Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2019 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü

 • 2010 - 2018 Dr.Öğr.Üyesi

  Ege Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü

 • 1999 - 2009 Araştırma Görevlisi

  Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Ege Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü

 • 2018 - Devam Ediyor Dekan Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Spor Bililmleri Fakültesi

 • 2009 - 2012 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Bölümü

 • 2009 - 2012 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Beden Eğitimi-Spor Öğrenme ve öğretim yaklaşımları

 • Lisans Topluma hizmet Uygulamaları

 • Lisans Araştırma Projesi

 • Lisans Özel Öğretim Yöntemleri

 • Yüksek Lisans Devinişsel davranış ve motor öğrenme

 • Lisans FUTBOL takım sporları

 • Lisans Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

 • Lisans Üniversite Yaşamına Geçiş

 • Doktora Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Bireysel Farklılıklar

 • Yüksek Lisans Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Disiplinlerarası Beceri Transferi

 • Lisans ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I

 • Lisans ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLARI

 • Lisans ÖZEL SPOR DALI III (FUTBOL

 • Lisans OPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

 • Doktora Spor Öğretimi: Strateji ve Yöntemler

 • Lisans ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Lisans FUTBOL

 • Lisans TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

 • Lisans ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II

 • Lisans EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

 • Yüksek Lisans Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Serbest Zaman Tasarımı

 • Lisans ÖZEL SPOR DALI I (FUTBOL

 • Lisans ÖZEL SPOR DALI III (FUTBOL)

 • Lisans ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

 • Lisans ÖZEL SPOR DALI IV (FUTBOL)

 • Lisans ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II

 • Lisans ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Lisans ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

 • Lisans ARAŞTIRMA PROJESİ

 • Lisans TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

 • Lisans FUTBOL

 • Lisans SALON FUTBOLU (SEÇMELİ IV ALAN DERSİ

 • Lisans FUTBOL

 • Lisans ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ

 • Lisans ARAŞTIRMA PROJESİ

 • Lisans ÖZEL SPOR DALI VI (FUTBOL

 • Lisans TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

 • Lisans ÖZEL SPOR DALI VI (FUTBOL

 • Lisans KULÜP DENEYİMİ(Staj)-I

 • Lisans FUTBOL

 • Lisans ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

 • Lisans ÖZEL SPOR DALI III (FUTBOL)

 • Lisans ÖZEL SPOR DALI III (FUTBOL

 • Lisans TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

 • Lisans KULÜP DENEYİMİ II (STAJ

 • Lisans TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

 • Lisans ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

 • Lisans FUTBOL (SEÇMELİ II ALAN DERSİ)

 • Lisans ÖZEL SPOR DALI IV (FUTBOL)

 • Lisans FUTBOL II

 • Lisans ÖZEL SPOR DALI IV (FUTBOL)

 • Lisans KULÜP DENEYİMİ(Staj)-II

 • Lisans FUTBOL II

 • Lisans BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KÜLTÜRÜ

 • Lisans ÖZEL SPOR DALI V (FUTBOL

 • Lisans KULÜP DENEYİMİ I (STAJ

 • Yüksek Lisans ÖZEL SPOR DALI VI (FUTBOL

 • Lisans KULÜP DENEYİMİ I (STAJ)

 • Lisans ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

 • Lisans ÖZEL SPOR DALI V (FUTBOL

 • Lisans ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

 • Lisans ÖZEL SPOR DALI-V (FUTBOL)

 • Lisans ÖZEL SPOR DALI VI (FUTBOL)

 • Lisans ÖZEL SPOR DALI VIII (FUTBOL)

 • Lisans ÖZEL SPOR DALI VII (FUTBOL)