Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Catalyst functional group cooperativity in the amino acid-catalysed nitroaldol condensation reaction

RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES, cilt.39, ss.3407-3415, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ionic Pt(II) complexes containing bis(diphenylthiophosphinyl)methane

SYNTHESIS AND REACTIVITY IN INORGANIC AND METAL-ORGANIC CHEMISTRY, cilt.34, ss.1817-1823, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Preparation Of A Chiral Cu(II)-Schiff Base Complex And Application For Asymmetric Catalysis

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.8, ss.151-155, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Synthesis of Novel Piperazine Derivatives

Erasmus International Academic Research Symposium, 5 - 06 Nisan 2019 identifier identifier

Synthesis and Characterization of Multifunctional Chiral Schiff Base Derivatives

15th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, 1 - 30 Kasım 2011

Kiral Lewis-Asit Katalizli Diels Alder Tepkimeleri

XXV.ULUSAL KİMYA KONGRESİ, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011

Tek Basamakta Gerçekleşen Henry Eliminasyon Tepkimeleri

XXV.ULUSAL KİMYA KONGRESİ, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011

Bis(Difenilfosfino)amin Disülfür Ligandlı İyonik Pt(II) Kompleksleri

XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Türkiye, 30 Eylül - 04 Ekim 2005

Organofosfin Sülfür Ligandlı Pt(II) Kompleksleri

XVII. Ulusal Kimya Kongresi, Türkiye, 8 - 11 Eylül 2003