Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Liquid and Volatile Biopsies in Personalized Molecular Diagnosıs and Biomonitoring of Lung Cancer

13. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018, cilt.30, ss.17

Liquid and volatile biopsies in personalized molecular diagnosis and biomonıtoring of lung cancer

EU COST Action, CA 15129 3rd International DiMoPEx Working Groups Meeting, Porto, Portekiz, 9 - 11 Ekim 2018

Development of PPy-CNT-SPME Fiber Development and Their Use in Pesticide Determination in Apple Juice by GC-MS

8th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.27-30

Development of a Noninvasive Method for Biomarker Determination in Human Breath for Early Diagnosis of Lung Cancer

8th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.41-43

Determination of Chlorpyrifos by Solventless Method

8th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018

SOLUK HAVASI ANALİZLERİ

Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018

Determination of H2O2 by High Spin Peroko complex

ınternational Congress on Chemistry and Material Science, 5 - 07 Ekim 2017

Pipette Tipped -SPE for Green Extraction of Pesticides

International Congress on Chemistry and Material Science, 5 - 07 Ekim 2017
Link

Spectrophotometric Determination of Tungsten in Micel Media

International Congress on Chemistry and Material Science, 5 - 07 Ekim 2017
Link

Exposure to indoor air pollutants and their effects on chronic respiratory diseases

2 nd ınternational Conference Pollution in living and working environments and health, 30 Ekim 2017

Theoretical Approach to the SPME Fiber Selectivity for Head Space Determination of Pesticides

18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies (ExTech’2016) and the 22nd International Symposium on Separation Science (ISSS’2016), 3 - 06 Temmuz 2016

The Use of Electrochemically Prepared SPME Fibers for HS GC MS Determination of Pesticides Used in Vineyards

18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies (ExTech’2016) and the 22nd International Symposium on Separation Science, 3 - 06 Temmuz 2016

The Effect of Preparation Conditions on Performance of Electrochemically Prepared Polypyrrole SPME Fiber

18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies (ExTech’2016) and the 22nd International Symposium on Separation Science (ISSS’2016), 3 - 06 Temmuz 2016

The Use of Electrochemically Prepared SPME Fibers for HS GC MS Determination of Fungicides

18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies (ExTech’2016) and the 22nd International Symposium on Separation Science (ISSS’2016), Torun, Polonya, 3 - 06 Temmuz 2016

Assessment of the efficiency of different extraction techniques for the determination of pesticides in milk

18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies (ExTech’2016) and the 22nd International Symposium on Separation Science (ISSS’2016), 3 - 06 Temmuz 2016

Endokrin Bozucu Kimyasalların Kromatografik Yolla Analizi

8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Isparta, Türkiye, 30 Mayıs - 03 Haziran 2016

Usage of Polymeric Composites as Analysis Material

IV Polymeric Composites Symposium Exhibition and Brokerage Event, 5 - 07 Mayıs 2015

Applications of Polymeric Composites in Chromatographic Analysis

IV International Polymeric Composites Symposium, Exhibiton and Brokerage Event, 5 - 07 Mayıs 2015
Link

A New Spectrophotometric Method for Trace Mercury Determination

6th Black Sea BasınConference on Analytical Chemistry, 2013, 10 - 14 Eylül 2013

Polymer Clay Nanocomposites as a new Sorbent for Chromatographic methods

6th Black SeaBasın Conference on Analytical Chemistry, 2013, 10 - 14 Eylül 2013

Polimer Kil Nanokompozitlerin Pestisit Analizinde Uygulanması

1. Ege Nano Teknoloji Günleri,2013, 1 - 03 Eylül 2012

MoO2 Modifiye Edilmiş Karbon Esaslı Elektrotta Oksijenin İndirgenmesi

1. Ege Nano TeknolojiGünleri, 2013, 1 - 03 Eylül 2012

Manganese Oxide Modified Electrodes and Their Applications for Dissolved Oxygen

9 thInternational Electrochemistry Meeting in Turkey, 2011, 25 - 29 Eylül 2011

Solid phase micro extraction of Chlorpyrifos and its metabolites in wine samples

4th InternationalStudent Conference on Advanced Science and Technology, 2010, 27 - 29 Mayıs 2010

İncirdeki Kalıntı Hidrojen Peroksitin Tayini için Spektroskopik Yöntem Geliştirilmesi

1. Ege ArGeve Teknoloji Günleri, 2010, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2010

The metal adsorption of spider silk I The adsorption of Pb II

IV. Electrochemistry Days, 2003, 1 - 03 Haziran 2003

Diğer Yayınlar