Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2011 “Heykele Bakış”

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2011 “Eski Çağda Anadolu’da Kadın Konulu Heykeller”

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2007 “Plastik Sanatlar ve Kadın Sanatçılar”

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2006 “ Güzel Sanatlar Bilgisi ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinin Tanıtımı”

  Katılımcı

  Isparta, Türkiye

 • 2005 “Sanat ve Toplum İletişiminde Disiplinler arası Etkileşimle: Romantik Dönem"

  Katılımcı

  Burdur, Türkiye

 • 2002 “Hitit Heykel Sanatı”

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2001 “Tanrıça Mitolojisi”

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1