Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of different positions on saturation and vital signs in patients

Nursing in Critical Care, cilt.1, ss.1-7, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Why individuals choose balneotherapy and benefit from this kind of treatment

COMPLEMENTARY THERAPIES IN CLINICAL PRACTICE, cilt.32, ss.157-162, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Use of ShotBlocker for Reducing the Pain and Anxiety Associated With Intramuscular Injection

HOLISTIC NURSING PRACTICE, cilt.29, ss.261-271, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Reflexology Its Effects on Physiological Anxiety Signs and Sedation Needs

HOLISTIC NURSING PRACTICE, cilt.28, ss.6-23, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Turkish version of the Stroke-Specific Quality of Life Scale

INTERNATIONAL NURSING REVIEW, cilt.59, ss.274-280, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

adaptation of the turkish version of nurses' self concept questionnaire

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, ss.43-49, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Üniversite öğrencilerini hijyen davranışlarının karşılaştırılması

Sağlık ve Toplum, cilt.29, ss.65-78, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Investigation of Relationship between Entrepreneurship and IndividualInnovativeness in Nurse Academicians

International Journal of Caring Sciences, cilt.11, ss.1812-1821, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik bakımında tekstil teknolojisi kullanım alanları ve Hemşirenin sorumlulukları

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.21, ss.218-223, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obez bireylere pozisyonların oksijen saturasyonuna etkisi

Ege üniversitesi hemşirelik fakültesi dergisi, cilt.34, ss.54-65, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelerde bel ağrısına bağlı fonksiyonel yetersizlik ve ilişkili faktörler

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES, cilt.0, ss.61-81, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Böbrek nakli hastalarında İmmünosüpresan Tedaviye Uyum ve Hemşirenin Sorumlulukları

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Dergisi, cilt.13, ss.26-31, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of ShotBlocker on Relief of Pain Due to Hepatitis BVaccine Injection into Deltoid Muscle

International Journal of Caring Sciences, cilt.10, ss.1669-1675, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlıklı ve hasta bireylerde tüberküloza ilişkin damgalanma düzeylerinin incelenmesi

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, cilt.8, ss.129-136, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Reliability of the Turkish Version of the Stressors in Students Scale

International Journal of Caring Sciences, cilt.10, ss.1360-1367, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Palyatif Bakım Kliniğinde Hemşirelik Bakım Kalitesinin Değerlendirilmesi.

International Journal of Human Sciences, cilt.14, ss.2968-2980, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ölçüm Öncesi Dinlenme Süresinin ve Konuşmanın İndirekt Kan Basıncı Ölçüm Değeri Üzerine Etkisi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, cilt.33, ss.36-52, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ölçüm öncesi dinlenme süresinin ve konuşmanın indirekt kan basıncı ölçüm değeri üzerine etkisi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.129-136, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelikte Etik Çalışma Ortamı

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.126-137, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İki Farklı Bölüm Öğrencilerinin Sağlık Algılarının Karşılaştırılması

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.1-10, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Huzurevinde yaşayan yaşlılarda müziğin uyku kalitesine etkisi The effect on sleep quality of music in older people in rest home

International Journal of Human Science(Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi), cilt.13, ss.3939-3950, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fakülte Mezunu Hemşirelerin Lisans Eğitimine İlişkin Görüşlerinin ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimeri Dergisi, cilt.18, ss.87-93, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanede çalışan hemşirelerin üniformalarına bakışı

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.26-40, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kan Bağışı Nedeniyle Gelişen Komplikasyonlar

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.53-61, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Üniversite Öğrencilerinin Organ Transplantasyonu Hakkındaki Görüşlerinin Incelenmesi,(

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, cilt.5, no.1, ss.46-59, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin Önemli İşlevlerinden Biri Hasta Teslimi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.95-107, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve zaman yönetimi becerileri

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.8-25, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik ve Beden Eğitimi Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.68-80, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.163-171, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Organ Transplantasyonu Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.46-61, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HEMŞİRELERDE KESİCİ DELİCE ALET YARALANMASISIKLIĞININ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.30, ss.34-48, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Personelinin Eldiven Kullanımına İlişkin Hasta görüşlerinin incelenmesi

Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi, ss.151-156, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kol çevresi geniş bireylerde manşon çapının kan basıncına etkisi

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, cilt.16, ss.21-28, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Çalışanlarında Kafein Tüketimi

Ege Ü.niversitesiHemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.45-59, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neuman Sistemler Modeline Göre Bir Vaka Çalışması.

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,, cilt.12, ss.74-78, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastaneye Yeni Yatan Hastaların Algıladığı Sosyal Destek İle Anksiyete Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.27, ss.1-9, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HEMŞİRELERİN ENTERAL BESLENME İŞLEMİNE YÖNELİK UYGULAMA VE KAYITLARININ İNCELENMESİ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Yüksekokulu mezunlarının aldıkları lisans eğitimine ilişkin görüşleri

E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.23, ss.1-14, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin İlaç Hatası Yapmalarına Yol Açabilecek Etkenlerin Saptanması

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.23, ss.81-91, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin Toplumdaki Hemşirelik İmajına İlişkin Görüşleri

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.21, ss.581-588, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nöbet Tutan Hemşirelerin Uyku Düzeni Bozuluyor Mu

Ege Üniversitesi HYO Dergisi, cilt.15, ss.13-28, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kan Bağışında Müzik Terapinin Donörün Anksiyetesine Etkisi

2.Uluslararası 4.Ulusal Tamamlayıcı Terapilerve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, 25 - 28 Eylül 2019

Erişkin aşılamanın önündeki engeller

2. International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.1657-1663

Neden Bireyler Balneoterapiyi Seçer ve Bu Tür Tedaviden Faydalanır?

