Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Erasmus International Academic Research Symposium/Synthesis of Novel Piperazine Derivatives

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2017 International Congress on Chemistry and Materials Science/ Copper(II)-catalysed Asymmetric Henry (nitroaldol) Reactions: Recent Developments

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2016 XXVII.Ulusal Kimya Kongresi/ ONO Tipi Üç Dişli Kiral Ligand İçeren Cu(II) Kompleksinin Sentezi ve Asimetrik Henry Tepkimesindeki Katalitik Aktivitesinin İncelenmesi

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2016 Chemistry Conference for Young Scientists ChemCYS 2016/Chiral Fluorescent Receptors: Synthesis and Recognition for Amino Acids

  Katılımcı

  Bruges, Belçika

 • 2014 8th Asian-European Symposium on Metal-Mediated Efficient Organic Synthesis/ Palladium-catalyzed Arylation and Alkenylationof (Z)-2,4-Enyne Oxiranes with Organoborons Leading to Vinylallenols

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2012 3rd Pak-Turk Conference on Chemical Science/ Ring-opening of Epichlorohydrin by 2,4-dihyroxybenzaldehyde And The Biological Activity of Product Schiff Base Derivatives

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2011 7th Nanoscience and Nanotechnology Conference/ New Approach for The Synthesis of Fe3O4 Based Nanocluster Structures for Magnetic Fluid Formation

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 XXV.Ulusal Kimya Kongresi/ Tek Basamakta Gerçekleşen Henry Eliminasyon Tepkimeleri

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2011 XXV.Ulusal Kimya Kongresi/ Kiral Lewis-Asit Katalizli Diels Alder Tepkimeleri

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2008 XXII.Ulusal Kimya Kongresi/ Salisilaldehit Türevlerinin Epiklorohidrin ile Tepkimeleri

  Katılımcı

  Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc)

 • 2006 XX.Ulusal Kimya Kongresi/ Organofosfin Sülfür Ligandlı Pt(II) Komplekslerinin Termal Davranışları

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2006 XX.Ulusal Kimya Kongresi/ Bis(Difenilfosfino)amin Disülfür Ligandlı İyonik Pd(II) Kompleksleri

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2005 XIX.Ulusal Kimya Kongresi/ Bis(Difenilfosfino)amin Disülfür Ligandlı İyonik Pt(II) Kompleksleri

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2003 XVII.Ulusal Kimya Kongresi/ Organofosfin Sülfür Ligandlı Pt(II) Kompleksleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 17

h-indeksi (WOS): 2