Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Köylüler Hareketi ve Sol İlahiyat: Börklüce Olayı

ULUSLARARASI BÖRKLÜCE MUSTAFA SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2016, ss.497-504

Voltaire ve Dinsel Hoşgörü

İzmir Felsefe Günleri - Aydınlanma ve Din, İzmir, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2011, ss.24-36

İBN HALDUN’xxUN FELSEFE KA VRA YIŞI: BİLİM OLARAK FELSEFE VE PRA TİK FELS EFENİN REDDİ

ULUSLARARASI İBN HALDUN SEMPOZYUMU, Çorum, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2013, ss.559-570

Barış İçinde Birarada Yaşamanın Bir İlkesi Olarak Dinsel Özgürlük

First International Philosophy Congress, Equality, Liberty and Fraternity, Bursa, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2010, ss.642-649

BAŞKALDIRININ DİNSEL DİLİ: KURTULUŞ TEOLOJİSİ

Kocaeli Universitesi Vll. Uluslararası Felsefe Günleri ”Başkaldırı”, İzmit, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2009, ss.258-264

Farabi’nin Çok Boyutlu Mutluluk Kuramının Felsefe-Din İlişkileri Bakımından Önemi

Uluslararası Farabi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2004, ss.315-327

Kitap & Kitap Bölümleri

Kurtuluş Teolojisi Tartışmalarmda Sorunlu Eksen: Felsefi Tutumlar

Sol İlahiyat : Dini Soldan Okumak, Kazım Özdoğan ve Derviş Aydın Akkoç, Editör, Birikim Yayınları, İstanbul, ss.193-211, 2013

Ansiklopedide Bölümler