: subkutan karaciğer biyopsisi

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2016

Larinks ve akciğer kanseri birlikteliğinde cerrahi zorluklar

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2016

Atypical presentation of coal workers pneumoconiosis with siderosis

28th congress of international acadeny of pathology, 25 - 29 Eylül 2016

Her iki hemitoraksa uzanım gösteren dev teratom

Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2016

Posterior mediastenin nadir bir tümörü: ganglinörinom

Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2016

Wegener granülomatozisli olguda bilateral pnömotoraks

Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2016

Akciğerin nadir bir tümörü: PECOMA

Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2016

Pulmoner alveolar proteinoziste akciğer lavajı uygulaması

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, Türkiye, 30 Mart - 02 Nisan 2016

Künt Toraks Travması Sonrası Sağ Atriyal Rüptür Olgusu

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2016, Türkiye, 16 - 20 Mart 2016

künt toraks travması sonrası sağ atriyal rüptür

ulusal akciğer sağlığı kongresi, İzmir, Türkiye, 16 - 20 Mart 2016

Thoracic splenosis after thoracoabdominal trauma

International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery 2015 Annual Scientific Meeting, 03-06 June 2015, Berlin, Germany, 3 - 06 Haziran 2015 Creative Commons License identifier identifier

VATS as a safe and effective diagnostic procedure in mediastinal diseases

International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery 2015 Annual Scientific Meeting, 03-06 June 2015, Berlin, Germany, 3 - 06 Haziran 2015

Long term results of T2 sparing sympathicotomy in patients with palmar and axillary hyperhidrosis A review of 234 patients

International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery 2015 Annual Scientific Meeting, 03-06 June 2015, Berlin, Germany, 3 - 06 Haziran 2015

Akciğer rezeksiyonu yapılan hastalarda kardiyak komplikasyon değerlendirmesi

8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

Elastofibroma dorsi Fizik muayene ve radyolojik değerlendirme bilateral yapılmalı

8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

Primer akciğer karsinomlarında SUV ile ki 67 indeksi arasındaki ilişki

8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

Künt travmaya bağlı pnömomediastinum Endoskopik inceleme ne zaman gerekli

8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

Alışılmadık postoperatif seyri ile iki timik karsinom olgusu

8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

Klarnet çalmaya bağlı spontan pnömomediastinum olgusu

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, 1-5 Nisan 2015, Antalya, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2015

Bir hemitoraksı tama yakın dolduran kitle dev soliter fibröz tümör

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2014

Hemoptizi ile başvuran farklı etiyolojide dört hasta

6. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, Kayseri, Türkiye, 15 Ekim - 18 Kasım 2014, ss.89

Early Operative Complications of Endoscopic Thoracic Sympathicotomy

24th Annual Word Congress of the WSCTS. September 6-10, 2014, Geneva, Switzerland, 6 - 10 Eylül 2014

Antibiotic Prophylaxis in Thoracic Surgery Single Dose or 48 Hours

24th Annual Word Congress of the WSCTS. September 6-10, 2014, Geneva, Switzerland, 6 - 10 Eylül 2014 identifier identifier identifier

Metastatik akciğer tümörlerinde cerrahi tedavi

Ulusal Toraks Maligniteleri Kongresi, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2012

Plevranın malign soliter fibröz tümörü

Türk Toraks Derneği 15. Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2012

Plevranın nadir kistik lezyonu: Multikistik mezotelyoma

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 33. Ulusal Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2011

Malignite şüpheli pulmoner lezyonlar: Wegener granülomatozlu iki olgu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 33. Ulusal Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2011

Poland sendromu

Türk Toraks Derneği 14. Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2011

Endoskopik Torakal Sempatektomiyi Zorlaştıran Anatomik Varyasyon: Azigos Lobu

Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Mayıs 2010

İş Kazası Nedeniyle Gelişen Toraks Travmaları.

Türk Toraks Derneği 13. Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Mayıs 2010

Kalp Transplantasyonu Adayı Hastada Mantar Topunu Taklit Eden Hamartom

Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Mayıs 2010

Türkiye de Başarılı İlk Çift Akciğer Transplantasyonu.

Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Mayıs 2010

T3 only sympathicotomy is an adequate procedure for the treatment of primary palmar hyperhidrosis

Annual Scientific Meeting of the International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery, 3 - 06 Haziran 2009

Diagnosis and management of traumatic sternal fractures

10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, 13 - 17 Mayıs 2009 Creative Commons License identifier identifier identifier

Iatrogenic Rib Fractures During Thoracotomy: Comparision of Posterolateral and Anterolateral Thoracotomies.

10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Antalya, Türkiye, 13 Mayıs 2009, ss.433

Torakotomi ağrısının tedavisinde parasetamol ve lornoksikamın etkinliğinin karşılaştırılması

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XV. Kongresi, Özet Kitabı, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2009, ss.35

Travma Sonrasında İnsidental Olarak Saptanan Plevranın Soliter Fibröz Tümörü

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 30. Ulusal Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2008

Radyolojik Olarak Plevral Efüzyonla Karışabilen Bir Patoloji Dev Perikardiyal Kist

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 30. Ulusal Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2008

Thoracic paravertebral block with bupivacaine 0 25 versus intrathecal morphine for pain relief after thoracotomy

23rd Annual Meeting of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists, J Cardiothorac Vasc Anesth, Vol. 24(3S),S23, 2010., 11 - 14 Haziran 2008, cilt.24, ss.23

Leiomyoma: An Unusual Chest Wall Tumor

17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest, İstanbul, Türkiye, 29 Ağustos - 01 Eylül 2003, cilt.9, ss.53-55

Spontan Pnömotoraks Tedavisinde Videotorakoskopik ve Açık Cerrahi Yöntem Deneyimlerimiz.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 29. Ulusal Kongresi, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2007

Akciğer Radyolojisinde Maligniteyi Andıran Perfore Kist Hidatik Olgusu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 29. Ulusal Kongresi, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2007

Spontan Hemopnömotoraks İki Olgu Nedeniyle

Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Nisan 2007

Soliter Akciğer Nodülü Olarak İzlenen Primer Akciğer Malt Lenfoması

1. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Türkiye, 25 Kasım 2004 - 28 Kasım 2005

Akciğerin Karsinoid Tümörleri Cerrahi Sonuçlar

III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2005

Akciğer kanserli hastalarda her kemik lezyonu metastaz mıdır

I. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Bildiri ve Özet Kitabı, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2004

Akciğer kanseri tanı ve evrelemesinde pozitron emisyon tomografisinin tanısal değeri

I. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Bildiri ve Özet Kitabı, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2004

Mediastinal Hodgkin Hastalığı ve Timik Kist

II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 17 - 20 Eylül 2003

Pulmoner Hiyalinize Granülom Olgusu

Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2002

Metastatik Akciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavi Sonuçları

Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2002

Soliter Pulmoner Nodüllere Cerrahi Yaklaşım

Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2001

Kitap & Kitap Bölümleri

Toraks Travması Hastasında Enfeksiyöz Komplikasyonlar

Toraks Travmaları, Özyurtkan MO, Bostancı K, Özpolat B., Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.311-316, 2018

Benign Özofagus Tümörlerinin Rezeksiyonu

Erişkin Göğüs Cerrahisi, MUSTAFA YÜKSEL, Editör, Nobel Tıp Kitapları, 2011

Künt ve Penetran Özofagus Yaralanmaları

Erişkin Göğüs Cerrahisi, MUSTAFA YÜKSEL, Editör, Nobel Tıp Kitapları, 2011

İnfant ve Çocuklarda Konjenital Özofagus Hastalıkları

Erişkin Göğüs Cerrahisi, MUSTAFA YÜKSEL, Editör, Nobel Tıp Kitapları, 2011

Özefagusun Benign Konjenital ve Travmatik Hastalıkları Genel Bakış

Erişkin Göğüs Cerrahisi, MUSTAFA YÜKSEL, Editör, Nobel Tıp Kitapları, 2011

Özofagus Perforasyonunun Tedavisi

Erişkin Göğüs Cerrahisi, MUSTAFA YÜKSEL, Editör, Nobel Tıp Kitapları, 2011

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Cerrahi Tedavi

Tanımdan Tedaviye Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, SEMA UMUT, ERTÜRK ERDİNÇ, Editör, Galenos Yayıncılık, 2008