Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Androgens and anabolic steroids

Turkiye Klinikleri Journal of Internal Medical Sciences, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Estrogens and progestins

Turkiye Klinikleri Journal of Internal Medical Sciences, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Erken Dönem Aterosklerozda eNOS Regülasyonu

21. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2011, ss.99

Perivascular Carotid Collar Placement Increases Vwf Expression In Rabbits

International Postgraduate Student Meeting on Pharmaceutical Sciences (IPSMPS), İzmir, Türkiye, 24 - 27 Haziran 2010, ss.64

Vascular Antiinflamatory Effects of Fluvastatin in Atherosclerosis

International Postgraduate Student Meeting on Pharmaceutical Sciences (IPSMPS), İzmir, Türkiye, 24 - 27 Haziran 2010, ss.40

Farmasötik Bakımda İlaç Etkileşmelerinin Bilgisayar Yazılımı İle Kontrolü

I. Ulusal Farmasötik Bakım ve Klinik Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2005

Differential Effects of Vitamin C on Vascular Rat Aortic Rings

4th International Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2004, cilt.46, ss.70

Effects of Vitamin C on Rat Thoracic Aorta

17th National Congress of Pharmacology, 1st Clinical Pharmacology Symposium Joint Meeting of the Turkish Dutch Pharmacological Societies, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2003, ss.174 identifier identifier

Tavşan karotid arterinde intimal kalınlaşma ve vasküler reaktivite değişiklikleri üzerine nifedipinin etkisi

XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Tekirova, Türkiye, 4 - 08 Kasım 1996, ss.54

Lasidipin ve nifedipin ile tedavisinin yakanın neden oldugu kan basıncı artışı üzerine etkisi

XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Tekirova, Türkiye, 4 - 08 Kasım 1996, ss.55