Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sinemada Felsefe ve Film Felsefesi Üzerine

Doğu Batı, cilt.1, ss.89-116, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Felsefeden Sinemaya: "Bengi Dönüş" Kavramının Kosmos Filmi'nde Anlam Yaratımı Açısından Kullanımı (Ortak Yazarlı)

Akdeniz İletişim- Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.189-201, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Yazı Tura Filmi Örneğinde Türk Sinemasında 'Saydam Nihilizm' ve 'Anlam'

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.67-79, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Film Anlatısında Karakter Alegorisi: 2046 Örneği

Yeni Düşünceler Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.39-49, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Bollywood Filmlerine Yönelik Türsel Çözümleme: Kabhi Khushi Kabhie Gham Filmi Örneğinde Modern "Masala Filmleri" (Ortak Yazarlı)

Akdeniz İletişim Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.4, ss.85-106, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Modern Dönem Hong Kong Sinemasında Kültür, Toplumsal Yapı ve İdeoloji: Wong Kar-Wai Sinemasında "Çin Sendromu"nun Etkileri

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.71-84, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

"Güzel ve Çirkin: Masalın Sinemadaki Yeni Görünümleri"

III International Conference-The West of the East The East of the West III. Doğunun Batısı Batının Doğusu Uluslararası Konferansı, Ohrid, Makedonya, 27 Temmuz 2018, cilt.1, ss.65-80
Link

"Sosyolojik İmgelem Ve Sinema: Kelebekler Filminde Alternatif Alanın Kurulumu"

III International Conference-The West of the East The East of the West III. Doğunun Batısı Batının Doğusu Uluslararası Konferansı, Ohrid, Makedonya, 27 Temmuz 2018, cilt.1, ss.65-66
Link

”Farklı Seslerle Bezenmiş Kentin Müzikli Öyküsü-İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek”

Uluslararası Doğunun Batısı Batının Doğusu Konferansı, Prag, Çek Cumhuriyeti, 4 - 06 Temmuz 2017, ss.349-355
Link

K arakter im Nerede Nasıl Ne Zaman

Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı-XVII- "Sinema ve Zaman", İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2016

Sinemada Gerçek Algısı ve Mustang Filmine Yönelik Yabancı Yargısının Oluşumu

2. Uluslararası Medya Çalışmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2016, cilt.2, ss.733-746

Filmoterapide Kısa Belge Filmin Canlandırma Amaçlı Kullanımı

Filmotheraphy- Metamorphoses Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 12 Haziran 2015

Kadın Yönetmenlerin Filmlerinde Kadınların Sesi/Sözü/Eylemi

Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı XVI-Sinema ve Ses-Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 07 Mayıs 2015, cilt.1

Seyirci Olarak Eleştirmen

Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı XV (New Directions in Turkish Film Studies XV)-Sinema ve Seyirci, Sözlü Bildiri, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 08 Mayıs 2014, cilt.1, ss.45

Şehrin Işıkları: Son Dönem Türk Filmlerinde İnsan/Şehir İlişkisinin Kültürel Çalışmalar Açısından İrdelenmesi

I. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu- 21. Yüzyılın Eşiğinde Kültür ve İletişim: Sorunlar-Sorgulama ve Öneriler, (Ortak Bildiri), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, Antalya, Türkiye, 20 Kasım 2013, cilt.1, ss.33-38

Yeni Yönetmenler-Yeni Filmler: Aidiyet, Cinsiyet, Travma ve Kaygı

2nd International Symposium on Language and Communication: Exploring Novelties, Sözlü Bildiri, Institute of Language and Communication Studies-ILCS, İzmir Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 17 Haziran 2013, cilt.1, ss.1795-1802

Erksan'ın TV Filmlerinde Gerçeküstücü Eğilim: Sazlık ve Müthiş Bir Tren

Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı XIV-Sinema ve Edebiyat, Sözlü Bildiri, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 02 Mayıs 2013, cilt.1, ss.34

Film Eleştirisinde Yöntem: Sorular-Sorunlar-Çözümler

International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges, Institute of Language and Communication Studies-ILCS, İzmir Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 10 Haziran 2012, cilt.2, ss.2405-2410

Sembolik Düzen Cehennemimdir! Ailenin Kolektif Hafızasına Direnmede Dilin Kullanımı ve Reddi

Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı XIII-Sinema ve Bellek, Sözlü Bildiri, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 03 Mayıs 2012, cilt.1, ss.11

The role of short film in education

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 Şubat 2012, cilt.47, ss.316-320 Özet

Post-Politika Çağında Yeni Sinema: Meşrulaştıran Mı, Alternatif Mi?

