Doç.Dr.

MEDİHA KORKMAZ


Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Psikometri Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1999 - 2005

1999 - 2005

Doktora

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Türkiye

1992 - 1996

1992 - 1996

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Türkiye

1985 - 1989

1985 - 1989

Lisans

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

2005

2005

Doktora

Madde Cevap Kuramına Dayalı Olarak Çoklu Kategorili Maddelerde Madde Ve Test Yanlılığının (İşlecsel Farklılığın) İncelenmesi”

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

1996

1996

Yüksek Lisans

Yetişkin Örneklem İçin Bir Benlik Saygısı Ölçeğinin Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Psikoloji, Psikometri, Uygulamalı Psikoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Yönetimsel Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

psikometri-1

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

TONI-3 Sözel olmayan Zeka testi’nin 6-11 Yaş Örneklemi Norm ve Standardizasyon Çalışması

Korkmaz M. , Bildiren A., Demiral N. , Güngör Culha D.

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, cilt.19, ss.76-83, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2018

2018

The standardization and norm study of TONI-3-Test of Nonverbal Intelligence in 6-11 age children sample

Korkmaz M. , Bildiren A., Demiral N. , Culha D. G.

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, cilt.19, ss.76-83, 2018 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2015

2015

Örtük Sınıf Analiziyle Yapılan Ölçme Eşdeğerliği Çalışmalarında Model Seçimi

GÜNGÖR CULHA D., KORKMAZ M. , SAZAK H. S.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.90-105, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2015

2015

Model Selection in Measurement Equivalence Studies with Latent Class Analysis

Gungor D., KORKMAZ M. , SAZAK H. S.

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.30, ss.90-105, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

Multi-Group Latent Class Analysis and Measurement Equivalence

Gungor D., KORKMAZ M. , SOMER O.

TURK PSIKOLOJI DERGISI, cilt.28, ss.48-61, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

Çoklu-Grup Örtük Sınıf Analizi ve Ölçme Eşdeğerliği

Güngör Culha D., KORKMAZ M. , Somer O.

TURK PSIKOLOJI DERGISI, cilt.28, ss.48-57, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

2013

2013

Measurement Equivalence across Gender with Mean and Covariance Structure of Five Factor Personality Inventory for Adolescent Sample

Korkmaz M. , Somer O., Gungor D.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.38, ss.121-134, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2011

2011

Second Order Latent Growth Models and Measurement Equivalence

Dural S., SOMER O., KORKMAZ M. , Can S., ÖĞRETMEN T.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.36, ss.51-63, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2011

2011

Multilevel Structural Equation Models

Can S., SOMER O., KORKMAZ M. , Dural S., ÖĞRETMEN T.

TURK PSIKOLOJI DERGISI, cilt.26, ss.14-26, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2011

2011

ikinci derece örtük gelişme modelleri ve ölçme eşdeğerliği

DURAL ÇETİNKAYA S., SOMER O., KORKMAZ M. , CAN S., ÖĞRETMEN T.

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.36, ss.51-63, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

2011

2011

Çok Düzeyli Yapısal Eşitlik Modelleri

DURAL ÇETİNKAYA S., SOMER O., KORKMAZ M. , CAN S., ÖĞRETMEN T.

Turk Psikoloji Dergisi, cilt.26, ss.14-21, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2010

2010

An Analysis of Change over Time: Latent Growth Models

DURAL S., SOMER O., Korkmaz M. , Can S., Ogretmen T.

TURK PSIKOLOJI DERGISI, cilt.24, ss.1-15, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2010

2010

zamana bağlı değişimin incelenmesi Örtük gelişme modelleri

DURAL ÇETİNKAYA S., SOMER O., KORKMAZ M. , CAN S., ÖĞRETMEN T.

Turk Psikoloji Dergisi, cilt.25, ss.1-15, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2009

2009

Detection of measurement equivalence by structural equation modeling and item response theory

Somer O., Korkmaz M. , Dural Çetinkaya S., Can S.

Turk Psikoloji Dergisi, cilt.24, ss.61-77, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2002

2002

Development of Five Factor personality inventory

Somer O., Korkmaz M. , Tatar A.

TURK PSIKOLOJI DERGISI, cilt.17, ss.21-0, 2002 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

TONİ-3 Zeka Testinin Üstün Yetenekli Çocuklarda Güvenirlik ve Geçerlilik İncelemesi

BİLDİREN A., KORKMAZ M.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, cilt.19, ss.403-421, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Relations between Executive Functions and Intelligence in Gifted Children

BİLDİREN A., KORKMAZ M. , DEMİRAL N.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.241-255, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

renkli Progresif Matrisleri testi’xxnin 4-6 Yaş Aralığında Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

BİLDİREN A., KARGIN T., KORKMAZ M.

Turkish Journal of Giftedness and Education, cilt.7, ss.19-38, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

örtük sınf analizi ile bir örnek uygulama

GÜNGÖR CULHA D., KORKMAZ M.

Eğitimde ve psikolojide ölçme ve değerlendirme dergisi, cilt.2, ss.191-199, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Çok Düzeyli Yapısal Eşitlik Modelleri Üzerine Bir Uygulama

KORKMAZ M.

EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ, cilt.1, ss.9-15, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Çok Göstergeli Örtük Gelişme Modelleri

KORKMAZ M.

EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ, cilt.1, ss.29-36, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

2010

2010

İş yaşamında Kişilik ve Beş Faktör Kişilik Modeli.

KORKMAZ M. , SOMER O.

