Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Crane in Turkish Culture and Alevi-Bektashi Belief

MILLI FOLKLOR, ss.162-170, 2014 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Türk Kültüründe ve Alevi Bektaşi İnancında Turna

Milli Folklor, ss.162-170, 2014 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

DOMINANT THEMES IN THE SECOND PERIOD OF BEKTASI LITERATURE

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, ss.325-340, 2011 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

NUSAYRISM IN ALAOUITE-BEKTASHI LITERATURE

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, ss.243-251, 2010 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Imagination of Hz. Ali in "Fazilet-name" and "Baba Rovsen"

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, ss.165-174, 2008 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Qur'an Fortune

MILLI FOLKLOR, ss.70-74, 2007 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hilmî Efendi’xxde Hz. Alî ve âl-i Abâ Algısı

Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, ss.19-30, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahmed Yesevî nin Mirâç nâme si ve Etkileri Üzerine Bir İnceleme

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Virânî Baba da Yüz Üzerine Bir İnceleme

Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alevi Bektaşi Edebiyatında Nusayrilik

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yunus Emre’xxde Hayvanlar ve Bitkiler Üzerine Bir Değerlendirme

III. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, ss.18

Türkiye Türkçesinin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Metin Seçimi

Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, Ankara, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2017

Yunus’xxta Tasavvufun Sosyal Boyutu Üzerine Bir İnceleme

II. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri, Manisa, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2017, ss.307-316

”Üniversitelerdeki Ortak ve Zorunlu Türk Dili Dersi”

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2017, ss.395-399

Alevi- Bektaşi Şiirinde Toprak

Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017, ss.62

Kıbrıs Müftüsü Hılmî Efendı nın Elıf Nâmesı Üzerıne Bır İnceleme

II. Uluslararası Kıbrıs Türk Edebiyatı Ve Edebiyatçıları Sempozyumu, 12 - 14 Mayıs 2016

Alevi Bektaşi Olmayan Şairlerde Hz Hüsyin ve Yezid Algısı Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Kerbela ve Hz. Hüseyin Bildirileri, 14 - 15 Mayıs 2015

Mevlevi ve Bektaşi Edebiyatında Ehl i Beyt Teması Üzerinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlevilik Bildiriler, 14 - 16 Aralık 2006

Azîz Mahmud Hüdâyî nin Aşk Redifli Şiirinin Tahlili

”. Azîz Mahmud Hüdâyî Uluslararası Sempozyumu Bildirileri -1, 20 - 22 Mayıs 2005

Hatayi nin Tevhitleri Üzerine Bir Değerlendirme

I. Uluslararası Şah Hatayi ( Şah İsmail) Sempozyumu Bildirileri, 9 - 10 Ekim 2003

Kitap & Kitap Bölümleri