Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of three systems for psychotechnical assessment used in Turkey

TRANSPORTATION RESEARCH PART F-TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR, cilt.32, ss.78-90, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Turkish adaptation of the Hendrick Brief Sexual Attitudes Scale, validity and reliability study

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.13, ss.138-144, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

M Hendrick Cinsel Tutum Ölçeği Kısa Formunun Türkçeye uyarlanması geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, cilt.13, ss.138-144, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The Effect of Female Media Body Images on Body Image Dissatisfaction in Female Athletes and Nonathletes

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.31, ss.1049-1056, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

SOME ECOPHYSIOLOGICAL CHANGES IN WHEAT PLANT (TRITICUM DURUM CV. GONEN) GROWN IN GYPSUM SOILS

PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, cilt.41, ss.1179-1187, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of stimulus type, duration and location on priming of road signs: Implications for driving

TRANSPORTATION RESEARCH PART F-TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR, cilt.11, ss.108-125, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Utanç ve suçluluk duygularının bilişsel psikoloji kapsamında değerlendirilmesi

Psikoloji Çalışmaları, cilt.38, ss.1, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

UNDERSTANDING DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL IN TURKEY: AN APPLICATION OF THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR

TRAFFIC PSYCHOLOGY: AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE, ss.195-215, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Broadbent s Cognitive Approach and Its Effect on Motor Performance in Sports

Psychology, cilt.2, ss.472-476, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bilişsel Psikolojide Hazır Olma Etkisi Dikkat Hız ve Konum İlişkileri

Ulaşım ve Trafik Güvenliği Dergisi, ss.5, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Emotional Intelligince Personality and Academic Success in Physical Education Teacher Candidates

11th International Conference of Sport Kinetics, Halkidiki, Yunanistan, 25 - 27 Eylül 2009

Media Body Images and Body Image Dissatisfaction in female Athletes and Nonathletes

11th International Conference of Sport Kinetics, Halkidiki, Yunanistan, 25 - 27 Eylül 2009

Do Road Signs Prime Driver Behavior

XIVth Conference of the European Society for Cognitive Psychology, Leiden, Hollanda, 31 Ağustos - 01 Eylül 2005

Neuropsychological Methods in the Assesment of Attention Deficit and Hyperactivity Disorder

17. Conference of the European Health Psychology Society, Kos, Yunanistan, 24 - 27 Eylül 2003

Different States of Emotions and Related Problem Solving Strategies

17th Conference of The European Health Psychology Society, Kos, Yunanistan, 24 - 27 Eylül 2003

Uyaranın Farklı Şiddetlerinin Açık ve Örtük bellek Üzerindeki Etkisi

XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 13 Eylül 2002

How driving experience affects detecting changes in traffic scene.

The Second Biennial Conference on Cognitive Science, Rusya, ss.1