Arş.Gör.

MELODİ YENMİŞ


Fen Fakültesi

Biyoloji Bölümü

Zooloji Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doktora

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

2011 - 2015

2011 - 2015

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

2007 - 2011

2007 - 2011

Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Yüksek Lisans

Türkiye'de Yaşayan Agamidae Familyası Türlerinde 'Yağmur-İçme Rain-Harvesting' Davranışının Araştırılması

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Araştırma Alanları

Temel Bilimler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Ethnozoology: A Review

Yenmiş M. , Ayaz D. , Tok C. V.

Acta Biologica Turcica, cilt.32, ss.33-36, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Ecology and Conservation of Skinks Distibuted in Southwest Anatolia

MERMER A. , Yenmiş M.

İnternational Ecology 2018 Symposium, Kastamonu, Türkiye, 19 Haziran 2018, cilt.1, no.1, ss.340

2017

2017

Comparative Eberth-Katschenko Layer Histomorphology of Four Anurans (Bufo bufo, Bufotes variabilis, Pelophylax bedriagae, Hyla savignyi)

MUTLU H. S. , KUMAŞ M., AKAT E. , YENMİŞ M. , ÇİÇEK K. , AYAZ D.

XIII. Congress of Ecology and Enviroment With International Participation, Edirne, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017

2017

2017

Ethnozoology and Conservation: A Prestudy on Human-Fauna Relationships

Yenmiş M. , Ayaz D. , Bayrakcı Y.

Ecology 2017 International Symposium, Kayseri, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017

2015

2015

Yağmur İçme Davranışında İklim Faktörünün Etkileri

YENMİŞ M. , AYAZ D. , ÇİÇEK K. , ENGİN Ş. D.

XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2015


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 8

h-indeksi (WOS): 1