Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Latah M., Toker L., "Artificial Intelligence Enabled Software Defined Networking : A Comprehensive Overview", IET Networks, vol.8, no.1, pp.79-99, 2019
Latah M., Toker L., "Towards an efficient anomaly-based intrusion detection for software-defined networks", IET NETWORKS, vol.7, pp.453-459, 2018
Latah M., Toker L., "“A novel intelligent approach for detecting DoS flooding attacks in software-defined networks”", International Journal of Advances in Intelligent Informatics, vol.4, no.1, pp.11-20, 2018
Latah M., Toker L., "“Application of Artificial Intelligence to Software Defined Networking : A survey”", Indian Journal of Science and Technology, vol.9, pp.1-1, 2016
Tutar K., Ünalır M.O., Toker L., "“Sosyal Ağlar Üzerinde Ontoloji Tabanlı Sezgi Analizi İçin Bir Uygulama Çerçevesinin Geliştirilmesi”", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.21, ss.194-202, 2015
Toker L., Erten F., "“Bilgisayar Öğretmenliği Eğitimine Yönelik Bir Görsel Simulasyon Gerçekleştirimi”", Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ege Eğitim Dergisi, cilt.3, ss.89-98, 2003
Toker L., "“Üniversitelerde Bilgisayar Kullanımı Öğretimi Dersinin Uygulanmasında Alternatif Teknolojiler”", Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ege Eğitim Dergisi, cilt.1, ss.126-131, 2002
Toker L., "“Bilgisayar Ağlarında Veri, Görüntü ve Ses İletişim Sistemi : ATM”", Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ege Eğitim Dergisi, cilt.1, ss.137-145, 2001
Karabulut K., İnceoğlu M.M., Toker L., "“Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Paralel Çözüm Yöntemleri”", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.837-841, 1998
Toker L., ""İçsel Sıralama Yöntemlerinde Bir Performans Araştırması"", Türkiye Bilişim Dergisi, ss.56-60, 1995
Toker L., ""İşletmelerde ve İşletme Yönetiminde Bilgisayar Kullanımı"", DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.369-377, 1994
Toker L., Mutluer S., ""Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroşirurji Kliniği Hasta Veritabanının Ana Bilgisayar Sisteminde Tasarımı ve Gerçekleştirimi"", Ege Üniversitesi Ege Tıp Dergisi, cilt.33, ss.159-164, 1994
Toker L., ""Bilgisayar Ağı Bakım ve Yönetiminde Karşılaşılan Bazı Sorunlar-II"", Türkiye Bilişim Dergisi, ss.82-85, 1993
Toker L., Çelik M.Y., ""Tıpta Bilgisayar Kullanımında ve Hastane Bilişim Sistemlerini Yaşatmada Karşılaşılan Bazı Sorunlar"", Dicle Üniversitesi Dicle Tıp Dergisi, cilt.20, ss.119-128, 1993
Toker L., ""Bilgisayar Ağı Bakım ve Yönetiminde Karşılaşılan Bazı Sorunlar-I"", Türkiye Bilişim Dergisi, ss.140-144, 1993
Tuğlular I., Toker L., Bellibaş S.E., Aktener M., Soykan N., ""Bilgisayarlı İlaç Danışma Sistemi"", Ege Üniversitesi Ege Tıp Dergisi, cilt.29, ss.435-436, 1990
Önal A., Toker L., Şengonca H., ""Ofis Otomasyonunun Bugünü ve Geleceği"", EÜ Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, cilt.12, ss.61-68, 1989
Toker L., ""Yerel Bilgisayar Ağlarında İletişim Protokolü ve Mimarisi"", EÜ Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, cilt.12, ss.53-59, 1989
Manas O. , Toker L., Akgünlü F., ""Amaçları ve Kullanım Yaklaşımları Açısından Yerel Bilgisayar Ağları"", Bilgisayar Dergisi, ss.133-135, 1988
Aytaç S., Toker L., Kalfaoğlu T., ""EARN'de Bugünkü Kullanım ve Yazılım Politikasına İlişkin Bir İnceleme"", EÜ Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, cilt.11, ss.101-108, 1988
Manas O. , Toker L., Akgünlü F., ""Yerel Bilgisayar Ağları ve Uygulama Alanları"", Bilgisayar Dergisi, ss.122-128, 1988
