Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 1983 - 2000
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK, ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ, 01.01.2017 - 30.12.2018
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Gedik, "XIX. yüzyılın başlarında Cezâyir şehrinde sosyal ve ticârî hayat (1800-1830)", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, G.Korkmaz, "Çanakkale'nin (Kal'a-i Sultâniyye) H. 1239 - 1243 (M. 1823 - 1827) tarihli Şer'iye Sicili: Transkripsiyon ve değerlendirme", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, F.Rodoplu, "Mehmet Emin Resulzade'nin Azerbaycan tarihi, Rusça'dan Türkçe'ye çeviri ve değerlendirmesi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı, Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, H.Bingül, "Mühimme Zeyli Kataloğu'ndaki 5 Numaralı Defterin transkripsiyon ve değerlendirmesi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Ocak, 2002.
Yüksek Lisans, A.Özkul, "Lefkoşa'nın 17 numaralı şer`i mahkeme sicili (H. 1157-1161, M. 1744-1748)", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Ocak, 1998.
Yüksek Lisans, M.Durmuş, "Hicri 1120-21 tarihli Lefkoşa'nın 7 numaralı şer`iyye sicili (transkripsiyon-değerlendirme)", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı, Ocak, 1997.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi