Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Heykel Örnekleriyle Toplum Sanat İlişkisine Bakış

Journal of Social and Humanities Sciences Research, cilt.5, ss.284-292, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

REVIEW ON RELATIONSHIP BETWEEN SCULPTURE AND ENVIRONMENT IN URBAN AREA

ANADOLU UNIVERSITESI SANAT & TASARIM DERGISI-ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF ART & DESIGN, cilt.6, ss.92-109, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kentsel Alanda Heykel ve Çevre Üzerine Bir İnceleme

Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt.6, ss.92-109, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Three Dimensional Perception and Production Process

Global Journal on HumanitesSocial Sciences, cilt.3, ss.61-67, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On Three Dimensional Perceptions in the Visual Age

Global Journal of Arts Education, cilt.5, ss.10-15, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Camille Claudel

Nüans Sanat Tarihi Dergisi, ss.82-91, 2012 (Hakemsiz Dergi)

A general evaluation of art education in Turkey

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.1, ss.984-987, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Resim-İş Dersinde Öğrenci Tutumuna Etkisi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.92-109, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Sanat Eleştirisi Dersine İlişkin Görüşleri

e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), ss.31-40, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Müze ve Eğitim

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.487-501, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tarih Öncesinde Anadolu'da Tanrıça

e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), cilt.6, ss.37-49, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Anadolu Tunç Çağı Kült Eserlerinde Geyik ve Boğa İmgeleri

Çukurova Üniversitesi II. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Adana, Türkiye, 11 Nisan 2018, ss.25-31

Sanat Aracılığıyla İletişim

Uluslararası Türkiye Hollanda İlişkileri Sempozyumu, Amsterdam, Hollanda, 23 Haziran 2014, ss.119-126

Hatti ve Hititlerde Boğa ve Geyik İmgelerinin Kullanımı

XVI. Türk Kültürü Sempozyumu, Üsküp, Makedonya, 09 Mayıs 2011, ss.355-362

Orta Asya Türk Sanatında Geyik İmgesinin Kullanımı

Uluslararası Türk Kültürü ve Türk Sanatı Sempozyumu, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 14 Nisan 2011, ss.184-190

Türk Heykel Sanatı

HKAK ve ELSA Üniversitesi Uluslararası Türkiye Polonya İlişkileri Sempozyumu, Varşova, Polonya, 16 Haziran 2010, ss.84-94

Yükseköğretimde Görsel Sanatlar Eğitimi ve Sorunları

2. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 08 Nisan 2010, ss.256-258

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Resim-İş Dersinin Sanatsal Tutumlar Açısından Değerlendirilmesi

3. Ulusal Sanat Eğitimi ve Şiddet Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 19 Kasım 2007, ss.157-163

Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Resim-İş Derslerinde Öğrenci Başarısına Etkisi

Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 02 Aralık 2004, ss.373-383

Kitap & Kitap Bölümleri

Görsel Sanatlar Eğitiminde Uygulamalar

Bölüm 3 Üç Boyutlu Çalışmalar, Abdullah Ayaydın, Levent Mercin, Editör, Pegem Yayınevi, 2013