Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bilateral complete supra orbital aeration A case report

Journal Of Otolaryngology-Head Surgery, cilt.32, ss.272, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A cadaveric study of the anatomic variations of the brachial plexus nerves in the axillar region and arm

Turkish Journal Of Medical Sciences, cilt.2, ss.147-150, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An anatomical study of the first extensor compartment of the wrist

Anatomical science international, cilt.73, ss.49-54, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

The effect of thyroidectomy on testicular morphology in adult male rats

Medical journal of ege university, 7 (1-2): 1-4, 1997., ss.1-4, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Acromion tipleri ve uzunluk ortalamaları

Morfoloji dergisi 4, (1-2), 6-10, 1996., ss.6-10, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Morphometry of the incusura ischiadica major

Medical journal of ege university, ss.77-80, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sulcus preauricularis

Medical journal of ege university, ss.73-75, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Protuberentia occipitalis interna bölgesindeki sulkusların incelenmesi ve Fossa vermiana,

Ege Üniversitesi Tıp fakültesi Dergisi, ss.793-796, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Arteria femoralis varyasyonları üzerine bir araştırma

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), 29 (4), sayfa 797- 801, 1990., ss.797-801, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Duramater ven sinuslarının pleksiform confluens sinuum’u oluşturmasının incelenmesi,

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, ss.729-732, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nervus ischiadicus’un varyasyonları üzerine bir araştırma

Ege üniversitesi Tıp fakültesi dergisi, ss.803-808, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir musculus longus palmaris varyasyonu

Ege üniversitesi Tıp fakültesi dergisi, ss.717-720, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Atlas omurunun posterior ve lateral kemik köprülerinin incelenmesi

Ege üniversitesi Tıp fakültesi dergisi, ss.7-15, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mandibular kondillerin basit gözlem metodu ile sınıflandırılması

Ege üniversitesi Tıp fakültesi dergisi, ss.481-485, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Metopism ve Wormıan kemikler

Ege üniversitesi Tıp fakültesi dergisi, ss.21-30, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Karaciğer’in histolojik yapısı üzerine nikotin’in etkisinin incelenmesi

Ege üniversitesi Tıp fakültesi dergisi, ss.1621-1629, 1987 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Arteria vertebralis varyasyonu

, Ege üniversitesi Tıp fakültesi dergisi, ss.1313-1316, 1987 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Ren Arcuatus Olgusu

Ege üniversitesi Tıp fakültesi dergisi, ss.1347-1349, 1987 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Lokman Öztürk: Uzun süre nikotin enjekte edilen ratlarda, timus’un histolojik yapısının incelenmesi,

Ege üniversitesi Tıp fakültesi dergisi,, ss.231-239, 1987 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kadavra tespit yöntemlerinin irdelenmesi

Ege üniversitesi Tıp fakültesi dergisi, ss.439-443, 1987 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Morphometric assessment of important landmarks on skull intended for vidian nerve surgery

1. INTERNATİONAL MEDİTERRANEAN ANATOMY CONGRESS (IMAC 2018), İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2018

The fiber dissection technique systematic anatomic lateral approach

8th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy, 1 - 03 Eylül 2016, cilt.8

Kadavra tıp eğitiminin püf noktasıdır

XV. Ulusal Anatomi Kongresi, 05-08 Eylül, 2013, Samsun., Samsun, Türkiye, 05 Eylül 2013

Corpus Amygdaloideum’un Lokalizasyonu, Büyüklüğü ve Simetrizasyonu (Araştırma),

IV. Ulusal Anatomi Kongresi, 1-5 Eylül, 1997, İstanbul., İstanbul, Türkiye, 01 Eylül 1997

Os Mandibula’da Crista Buccinatoria’nın İncelenmesi

II. Ulusal Anatomi Kongresi, Adana, Türkiye, 22 Eylül 1993

Face transplant and nervus facialis

16th National Congress of Anatomy, Malatya, Türkiye

Kitap & Kitap Bölümleri

Sensorimotor Sistemin Spor Hekimliğindeki Önemi

Sensorimotor Sistem Anatomisi, Prof. Dr. Cengizhan ÖZGÜRBÜZ, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.1-11, 2018

Nörolojik Bilimler Kitabı

Sinir Sisteminin Anatomisi, Emre Kumral, Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.17-66, 2017

İşlevsel hareket sistemi ve Kinezyoloji

Saray Medikal Yayıncılık, İzmir, 1999

Anatomi İpuçları

Saray Medikal Yayıncılık, İzmir, 1998

Diğer Yayınlar