Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Different Cleaning Regimens on the Adhesion of Resin to Saliva-Contaminated Ceramics

JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, cilt.24, ss.136-145, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of Mouth Opening Angle Between Dentate and Edentulous Subjects

CRANIO-THE JOURNAL OF CRANIOMANDIBULAR PRACTICE, cilt.27, ss.174-179, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Microbial adherence to a nonprecious alloy after plasma nitriding process.

The International journal of prosthodontics, cilt.19, ss.202-4, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Investigation of Bacterial Adherence to a Non-precious Alloy with Radiolabeling Method

INTERNATIONAL JOURNAL OF PROSTHODONTICS, cilt.19, ss.202-204, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A study of the mechanical properties of TiN coating of Cr-Ni alloy

SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY, cilt.196, ss.317-320, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Application of a digital technique in evaluating the reliability of shade guides

JOURNAL OF ORAL REHABILITATION, cilt.31, ss.483-491, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Parameters affecting retentive force of conus crowns

JOURNAL OF ORAL REHABILITATION, cilt.31, ss.271-277, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İmplant Destekli Hareketli Protezlerde Tutucu Mekanizmaların Klinik Başarıya Etkisi

EÜ Diş hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.34, no.1, ss.11-16, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Florür içeren cam iyonomer ve rezin esaslı yapıştırma simanları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.11, no.1, ss.22-28, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Okluzal Tırnak Konumunun Dayanak Dişler ve Periodontal Dokular Üzerindeki Kuvvet Dağılımına Olan Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi ile Saptanması

ürkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.16, ss.122-130, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tam Seramik Malzemelerde Basamak Şeklinin Gerilim Dağılımına Etkisi: Sonlu Elemanlar Stres Analizi

e.ü. diş hek. fak. derg., cilt.26, no.1, ss.145-153, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Investigation of Bacterial Adherence To a Non-Precious Alloy With Radiolabeling Method

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, cilt.267, ss.397-400, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Estetik Materyallerle Kaplanmış Diş Yapısında Gerilim Dağılımlarının Değerlendirilmesi: Sonlu Elemanlar Stres Analizi(FEA)

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fak. Dergisi, cilt.1, no.1, ss.25-30, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Konus Kronlu Teleskobik Protezlerin Tutuculuklarının Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fak. Dergisi , cilt.1, no.1, ss.1-2, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir grup silindirik implantlar’ın retrospektif değerlendirmesi

E.Ü. Dişhek Fak Derg, cilt.23, ss.57-61, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir grup Blade implantların retrospektif değerlendirmesi

E.Ü. Diş Hek Fak Derg, cilt.23, ss.131-136, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hareketli Bölümlü Protez Tasarımlarının Biyomekanik Yönden İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fak. Dergisi, cilt.1, no.1, ss.1-11, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Total Protezlerin Bir Ay Kullanım Süresiyle Tükürük Viskozitesi Değişiminin İncelenmesi

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fak. Dergisi , cilt.1, no.1, ss.1-11, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tam Protezlerin Yenilenmesinde Etkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fak. Dergisi. , cilt.1, no.1, ss.1-11, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hidroksil Apatit Kaplı Bir İmplantın Osseoentegrasyon Potansiyelinin Taramalı Elektron Mikroskobu ile Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fak. Dergisi , cilt.1, no.1, ss.1-11, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı yöntemlerle polimerize edilen estetik restoratif materyallerde aşınma ve sertliğin incelenmesi.

ege üni. diş. hek. fak. derg., cilt.1, no.1, ss.1-11, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı Yöntemlerle Polimerize Edilen Estetik Restoratif Materyallerde Aşınma ve Sertliğin İncelenmesi.

Ege Diş Hekimliği Fak. Dergisi, cilt.1, no.1, ss.1-11, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İki Aşamalı Teknikle Uygulanan Bir Subperiostal İmplant Olgusu

Ege Diş Hekimliği Fak. Dergisi , cilt.1, no.1, ss.1-11, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Metal Alaşım Kalınlığının Porselenin Kırılma Değerlerine Etkisinin Araştırılması

Ege Diş Hekimliği Fak. Dergisi , cilt.1, no.1, ss.1-11, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The importance of bone scinitigrapfhy in dental implants.

ege diş hek fak derg, cilt.1, no.1, ss.1-11, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Silicoater Yönteminin İskelet Protezlerle Yapılan Okluzal Düzenlemelerde Kullanımı

Ege Diş Hekimliği Fak. Dergisi ., cilt.1, no.1, ss.1-11, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Metal seramik restorasyonlarda metal desteğin önemi ve gerekli olan özellikleri.

ege diş hek fak derg, cilt.1, no.1, ss.1-11, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ITI dental implant sistemi uygulamalarında erken dönem bulguları

izmir diş hekimleri odası dergisi, cilt.1, no.1, ss.1-11, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teleskop Protezler

Ege Diş Hekimliği Fak. Dergisi ., cilt.1, no.1, ss.1-11, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Magnet Tutuculu " Overdenture " Protezler

Ege Diş Hekimliği Fak. Dergisi ., cilt.1, no.1, ss.1-11, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dişeti maskesinin önemi ve yapımı.

ege dişş hek fak , cilt.1, no.1, ss.1-11, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Oral implantolojide biomateryal kavramına ve kullanılan biomateryal gruplarına genel bakış.

T.D.B.D Diş Hekimliğinde Klinik Türk Diş Hekimleri Birliği yayın organı, cilt.1, no.1, ss.1-11, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bioceram-S Oral İmplantların Klinik Olarak Değerlendirilmesi ( 5 Yıllık Sonuçlar )

izmir Diş Hekimleri Odası Dergisi , cilt.1, no.1, ss.1-11, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SR-Isosit İnley-Onley Tekniği

Manisa Diş Hekimleri Odası Dergisi , cilt.1, no.1, ss.1-11, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Açılı Oral İmplantların Alveol Kemiğinde Oluşturduğu Gerilim Değişimleri

Ege Diş Hekimliği Fak. Dergisi , cilt.1, no.1, ss.1-11, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Porselen Bitirme Setlerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması

Ege Diş Hekimliği Fak. Dergisi , cilt.1, no.1, ss.1-11, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kemiğinde Gerilme Analizi

6. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu Bildirileri II. Cilt, cilt.1, no.1, ss.1-11, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

oğlu A.: Sonugelen M.: Alt İskelet Protezlerde Singulum Bar Kullanımının Klinik Olarak Araştırılması

Ege Diş Hekimliği Fak. Dergisi, cilt.1, no.1, ss.1-11, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kaplanmış ve Kaplanmamış metal-porselen sistemlerinde bağlanma kuvvetinin incelenmesi

Ege Diş Hekimliği Fak. Dergisi ., cilt.1, no.1, ss.1-11, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)