Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 17.Uluslararası Spor Bilimleri Spor Bilimleri Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2019 Değerlendirici Eğitim Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2018 1.uluslararası beden eğitimi, spor rekreasyon ve dans kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Uluslararası herkes için spor ve wellness kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 uluslararası sağlıklı yaşam kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2018 ISPES 2018 1.ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR REKREASYON VE DANS KONGRESİ

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi

  Katılımcı

  Manisa, Türkiye

 • 2017 4.Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2013 8.Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi

  Katılımcı

  Mersin, Türkiye

 • 2012 12. Spor Bilimleri Kongresi

  Katılımcı

  Denizli, Türkiye

 • 2010 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2009 III. Futbol Ve Bilim Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2007 VI. World Congress on Science & Football

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 The 46. th ICHPER * SD Anniversary World Congress

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2004 10 Th ICHPERD*SD EUROPE CONGRESS & The TSSA 8 th INTERNATIONAL SPORTS SCİENCE CONGRESS

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2002 VII. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2001 II. Uluslar arası Spor Psikoloji Sempozyumu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2000 II. Futbol ve Bilim Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

Ödüller

 • Mart 2018 FUTBOL OYUNCULARININ TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR DOYUMU, FİZİKSEL BENLİK ALGILARI VE YAŞAM DOYUMU: BAŞARI HEDEFLERİ ÜZERİNE SONUÇLAR

  ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS KONGRESİ,HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 8

h-indeksi (WOS): 2