Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2018 - 2018ISPES 2018 1.ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR REKREASYON VE DANS KONGRESİ

    Oturum Başkanı

    İstanbul, Türkiye

Ödüller

  • Mart 2018FUTBOL OYUNCULARININ TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR DOYUMU, FİZİKSEL BENLİK ALGILARI VE YAŞAM DOYUMU: BAŞARI HEDEFLERİ ÜZERİNE SONUÇLAR

    ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS KONGRESİ,HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 8

h-indeksi (WOS): 2