Toker L., Razbonyalı M., Aşıkhan M., ""Veritabanı Kavramı, Genel Özellikleri ve Avantajları"", Sistem Dergisi, ss.94-96, 1988
Razbonyalı M., Toker L., ""Bilgisayarlardan Etkin Yararlanma"", Sistem Dergisi, ss.100-101, 1988
Toker L., ""Bir İlişkisel Veritabanı Yönetim Dizgesi: SQL/DS"", EÜ Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, cilt.11, ss.123-132, 1988
Razbonyalı M., Toker L., ""C Programlama Dili"", EÜ Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi, cilt.9, ss.107-113, 1986
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akıllı N., Toker L., "“İnsansız Hava Araçlarının Uçan Tasarsız Ağlar ile Bir Arada Kullanılması Üzerine Bir İnceleme"", 4. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2015, ss.1-1
Akıllı N., Temel Ş., Toker L., "“Yönlendirme Protokolü İhtiyaçları Açısından Uçan Tasarsız Ağlar (FANETs)", XIX. Türkiye Internet Konferansı’,2014, İZMİR, TÜRKIYE, 27-29 Kasım 2014, ss.1-1
Vargün Z., Toker L., "“CRM ve CRM’in Telekom Platformuna Uygulanması”", XVIII.Türkiye Internet Konferansı’,2013, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-12 Aralık 2013, ss.1-1
Harmanşah C., Sözeri V., Seylan N., Toker L., "“Uçak İçi Sistemlerde Kablosuz Ağlar ve Domain Yapıları”", 1. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi; 2012; , İZMİR, TÜRKIYE, 20-21 Aralık 2012, ss.1-1
Baş Ş., Toker L., "“Vücut Alan Ağları Kullanımı ile Gerçekleştirilecek Bir Hasta İzleme Sistemi Önerisi”", XVI.Türkiye Internet Konferansı’2011;, İZMİR, TÜRKIYE, 30 Kasım - 2 Aralık 2011, ss.1-1
Dönmez O. , Önal A., Toker L., "“Mobil Peer-to-Peer Ağ’larda Servis Tabanlı Yazılım Geliştirme”", Akademik Bilişim'2010, MUĞLA, TÜRKIYE, 10-12 Şubat 2010, ss.1-1
Dönmez O. , Önal A., Toker L., Alaybeyoğlu A., "“Akademik Ortamlardaki Mobil Ad-Hoc Ağlarda Servis Tabanlı Yazılım Geliştirme”", Akademik Bilişim'2009, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 11-13 Şubat 2009, ss.93-93
Karasulu B., Toker L., Korukoğlu S., "“Zigbee – IEEE 802.15.4 Standart Temelli Kablosuz Algılayıcı Ağları”", XIV. Türkiye Internet Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-13 Aralık 2009, ss.1-1
Özgöbek Ö., Toker L., "“Üniversite Kampüslerinde 4.Nesil Mobil İletişim Ağlarına Geçişte İleri Bir Teknoloji Örneği: WIBRO”", Akademik Bilişim'2009, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 11-13 Şubat 2009, ss.62-62
Dönmez O. , Önal A., Toker L., "“Üniversite Kampüslerinde Veri İletişim Altyapısı İçin Bir İleri Teknoloji Örneği:Kablosuz Lazer İletişimi”", Akademik Bilişim'2008, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 30 Ocak - 1 Şubat 2008, ss.1-1
Dönmez O. , Önal A., Toker L., "Spiral Model", 4. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2007, ss.572-575
Kayacan S., Toker L., "“Implementation of Mobile Measurement-based Frequency Planning in GSM”", III. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 18-19 Ekim 2007, ss.99-104
Diker N., Toker L., "“Process Automation Modeling With Meta Data Management On Heterogeneous System Structures"", 3th International Scientific Conference, 2006, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12 Aralık - 15 Ekim 2006, pp.1-1
Öktem D., Kaya A. , Toker L., "“Intelligent Refactoring and Development Tools For An XP Project”", 5th International Symposium on Intelligent Manifacturing Systems,, SAKARYA, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2006, pp.47-47
Kaya A., Öktem D., Toker L., "“Bilgisayar Bilimlerinde Yazılım Tasarım Desenleri ve Önemi”", 3. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, BURDUR, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2005, ss.321-325
