Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Prediction of Physical Education Teacher Candidates’ Achievement Goals Regarding Their Learning and Studying Approaches and Epistemological Beliefs

International Online journal of Educational Sciences, cilt.8, ss.83-92, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Study Process Approaches and Learning Modalities on the Achievement Goal Structures in Physical Education Teacher Candidates*

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.6, ss.638-647, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çoklu Zekâ Alanları İle Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi Beden Eğitimi Öğretmen Adayları Üzerine İnceleme

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi-Journal of Research in Education and Teaching, cilt.3, ss.17-24, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The mediating role of academic locus of control in the relationship between study process and self-esteem in school of physical education and sport

International Journal of Academic Research Part B, cilt.5, no.1, ss.112-118, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Physical education candidate teachers’xx beliefs about vocational self-esteem.

Turkish Journal of Sport And Exercise, cilt.15, ss.94-99, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Mediating Role of Self-Efficacy in The Relationship between Class Climates And Goal Orientations In Physical Education

World Applied Science Journal, cilt.16, ss.76-85, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları ve Benlik Saygıları Arasındaki İlişki,

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.5, no.2, ss.155-164, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarında Bilişsel Duygu Düzenleme ve Mizaç Tipleri Arasındaki İlişki

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi / 16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim 2018, ss.350

. Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Bölümler Arası Bilişsel Yetenek Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslararası 9. Beden eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 Ekim 2017

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL YETENEK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

International Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, İspanya, 4 - 07 Şubat 2016

Tükenmişlik ve Mesleki Öz Yeterlik Algısı Arasındaki İlişki Akademik Personel Üzerine Bir İnceleme

YILDIZ Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2014

Relationship between Burnout and Self-Efficacy Perceptions: An Investigation on Academic Staff

YILDIZ International Conference On Educational Research And Social Science (YICER, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2014

Examining the relationship between the healthy-life style behaviors self-esteem and the percieved social support of inidividuals exercising

International balkan symposium in sport sciences, 30 May-02 June 2013, Tetova-Macedonia”, Tetova, Makedonya, 30 Mayıs 2013

THE ATTITUDES OF VARIOUS SECONDARY SCHOOL STUDENTS TOWARD PHYSİCAL EDUCATİON LESSONS (İZMİR SAMPLE)

The 46. th ICHPER SD Anniversary World Congress, İstanbul, Türkiye, 9 - 13 Kasım 2005