5. Ulusal, 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 15 - 17 Kasım 2018, ss.291-295

Göçmen Gebe Kadınların Karşılaştıkları Sağlık Sorunlarının İncelenmesi

. Uluslararası Kadın Kongresi Güçlendirilmek Yerine Güçlenmek ve İlerlemek, İzmir, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2018

Türkiye’de Kadın Girişimciliği İle İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

2. Uluslararası Kadın Kongresi Güçlendirilmek Yerine Güçlenmek ve İlerlemek, İzmir, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2018

Akademisyen hemşirelerde girişimcilik ve bireysel yenilikçilik arasındaki ilişkilerin incelenmesi

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL HEMġĠRELĠKTE GÜNCEL YAKLAġIMLAR KONGRESĠ, Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018

Geçmişten Günümüze Çiçek Hastalığı Ve Aşısı

1. Uluslararası 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi Geleneksellikten Profesyonelliğe, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2018

“Mavi Sularda Hemşirelik: Hastane Gemiler

1. Uluslararası 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi Geleneksellikten Profesyonelliğe, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2018

İnkontinans Yönetiminde Kullanılan Tek Kullanımlık Diaperin Tarihsel Gelişimi

1. Uluslararası 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi Geleneksellikten Profesyonelliğe, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2018

Hemşirelik öğrencilerinin egzersiz davranışları ve etkileyen faktörler

III. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi, 11 - 13 Mayıs 2018, cilt.5

Yaşlılıkta Konuşma Ve Dil Terapisi

2. Uluslararsı 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 - 22 Mart 2018

İleri Yaş Ayak Sağlığı

II. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 - 22 Mart 2018

Yaşlılar İçin Giyilebilir İzleme Teknolojileri

II. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 - 22 Mart 2018

Yaşlılarda Ölüm Anksiyetesi ve Hemşirelik Bakımı

II. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 - 22 Mart 2018

Ekonomik İstismarın Yaşlı Boyutu

II. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 - 22 Mart 2018

Attitudes Towards Good Death Perception of Nursing’s Students.

International Congress on Ethics in Nursing Applications, 11 - 12 Eylül 2017

Case Report: Ethıcal Obstacles Faced When Developıng A Care Product,

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, İzmir, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2017

Attitudes towards good death perception of nursing students

International Congress On Ethics In Nursing Applications, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2017

Investigation of Nurse’ Ethical Sensitivity Levels And Related Factors

International Congress On Ethics In Nursing Applications, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2017

Hemşirelikte Etik Çalışma Ortamı (Ethical Working Environment in Nursing)

International Congress On Ethics In Nursing Applications, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2017

Case raport: ethical obstacles faced when developing a care product

International Congress On Ethics In Nursing Applications, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2017

Hastanede Yatan Çocuklarda Periferik IV Kateterin Kalma Süresi Ve Komplikasyon Gelişme Riski

IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasıa (IMCOFE), Roma, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017

Low back pain and related risk factors in nurses working in a state hospital.

23rd World nursing and healthcare conference, Berlin, Almanya, 10 - 12 Temmuz 2017

Low Back Paın And Related Factors In Nurses Workıng In A State Hospıtal

23rd World Nursing and Healthcare Conference, Berlin, Almanya, 10 - 12 Temmuz 2017, cilt.6

Tüberkülozlu Hastalarda Stigma

I. Uluslar arası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Tüberküzlu Hastalarda Stigma 29 Hazira-1 Temmuz 2017

I. Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Tarihsel Süreçte Hemşirelik Mesleğinde Örgütlenme

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşirelik Tarihi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 Mayıs 2017

Yaşlı Bireylerde Üriner Retansiyon

I. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017

Yaşlılıkta presbiakuzi ve işitsel rehabilitasyon

Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017

Yaşlı Bireylerde Üriner ve Fekal İnkontinans

I. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017

Yaşlılıkta Presbiakuzi Ve İşitsel Rehabilitasyon

Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.85

Sosyal Medya Gözüyle: Yaşlı İstismarı

Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.68

Üremik Kaşıntısı Olan Diyaliz Hastalarında Aromaterapi Etkinliğinin İncelenmesi

I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 14 Nisan 2016 - 15 Nisan 2017

Measuring Oxygen Saturatiın With Pulse Oxımetry

I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 16 Nisan 2017 Creative Commons License identifier identifier identifier

Investıgatıon Of The Effıcacy Of Aromatherapy İn Dıalysıs Patıents Wıth Uremıc Itchıng

I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, ÖHDER, İzmir, Türkiye, 13 - 16 Nisan 2017

Yaşlı bireylerde üriner ve fekal inkontinans

1. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 22 - 23 Mart 2017

Yaşlılarda İnkontinansa Bağlı Perineal Dermatit

I. Uluslararası 10. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 22 - 23 Mart 2017, ss.116

Klinik Uygulamalarda Hemşirelik Bilişim Sistemleri

IV. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2016

Hemşirelik Bakımında Tekstil Teknolojisi Ve Uygulama Alanları

IV. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2016

Examination of professional attitudes of nurses employee at a university hospital

6TH. World Nursing And Healthcare Conference, London, Kanada, 15 - 17 Ağustos 2016

Yara Tedavisinde Kullanılan Geleneksel Uygulamalar Nelerdir

III. ULUSLARARASI KATILIMLI KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

An Investigation of The Opinions of Newly Graduated Students about Bachelor s Degree Education

“XTH European Conference of Nurse Educators - Nursing Education and Nursing Care: Which Future?”, Nancy, Fransa, 25 - 26 Eylül 2014

Hastalarda Kan ve Enjeksiyon Korkusu Semptomlarının İncelenmesi

1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2010

Kitap & Kitap Bölümleri