Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EFFECTS OF SILICON ON TOMATO GROWN IN SUBSTRATE CULTURE UNDER SALINITY STRESS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, ss.5520-5530, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Multi-Criteria Approach to Determine Potential Organic Farming Areas in Aliaga Basin Covering Multi-Purpose Used Lands

Journal Of Environmental Protection And Ecology, cilt.18, ss.1450-1460, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Essential and Non-Essential Heavy Metal Constituents of German Chamomile: Effect of Different Farming Systems

Fresenius Environmental Bulletin, cilt.23, ss.3449-3453, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mineral content of the rocket plant Eruca sativa African Journal of Biotechnology

African Journal Of Biotechnology, cilt.10, ss.14080-14082, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effects of nutrition and irrigation on sweet pepper production in volcanic tuff

SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.9, ss.221-229, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Determination of Nitrogen Rates in Olive (Olea europaea cv Memecik)

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.22, ss.1435-1444, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of salinity on iceberg lettuce production in floating hydroponics

Acta Horticulturae, ss.75-84, 2020 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Farklı besin solüsyonlarının yüzen su kültüründe rokanın verim ve kalite özelliklerine etkileri

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.2, ss.258-265, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çöp Kompostunun Mısır Bitkisinin Kurşun, Kobalt ve Kadmiyum İçeriği ve Kütlesine Etkisi

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.1-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of grafting on salinity tolerance in cucumber plants grown in perlite

Acta Horticulturae, no.2, ss.1165-1172, 2017 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

The Comparison of Nitrate Analysis Methods in Grape Leaves.

Eurasian Journal of Biology and Ecology, ss.29-36, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Potasyum Dozları ile Gübrelemenin Sofralık İncirde Meyve Kalitesine Etkisi ( Ficus carica L cv Sarılop )

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.53, ss.235-243, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organik Şartlarda Yetiştirilen Nanenin Mentha x piperita L Verim Besin Maddesi ve Uçucu Yağ İçeriği

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.29-36, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Topraksız Tarım

Agromedya, ss.58-60, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şaraplık Bağların Beslenme Durumunun İncelenmesi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.51, ss.229-236, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turgutlu Bağlarının Beslenme Durumu

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.51, ss.49-58, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of wastewater sludge on growth of rape (Brassica nopus)

Annals of Biological Research, cilt.4, ss.1-5, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of growing media on plant growth and nutrient status of crisp head lettuce

ACTA HORTICULTURAE, ss.367-371, 2007 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Biyokömürün Tarımda Kullanılması

1. Uluslararası Türk Dünyası Tarım ve Gıda Sempozyumu., İzmir, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019, ss.147-150

Türkiye'deki Sürdürülebilir Tarımsal Üretim Sistemleri ve Toprak Verimliliği Yönetimi.

1. Uluslararası Türk Dünyası Tarım ve Gıda Sempozyumu., İzmir, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019, ss.29-33

Effect of Active Carbonate on available Micro Nutrients in Soil.

6. Congress on Soil and Water Resources with International Participation., İzmir, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2019

Changes of Cr and Co Contents of Some Plants in Manisa Turgutlu Çaldağ Region According to Seasons.

6. Congress on Soil and Water Resources with International Participation., İzmir, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2019, ss.85

Effects of salinity on iceberg lettuce production in floating hydroponics

XXX. International Horticultural Congress (IHC2018): II International Symposium on Soilless Culture, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Ağustos 2018

Soil Properties of Oriental Tobacco Cultivation Fields in Adıyaman Region (Turkey)

1. International GAP Agriculture Livestock Congress, Şanlıurfa, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, ss.409

An Experimentation of Potassium Based Copolymer of Acrylamide/Acrylic Acid under Field Conditions

1. International GAP Agriculture Livestock Congress, Şanlıurfa, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, ss.410

Determining appropriate preceding crops for optimization of organic pepper (Capsicum annuum L.) production in Turkey

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.192

Sarılop İncir Çeşidinde Farklı Azot Dozlarının Kuru Meyve Kalite Özellikleri ve Verim Üzerine Etkisi

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, cilt.2, ss.980-988

Effects of Organic Fertilizer On Nitrate Accumulation and Nutrient Element Content of Lettuce

XIII. Congress of Ecology and Environment with International ParticipationUKECEK 2017, Edirne, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, ss.470

Effects of Organic Fertilizer On Nitrate Accumulation and Nutrient Element Content of Lettuce.

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi UKECEK 2017, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017

Sarılop İncir Çeşidinde Farklı Azot Dozlarının Pomolojik ÖzelliklerÜzerine Etkisi

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017

Multi-Criteria Approach to Determine Potential Organic Farming Areas in Aliağa Basin With Multipurpose Used Lands

International U.A.B.–B.En.A. Conference Environmental Engineering and Sustainable Development, Alba, Romanya, 25 - 27 Mayıs 2017, ss.240

The effect of grafting on salinity tolerance in cucumber plants grown in perlite

International Symposium on New Technologies and Management for Greenhouses, 19 - 23 Temmuz 2015

Topraklardan Farklı Çözeltileri ile Ekstrakte Edilen Bor ve Mikro Element Miktarları

Uluslararası Tarımda Bor Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2016, ss.19-20

Potasyumla Gübrelemenin İncirde (Ficus carica L.) Yaprakta Makro Besin Elementi İçeriğine Etkisi

7. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Adana, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2016, cilt.31, ss.123-130

The Effects of Potassium Fertilization on Some Quality Parameters of Dried Fig

27.International Scientific-Expert Congress on Agriculture and Food Industry, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016, cilt.30, ss.735-742

Effect of GA3 Administration on the Nutrient Content of Japanese Plum Angelino

25th Scienific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, 25 - 27 Eylül 2014, ss.325-328

Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Bazı Kalite Özellikleri ve Yapraktaki Makro Besin Elementi İçeriğinin Belirlenmesi

Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Konya, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2013, cilt.27, ss.436-442

Effect of nitrogen fertilization date, dose and soil properties on nitrate and ammonium distribution pattern in a soil profile

9th International Soil Science Congress on The Soul of Soil and Civilization, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2014, ss.55-66

Hıyarda Aşılamanın Tuz Stresine Etkileri

10. Sebze Tarımı Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 2 - 04 Eylül 2014

Evaluation of Fertility Status of Satsuma Mandarin (Citrus Unshiu Marcovitch) Soils in Izmir Region

International Congress on Green Infrastructure and Sustainable Socities / Cities (GreInSus'14), İzmir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, ss.24

Some Pomological Properties Of Satsuma Mandarin (Citrus Unshiu Marc.) Fruit.

International Congress on Green Infrastructure and Sustainable Socities / Cities (GreInSus'14), İzmir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, ss.87-90

Automated Irrigation Management of Organic Greenhouse Tomatoes

2nd International Symposium on Organic Greenhouse Horticulture, Avignon, Fransa, 28 - 31 Ekim 2013, cilt.1041, ss.109-118 identifier

Effects of grafting and rootstock genotype on nutrient uptake by tomato (ÖZET)

1st COST ANNUAL CONFERENCE (COST ACTION FA1204: Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit Quality Under Biotic and Abiotic Stress Conditions) and 1ST ROOTOPOWER WORKSHOP (Exploiting Root-to-Shoot Communication for Improving Yield Stability and Fruit Quality in Vegetable Crops), Murcia, İspanya, 12 - 14 Kasım 2013, ss.24

Yield, Nutrient Concentrations and Essential Oils of Lemon Balm Grown Under Organic Farming Conditions

1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bishkek, Kazakistan, 1 - 03 Ekim 2013, cilt.2, ss.487-494

The effect of different compost applications in organic production of lettuce (Lactuca sativa L.)

Organic farming systems as a driver for change, Danimarka, 21 - 23 Ağustos 2013, cilt.9, ss.173-174

Comparision of Soil Nitrate Analysis Methods

8th International Soil Science Congress “Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2012, cilt.5, ss.157-161

Evaluation of Fertility Status of Cotton Soils in the Soke Region

8th International Soil Science Congress “Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2012, cilt.5, ss.161-167

Farklı Taban Gübrelerinin Pamukta Verim ve Besin Maddesi Alınımına Etkisi

5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2010, ss.124-130

Effect of Nitrogen Rates on Yield and Fruit Quality of Fig (Ficus carica L. cv. Sarılop )

International Meeting on Soil Fertility Land Management and Agroclimatology, Aydın, Türkiye, 29 Ekim 2008, ss.403-411

Organik Roka Üretimi

VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 19 Eylül 2006, ss.55-60

Zeolitin Bitkilerin Potasyumca Beslenmesine Etkileri

Potassium and its importance in agriculture, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2005, ss.156-163

Kitap & Kitap Bölümleri

Gübreleme

Serada Biber Yetiştiriciliği, Gölgen Bahar ÖZTEKİN, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Tic. Ltd., ss.67-82, 2019

Gübreleme

Serada Domates Tarımı, Yüksel TÜZEL, Editör, Gülermat Matbaa ve Yayıncılık, İzmir, ss.64-83, 2018

1. ve 2. Bölüm

Topraksız Tarım ve Bitki Besleme Teknikleri, Dilek ANAÇ, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, Ankara, ss.1-63, 2016

Giriş ve Tarihçe

Topraksız Tarım ve Bitki Besleme Teknikleri, Anaç D., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-18, 2016

Solucanların Toprak Verimliliğindeki Rolü ve Önemi

Vermikompost Solucan Gübresi, Kayıkçıoğlu H., Tepecik M., Hatipoğlu A., Tunay A., Özden F., Editör, Manisa Sistem Ofset Basım Yayım, İzmir, ss.28-34, 2013

Diğer Yayınlar