İş Yaşamında Kişilik ve Beş Faktör Kişilik Modeli, Atilla yelboğa, Editör, Turhan Kitabevi, 2010

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Türk Psikoloji Yazıları

Baş Editör

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Nesne Dergisi

Editör

Ödüller

Kasım 2004

Kasım 2004

Beş Faktör Çok Boyutlu Kişilik Envanteri: Stnadardizasyon Ve Norm Çalışması

EBİLTEM

Kasım 2004

Kasım 2004

Personel Seçiminde Ve Yönlendirilmesinde Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi

EBİLTEMDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

), Karakter güçlü yönleri üzerine bir ölçek geliştirme çalışması, 20. Ulusal Psikoloji Kongresi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2018

2018

Character Strenghts in the Turkey: To VIa from IPIP, 19.European Conference on Personality

Katılımcı

Zadar-Hırvatistan

2018

2018

Psikometri ve Psikoloji: Güncel Sorunlar

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2016

2016

Bender Gestalt-II Testinin Global Puanlama Sistemine Göre 4-7 ve 8-18 Yaş Aralığı için Norm ve Standardizasyon Çalışması

Katılımcı

-Türkiye

2014

2014

Okul öncesi dönemde üstün yetenekli, çocuklarin tanilanmasinda kullanilacak raven colour prorgoressive matris testinin geçerlik, güvenirlik ve ön norm çalişmalari.

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

Örtük Sınıf Analiziyle Yapılan Ölçme Eşdeğerliği Çalışmalarında Model Seçimi.

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2014

2014

Likert Tipi Ölçeklerde Kategori Sayısının Eğitim Düzeyi Açısından Psikometrik İncelenmesi

Katılımcı

Bursa-Türkiye

2012

2012

). Çoklu-grup örtük sınıf analizi: Kadın ve erkeklerin sevgi kapasiteleri üzerine bir uygulama

Katılımcı

Bolu-Türkiye

2011

2011

Örtük Sınıf Analizi: Temel Kavramlar Ve Bir Uygulama

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2011

2011

Psychometric Properties of the Five Factor Personality Structure in Turkish Adolescence,

Katılımcı

--Seçiniz---Türkiye

2010

2010

Çok düzeyli yapısal eşitlik modelleri üzerine örnek bir uygulama.

Katılımcı

-Türkiye

2010

2010

Çok göstergeli örtük gelişme modelleri.

Katılımcı

Mersin-Türkiye

2010

2010

Zamana bağlı değişimin yapısal eşitlik modellemeleri kapsamında incelenmesi:

Katılımcı

-Türkiye

2010

2010

Çok düzeyli yapısal eşitleme modelleri: Monte Carlo simülasyon örneği.

Katılımcı

-Türkiye

2009

2009

Sözel olmayan zeka testinin (TONI-3) 6-11 yaş çocuklarda Güvenrilik ve Geçerlik Çalışması.

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2009

2009

WISC-R Kısa Form Uygulaması

Katılımcı

Hatay-Türkiye

2009

2009

Üstün Yetenekte Genel IQ Ne Kadar Yordayıcıdır

Katılımcı

-Türkiye

2009

2009

Sözel Olmayan Bir Zekâ Testinin (TONI - 3) Üstün Yetenekli Çocuklarda Güvenirlik İncelemeleri..

Katılımcı

Eskişehir-Türkiye

2008

2008

Üstün Yetenekli Çocuklarda Yönetici İşlevlerin İncelenmesi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2008

2008

Comparison Of The Thinking Content Of Normal, Specially Gifted And Generally Gifted Children

Katılımcı

-Türkiye

2008

2008

A Study on Predictive Validity of TKT 7-11 and WISC-R Tests for Select Gifted Children

Katılımcı

-Türkiye

2008

2008

Tekrarlı Ölçümler İçin Doğrulayıcı Faktör Analizinde Ölçüm Değişmezliği: Belediye Otobüs Şoförleri İnsan İlişkileri Ve Güvenli Sürücülük Eğitimi Verileri Üzerine Bir Uygulama

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2007

2007

Assessing Differential Items And Test Functioning (DFIT) In A Personality Scale., X Th European Congress Of Psychology

Katılımcı

Praha-Çek Cumhuriyeti

2007

2007

Matematiksel Psikoloji: Dünyadaki Ve Türkiye’deki Konumu Üzerine Bir Tartışma.

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2006

2006

). Ölçek Geliştirmede ve Gruplararası Yeni Yöntemler: Madde Cevap Kuramı Kapsamında Madde İşlev Farklılığının (DIF) İncelenmesi.

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2006

2006

The Relationship BetweenThe Personality Characteristics And Job Performance of The Salesmen

Katılımcı

Athens-Yunanistan

2004

2004

Madde Yanlılığının Dikotomik Ve Çoklu Kategorili Maddelerde Madde Cevap Kuramı İle İncelenmesi

Katılımcı

-Türkiye

2004

2004

WISC Benzerlikler Alt Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin Madde Cevap Kuramı İle İncelenmesi.

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2003

2003

). Belediye Otobüs Şoförleri İçin “İnsan İlişkileri Ve Güvenli Sürücülük Eğitimi”

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2002

2002

Kişilik Özellikleri ve Mesleki Davranışlar Arasındaki İlişkiler

Katılımcı

-Türkiye

2002

2002

Beş Faktör Kişilik Envanterinin Revizyon ve Norm Çalışması

Katılımcı

-Türkiye

2000

2000

Beş Faktör Kişilik Modeli: Bir Kişilik Ölçeği Geliştirme Çalışması.

Katılımcı

İzmir-Türkiye

1990

1990

Tutum Konusuna Farklı İlgililik Düzeylerinin Tutum Değişimindeki Rölü.

Katılımcı

-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 46

h-indeksi (WOS): 1