Öktem D., Kaya A., Toker L., "“Leonardo Da Vinci Mesleki Eğitim Programının Meslek Yüksekokullarının Gelişimindeki Önemi ve Norveç Örneği”", 3’üncü Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, BURDUR, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2005, ss.84-88
Gümüş Ö., Toker L., "“Standard Benchmarks For Database System Performance Evaluation”", The Sixteenth International Symposium on Computer and Information Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2001, pp.128-135
Şengonca H., Toker L., "Bir Sayısal Çözümleme Bileşenleri Kütüphanesi Gerçekleştirimi", 18. Bilişim Kurultayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4 Temmuz - 7 Eylül 2001, ss.1-1
Çankaya A., Toker L., "“Polis Akademisi ve Polis Okulları Arası Video Konferans Destekli Eğitim Sistemi”", 21. Yüzyılda Polisin Eğitimi Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2000, ss.1-1
Şeker G., Toker L., "“WEB Teknolojisi Kullanan Bir Otel Rezervasyon Sistemi Tasarımı”", IX. Ulusal Turizm Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 6-9 Kasım 1998, ss.11-16
Şeker G., Toker L., "“Bilgisayar Ağlarında Arama Servisleri İçin Türkçe Sorguları Algılayan Kullanıcı Arayüzü Etmeni”", 4. Türkiye Internet Konferansı;, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 1998, ss.1-1
Cinsdikici M., Toker L., "“ATM Bilgisayar Ağlarında Yönlendirmenin Etkinleştirilmesine Yönelik Algoritma Tasarımları”", 4. Türkiye Internet Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 1998, ss.1-1
Barutçuoğlu S., Toker L., "“Yerel Bilgisayar Ağlarında Esnek ve Modüler Bir Alt Yapı Teknolojisi : Yapısal Kablolama”", III. Bilgisayar Ağları Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 25-26 Haziran 1998, ss.120-130
Erten F., Toker L., "“Yerel Bilgisayar Ağlarında İleri Düzeyde Bir İletişim Teknolojisi : Kablosuz İletişim”", III. Bilgisayar Ağları Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 25-26 Haziran 1998, ss.107-119
Şeker G., Toker L., "“Yazılım Mühendisliğinde Bozulmaların İstatistiksel Modellenmesi”", DİE, Araştırma Sempozyumu’97, ANKARA, TÜRKIYE, 24-26 Kasım 1997, ss.229-232
Toker L., Zincir N. , ""Uluslararası Bilgisayar Ağı İletişim Hattında Bir Yılda Gelen ve Giden Bilgilerin Kayıt Sayılarının Saptanması ve Aylara Göre Farklılıklarının Olası Nedenleri Konusunda Bir Araştırma"", 1. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 11-12 Kasım 1993, ss.39-43
Toker L., Eren Ş., ""Tek Boyutlu Array ve Çok Boyutlu Matris İşlemlerinin Merkezi İşlem Birimi İle Vektör İşlemcisinde Uygulanmasında İşlem Sürelerinin Karşılaştırılması Konusunda Bir Araştırma"", 1. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 11-12 Kasım 1993, ss.19-30
Manas O. , Toker L., ""A Research on Comparison of Performances of Three Different Database Systems on Ege University Computer Center System"", International Symposium on Computer and Information Sciences -ISCIS-VI, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 2 Kasım 1991, pp.25-40
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Toker L., "İşletim Sistemleri", Sütüven Bizim Büro Basımevi, İZMİR, 2001
Toker L., Kaptan S., "Excel 4.0", Sütüven Bizim Büro Basımevi, İZMİR, 2001
Toker L., "Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları", Sütüven Bizim Büro Basımevi, İZMİR, 2001
Toker L., "Bilgisayar Ağları", Sütüven Bizim Büro Basımevi, İZMİR, 2001
DİĞER YAYINLAR
Toker L., Uçar F., "Windows’2000 ve Office’2000 Ders Notları", Ders Notu, ss.150, 2005
Toker L., "Word.2.0 Ders Notları", Ders Notu, ss.62, 1995
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi