Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Different Cleaning Regimens on the Adhesion of Resin to Saliva-Contaminated Ceramics

JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, cilt.24, sa.2, ss.136-145, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of Mouth Opening Angle Between Dentate and Edentulous Subjects

CRANIO-THE JOURNAL OF CRANIOMANDIBULAR PRACTICE, cilt.27, sa.3, ss.174-179, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Microbial adherence to a nonprecious alloy after plasma nitriding process.

The International journal of prosthodontics, cilt.19, ss.202-4, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Investigation of Bacterial Adherence to a Non-precious Alloy with Radiolabeling Method

INTERNATIONAL JOURNAL OF PROSTHODONTICS, cilt.19, ss.202-204, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A study of the mechanical properties of TiN coating of Cr-Ni alloy

SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY, cilt.196, ss.317-320, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Application of a digital technique in evaluating the reliability of shade guides

JOURNAL OF ORAL REHABILITATION, cilt.31, sa.5, ss.483-491, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Parameters affecting retentive force of conus crowns

JOURNAL OF ORAL REHABILITATION, cilt.31, sa.3, ss.271-277, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İmplant Destekli Hareketli Protezlerde Tutucu Mekanizmaların Klinik Başarıya Etkisi

EÜ Diş hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.34, sa.1, ss.11-16, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Florür içeren cam iyonomer ve rezin esaslı yapıştırma simanları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.22-28, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Okluzal Tırnak Konumunun Dayanak Dişler ve Periodontal Dokular Üzerindeki Kuvvet Dağılımına Olan Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi ile Saptanması

ürkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.122-130, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tam Seramik Malzemelerde Basamak Şeklinin Gerilim Dağılımına Etkisi: Sonlu Elemanlar Stres Analizi

e.ü. diş hek. fak. derg., cilt.26, sa.1, ss.145-153, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Investigation of Bacterial Adherence To a Non-Precious Alloy With Radiolabeling Method

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, cilt.267, sa.2, ss.397-400, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Estetik Materyallerle Kaplanmış Diş Yapısında Gerilim Dağılımlarının Değerlendirilmesi: Sonlu Elemanlar Stres Analizi(FEA)

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fak. Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.25-30, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Konus Kronlu Teleskobik Protezlerin Tutuculuklarının Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fak. Dergisi , cilt.1, sa.1, ss.1-2, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir grup silindirik implantlar’ın retrospektif değerlendirmesi

E.Ü. Dişhek Fak Derg, cilt.23, sa.1, ss.57-61, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir grup Blade implantların retrospektif değerlendirmesi

E.Ü. Diş Hek Fak Derg, cilt.23, sa.2, ss.131-136, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hareketli Bölümlü Protez Tasarımlarının Biyomekanik Yönden İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fak. Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-11, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Total Protezlerin Bir Ay Kullanım Süresiyle Tükürük Viskozitesi Değişiminin İncelenmesi

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fak. Dergisi , cilt.1, sa.1, ss.1-11, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tam Protezlerin Yenilenmesinde Etkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fak. Dergisi. , cilt.1, sa.1, ss.1-11, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hidroksil Apatit Kaplı Bir İmplantın Osseoentegrasyon Potansiyelinin Taramalı Elektron Mikroskobu ile Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fak. Dergisi , cilt.1, sa.1, ss.1-11, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı yöntemlerle polimerize edilen estetik restoratif materyallerde aşınma ve sertliğin incelenmesi.

ege üni. diş. hek. fak. derg., cilt.1, sa.1, ss.1-11, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İmplant Protezlerde Oklüzyon ve T-Scan Yardımıyla Düzenlenmesi

E.D.F.D., sa.18, ss.9-13, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı Yöntemlerle Polimerize Edilen Estetik Restoratif Materyallerde Aşınma ve Sertliğin İncelenmesi.

Ege Diş Hekimliği Fak. Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-11, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İki Aşamalı Teknikle Uygulanan Bir Subperiostal İmplant Olgusu

Ege Diş Hekimliği Fak. Dergisi , cilt.1, sa.1, ss.1-11, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Metal Alaşım Kalınlığının Porselenin Kırılma Değerlerine Etkisinin Araştırılması

Ege Diş Hekimliği Fak. Dergisi , cilt.1, sa.1, ss.1-11, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The importance of bone scinitigrapfhy in dental implants.

ege diş hek fak derg, cilt.1, sa.1, ss.1-11, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Silicoater Yönteminin İskelet Protezlerle Yapılan Okluzal Düzenlemelerde Kullanımı

Ege Diş Hekimliği Fak. Dergisi ., cilt.1, sa.1, ss.1-11, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Metal seramik restorasyonlarda metal desteğin önemi ve gerekli olan özellikleri.

ege diş hek fak derg, cilt.1, sa.1, ss.1-11, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ITI dental implant sistemi uygulamalarında erken dönem bulguları

izmir diş hekimleri odası dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-11, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teleskop Protezler

Ege Diş Hekimliği Fak. Dergisi ., cilt.1, sa.1, ss.1-11, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Magnet Tutuculu " Overdenture " Protezler

Ege Diş Hekimliği Fak. Dergisi ., cilt.1, sa.1, ss.1-11, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dişeti maskesinin önemi ve yapımı.

ege dişş hek fak , cilt.1, sa.1, ss.1-11, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Oral implantolojide biomateryal kavramına ve kullanılan biomateryal gruplarına genel bakış.

T.D.B.D Diş Hekimliğinde Klinik Türk Diş Hekimleri Birliği yayın organı, cilt.1, sa.1, ss.1-11, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bioceram-S Oral İmplantların Klinik Olarak Değerlendirilmesi ( 5 Yıllık Sonuçlar )

izmir Diş Hekimleri Odası Dergisi , cilt.1, sa.1, ss.1-11, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SR-Isosit İnley-Onley Tekniği

Manisa Diş Hekimleri Odası Dergisi , cilt.1, sa.1, ss.1-11, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Açılı Oral İmplantların Alveol Kemiğinde Oluşturduğu Gerilim Değişimleri

Ege Diş Hekimliği Fak. Dergisi , cilt.1, sa.1, ss.1-11, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Porselen Bitirme Setlerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması

Ege Diş Hekimliği Fak. Dergisi , cilt.1, sa.1, ss.1-11, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kemiğinde Gerilme Analizi

6. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu Bildirileri II. Cilt, cilt.1, sa.1, ss.1-11, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

oğlu A.: Sonugelen M.: Alt İskelet Protezlerde Singulum Bar Kullanımının Klinik Olarak Araştırılması

Ege Diş Hekimliği Fak. Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-11, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kaplanmış ve Kaplanmamış metal-porselen sistemlerinde bağlanma kuvvetinin incelenmesi

Ege Diş Hekimliği Fak. Dergisi ., cilt.1, sa.1, ss.1-11, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)