Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anadoluda Pers Satraplıkları: Kuruluş, Yönetim ve Etnik Yapı

CEDRUS, cilt.6, ss.159-179, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Troya ve Troya Savaşı. Efsane ve Tarih

Akademikder Tarih, Eğitim, Bilim ve Kültür Dergisi, cilt.1, ss.1-15, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yunan Arkaik Çağının Karizmatik Liderleri Tiranlar

Uluslararası Türkbilim Dergisi, ss.23-39, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Keltlerin Anadolu'ya göçü. Göç Nedenleri, Yolları ve İlk On yıl

Çanakkale Araştırmaları, ss.1-16, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Anadolu'da Roma Egemenliği (İ.Ö. 205-25)

Doğu Batı, ss.195-233, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cillanicus Tractus: A re-Interpretation of Its Location

Arkeoloji ve Sanat dergisi, ss.45-50, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büyük İskender ve Anadolu: Takip Ettiği Güzergah ve Politikası

Kubaba, cilt.3, ss.9-25, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Roma İmparatorluğu nu Yöneten Suriyeli Kadınlar

Belleten, cilt.70, ss.63-82, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Roma İmparatoru Septimius Severus Döneminde Anadolu

Tarih Araştırmaları Dergisi, ss.2748, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Salihli Definesi

Arkeoloji ve Sanat dergisi, no.8, ss.59-78, 2005 (Hakemsiz Dergi)

III Gordianus un Pers Sasani Seferi Güzergah Savaşlar ve İmparatorun Ölümü

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.20, ss.157167, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Roma Lejyonerleri ve Anadolu

Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.24, ss.87-98, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu da Roma Eyaletleri Sınırlar ve Roma Yönetimi

Tarih Araştırmaları Dergisi, ss.11-30, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Hellenogalatia

Arkeoloji ve Sanat Dergisi, no.4, ss.36-42, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu da Roma garnizonları

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.18, ss.82-94, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Romalılar Parthlar ve Armenia Krallığı İ Ö 92 İ S

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.19, ss.73-86, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Suriye Krallığı'nın Büyük Menderes Havzasındaki Kolonileri

Tarih İncelemeleri Dergisi, ss.121-136, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ankyra (Ankara) ve Galatlar

Kebikeç. İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, ss.77-95, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Batı Anadolu'da Galat Terörü

Tepekule Tarih. Yerel Tarih Araştırmaları Dergisi, ss.79-85, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Suriye Krallığı’xxnın Büyük Menderes Havzasındaki Kolonileri

Tarih İncelemeleri Dergisi, ss.121-136, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu da Roma Egemenliği ve Pompeius un Siyasal Düzenlemeleri

TARIH INCELEMELERI DERGISI, ss.163-173, 1998 (Hakemsiz Dergi)

III Makedonya Savaşı na Kadar Roma nın Anadolu Politikası

TARIH INCELEMELERI DERGISI, ss.211-236, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pergamon Kralı I. Attalos, Galatlar ve Kent Devletlerinin Bağımsızlığı

I. Balıkesir Sempozyumu. Balıkesir'in Sosyo Kültürel Yapısı ve Ekonomisine Bilimsel bakış, Balıkesir, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2005, ss.213-219

Roma Cumhuriyeti’xxnin İ.Ö. 80’xxli yıllarında siyaset ve darbeler

Uluslararası Darbe Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2017, cilt.2, ss.807-828

Keltlerin/Galatların Anadolu'ya Göçü ve Anadolu'da İlk On Yıl

Tarih ve Kültürel Boyutuyla Ulusal Göç Sempozyumu. Çanakkale’de İlkçağdan Günümüze Göçler, Çanakkale, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2011, ss.1-16

Koinon Galaton

XV. Türk Tarih Kongresi , Ankara, Türkiye, 11 - 15 Eylül 2006, cilt.1, ss.227-236

Roma İmparatorluk Döneminde Beyşehir Gölü Çevresi

I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, Konya, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2006, cilt.1, ss.365-370

The Traces of Roman Legionary Movements in Anatolia

International Congres of Asian and North African Studies, XXXVII, Moscow, Rusya, 16 - 21 Eylül 2004, cilt.1, ss.366-367

Roma Eyaleti Asiae'nın Aşağı Büyük Menderes Havzasındaki Mahkeme Bölgeleri

I. Uluslararası Aşağı Büyük menderes Havzası Tarih ve Sanat tarihi Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2001, ss.1-8

Eskiçağsa Efes'in Bağımsızlığı

Geçmişten Günümüze Selçuk, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Eylül 1997, ss.23-30

Kitap & Kitap Bölümleri

İlkçağ Tarihi ve Uygarlığı

Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2018

Roma İmparatoru Septimius Severus’xxun Byzantion Kuşatması

Byzantion’dan Constantinopolis’e İstanbul Kuşatmaları, Murat ARSLAN- Turhan KAÇAR, Editör, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, ss.127-148, 2017

Pers Büyük Kralı II. Kyros’un Yükselişi: Persler, Medler ve Lydialılar

Akron. Eskiçağ Araştırmaları: Eskiçağ Yazıları, A. Vedat Çelgin-N. Eda Akyürek Çelgin, Editör, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.127-148, 2017

Anadolu'daki Galatlar ve Galatya Tarihi

Bilge Kültüre Sanat, İstanbul, 2016

Roma İmparatoru Hadrianus ve Anadolu: Geziler, Eyaletler ve Kentler

Vir Doctus Anatolicus Studies in Memory of Sencer Şahin Sencer Şahin Anısına Yazılar, B. Takmer, E. N. Akdoğu Arca, N. G. Özdil, Editör, Kabalcı Yayıncılık, İstanbul, ss.494-513, 2016

Lidya Tarihi

Eski Anadolu Tarihi, Kemalettin Köroğlu, Editör, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Eskişehir, ss.118-135, 2011

Roma'nın Afrikalı İmparatoru Septimius Severus

Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2008

Büyük İskender: Eğitimi, Karakteri ve Pers Seferine Çıkmadan Önceki Siyasi başarıları

Tarihin İçinden. Doğumunun 65. Yılında Prof. Dr. Ahmet Özgiray'a Armağan, A. Erdoğru, Editör, IQ Kültür – Sanat Yayıncılık, İstanbul, ss.379-406, 2006

Marius Reformlarından Önce Roma Ordusu

Tarih Yazıları. Doğumunun 65. Yılında Prof. Dr. Tuncer Baykara'ya Armağan , A. Erdoğru, Editör, IQ Kültür – Sanat Yayıncılık, İstanbul, ss.324-352, 2006

Akdeniz Uygarlıkları

Uygarlık Tarihi, İsmail Güven, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.149-216, 2005

Roma Eyaleti Asia’xxnın Aşağı Büyük menderes Havzasındaki Mahkeme Bölglerei

I. Uluslararası Aşağı Büyük Menderes Havzası Tarih ve Sanat Tarihi Sempozyumu, 15-16 Kasım 2001, Söke, İzmir 2002, A. A. Öztürk, Editör, Adnan Menderes Üniversitesi, İzmir, ss.1-8, 2002

Edebiyat Fakültesi Tarihi

Ege Üniversitesi, İzmir, 2000

Parthlar (Arsaklar) ve İ.Ö. I. Yüzyılın İlk Yarısında Parth-Roma İlişkileri

Prof. Dr. İsmail Aka Armağanı, N. Bilgi, M. Ersan, T. Gökçe, V. Günay, C. Kanat, C. Telci, Editör, Beta Basım, İzmir, ss.407-426, 1999

Diğer Yayınlar