Uluslararası Altın Koza Sinema Kongresi, Sözlü Bildiri, Adana Büyükşehir Belediyesi-Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliği, 18. Uluslararası Altın Koza Film Festivali, Adana, Türkiye, 17 Eylül 2011, cilt.1, ss.104-111

Toplumsal Hafıza ve 2000 Sonrası Türk Filmlerinde Siyasi İdeoloji

International Symposium on Media and Politics, Uluslararası Medya ve Siyaset Sempozyumu, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, İzmir, Türkiye, 15 Kasım 2007, cilt.1, ss.404-414

"Avrupa Birliği Türk Sinemasına Nasıl Bir Gelecek Öneriyor? MEDIA Programı Çerçevesinde Endüstrileşme ve 'Avrupalı Olmak'"

Uluslararası Sinema Konferansı Garplılaşmadan Avrupa Birliği'ne Modernleşme/Sinema/Seyir Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 23 Haziran 2005, cilt.1, ss.2
Link

"Profile of Turkish Women Reporters, Their Understanding of News and Their Definition of Women"

Women's Worlds 8th International Interdisciplinary Congress on Women, Kampala, Uganda, 21 Temmuz 2002, cilt.1, ss.359
Link

"Home-Country and Belonging: 'Other' in the Films of Ferzan Özpetek"-(K. Yumlu ile)

Selves at Home, Selves in Exile Ege University Seventh International Cultural Studies Symposium, İzmir, Türkiye, 08 Mayıs 2002, cilt.1, ss.42
Link

Kısa Filmin Doğası ve Zorlukları Üzerine Bir Deneme

2. Ulusal İletişim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 Mayıs 2001, cilt.1, ss.573-577

"Türkiye'de Televizyon Haberlerinde Etik"

İletişim Etkinlikleri Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Eskişehir, Türkiye, 05 Nisan 2000
Link

Kitap & Kitap Bölümleri

Araf'ta İmgeler Sinemada Kimlik, Aidiyet ve Ontolojik İkilemler

'Körfez'in İçkinlik Düzleminde Flâneur Olmak', Oktan A., Aytaş M., Editör, Doruk Yayınları, İstanbul, ss.139-150, 2019
Link

Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 14- Sinema ve Zaman/Sinema ve Sinema

”Sinemada Yanılsama ve Saf Durumsallık Görünümü: Albüm”, Deniz Baurakdar, Editör, Bağlam, İstanbul, ss.145-153, 2018

Star Wars Sineması Okumaları, Genişletilmiş 2. Baskı

Star Wars’un Akusmatik Sesleri, S. Serhat Serter, Editör, Dedalus, İstanbul, ss.283-315, 2018

Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 12 Sinema ve Felsefe

"Av Mevsimi Filminin Felsefesi: "İnsan İnsanın Kurdudur"", Deniz Bayrakdar, Editör, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, ss.25-37, 2016

2000 Sonrası Türk Sinemasına Eleştirel Bakış

'Sinemamızda Hollywoodvari Tür Temsili: Çoklu Kahraman Yapısı ve Romantik Komedi', Yılmazkol Ö., Editör, Okur Kitaplığı, İstanbul, 2011
Link

Medya Temsilleri

"Antik Dönem Tragedyalarına Ait Kahraman Niteliğinin Günümüz Türk Sinemasında Temsili: Kabadayı Filmi Örneği"(Ortak Yazarlı), İmançer Takımcı D. , Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2010
Link

Televizyon Ve...

Türkiye'de Televizyon Dizileri Ve Sinema Filmlerinde Estetik Anlayışın Yapılanması', Küçükerdoğan B., Editör, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2009
Link

Erkek Kimliğinin Değişe(meye)n Halleri

"İyi Adam- Kötü Adam": Son Dönem Türk Sinemasında Erkek Karakter ve Stereotipleşme", Kuruoğlu H., Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2009
Link

Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 7

Uylaşım ve Farklılaşma: Film Türleri ve Paranın Alegorik Sunumu, Bayrakdar D. , Editör, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, ss.93-104, 2008
Link

Medya Okumaları

"Eleştirel "Karşı-Kültür" Alanı Olarak Hong-Kong Yeni Dalga Filmleri ve Bir Kadın Yönetmen: Ann Hui", Yılmazkol Ö., Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2007
Link

Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sineması

"Devrim ve Gelenek: Çin’in Beşinci Kuşak Sinemacıları ve Üçüncü (Dünya) Sinema Estetiği", Biryıldız E.,Erus Z., Editör, Es Yayınları, İstanbul, 2007
Link

Medya ve Kadın

"Kadınlar ve Medya: Türk Kadın Muhabirlerin Profili, Haber Anlayışı ve Haber Metinlerinde Kadınları Tanımlayışı", İmançer D. , Editör, Ebabil Yayıncılık, Ankara, 2006
Link

Diğer Yayınlar