Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Climate sensitivity and growth dynamics in a multispecies tree-ring network in the Caucasus

TRACE 2019: Tree-Rings In Archaeology, Climatology and Ecology, San Leucio-Caserta, İtalya, 7 - 11 Mayıs 2019, ss.238

Influence of Climate Variability on Radial Growth of Oriental Beech (Fagus orientalis) in the Temperate Rainforest (Colchic)

International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2018, ss.1402-1403

Dendroecology of Fagus Orientalis in The Caucasus

11th International Beech Symposium, Viterbo, İtalya, 18 Eylül 2018

Klazomenai ve Limantepe 2017 Yılı Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları (Urla-İzmir)

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 07 Mayıs 2018

Damlıboğaz – Pilavtepe 2017 Yılı Paleocoğrafya-Jeoarkeoloji Araştırmaları (Milas – Muğla)

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2018, cilt.34, no.3629, ss.195-220

The effect of climate on the radial growth of Black pine at the different altitudes of Sandras Mountain, Muğla-Turkey

NOVUS IV Workshop: Integrating across temporal scales to understand disturbances and their biogeochemical impacts, New-Hampshire, Amerika Birleşik Devletleri, 28 - 29 Eylül 2017

Klazomenai-Limantepe Çevresinde (Urla, İzmir) Paleocoğrafya-Jeoarkeoloji Araştırmaları

39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2017, cilt.33, no.35531, ss.319-338

Damlıboğaz ve Pilav Tepe Çevresinde (Milas, Muğla) Paleocoğrafya-Jeoarkeoloji Araştırmaları

39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2017, cilt.1, no.35531, ss.275-291

Klaros Arkeoloji Açısından Klaros Kutsal Alanı (Kehanet Merkezi) Güneyinde Yapılan Jeoarkeolojik Araştırmaların Önemi

39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (33. Arkeometri Sonuçları Toplantısı), Bursa, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2017, cilt.2, no.35532, ss.61-86

Sarıçay Ovasında Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları (Milas-Muğla)

70. Jeoloji Kurultayı, Kültürel Jeoloji ve Kültürel Miras, Ankara, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2017, ss.382-383

The effect of climate on the radial growth of Black pine at the different altitudes of Sandıras Mountain Turkey

EURODENDRO 2015 International S cientific Conference on Dendrochronology, Climate and Human History in the Mediterranean Basin, Antalya, Türkiye, 18 - 23 Ekim 2015, ss.180-181

Tire nin Jeomorfolojisi ve Arazi Kullanımına Etkisi

I. Ulusal Tire Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2010, ss.17-31

Ahmetbeyli Vadisi (Menderes-İzmir) Kıyı Kesiminde Coğrafi Çevre Değişimlerinin Belirlenmesine Mikrofosillerin Katkısı

Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2011, ss.78-79

Klaros Jeoarkeolojisi Bakımından Ahmetbeyli Vadisi Menderes İzmir Aşağı Kesiminde Kıyı Çizgisi Değişimleri

31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 25 - 29 Mayıs 2009, cilt.25, ss.343-374

Klaros Menderes İzmir Çevresinde Jeoarkeoloji Araştırmaları

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2008 (Prof. Dr. Mehmet Ardos Anısına), Çanakkale, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2008, ss.435-454

Biga Ovası nda Çanakkale Holosen de Meydana Gelen Coğrafi Çevre Değişimi

TÜCAUM V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Ekim 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Klaros Çevresinde Yapılan Jeoarkeolojik Çalışmaların Klaros Arkeolojisine Katkısı

Prof. Dr. Nuran Şahin’e Armağan Kitabı EPIPHANEIA, Zunal O. ve ark., Editör, Ege Üniversitesi: Ege Üniversitesi Yayınları Edebiyat Fakültesi Yayın No: 198, İzmir, ss.101-115, 2018

Klaros Çevresinde Yapılan Jeoarkeolojik Çalışmaların Klaros Arkeolojisine Katkısı

Prof. Dr. Nuran Şahin’e Armağan Kitabı EPIPHANEIA, Onur Zunal Yasemin Polat Hüseyin Cevizoğlu Gül Gürtekin Demir Gülşah Günata Elçin Doğan Gürbüzer Cennet Pişkin Ayvazoğlu, Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.101-115, 2018

Tire’de Arazi Kullanımı ile Jeomorfolojik Faktörler Arasındaki İlişkiler Üzerine Değerlendirmeler

Küçük Menderes Araştırmaları (KÜMER) 2, Serdar Vardar, Editör, ÇEKÜL Vakfı, ss.193-211, 2017

Fiziki Coğrafyada Dendrokronoloji

Fiziki Coğrafyada Araştırma Yöntemleri ve Teknikler, Nurettin ÖZGEN,Sabri KARADOĞAN, Editör, PEGEM Akademi, Ankara, ss.185-222, 2016

Klaros (Menderes/İzmir) Çevresinde Coğrafi Çevre Değişimleri

Profesör Doktor İlhan KAYAN a Armağan Kitabı, Öner Ertuğ, Editör, Ege Üniversitesi Yayınları Edebiyat Fakültesi Yayınları, No: 181, İzmir, ss.963-979, 2013

İzmir’de 1938-2008 Döneminde Yaşanan Meteorolojik Kuraklıklar ve Basına Yansımaları

Dr Eren Akçiçek e Armağan Kitabı, Gökçay Gökser, Editör, Egetan Bas. Yay. Tan. Ltd. Şti., İzmir, ss.73-83, 2010