Doç.Dr.

MELTEM BOYACIOĞLU


Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü

Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1993 - 1999

1993 - 1999

Doktora

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler (Yl), Türkiye

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Çevre Biyolojisi, Ekotoksikoloji, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

1994 - Devam Ediyor

1994 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Akuatik Organizmalarda Biyoakümülasyon ve Biyokonsantrasyon

Lisans

Lisans

Biyolojik çeşitlilik ve Koruma

Lisans

Lisans

Ekotoksikoloji

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Investigation of Effects of Propranolol Along withParaben on the Embrional Development of Sea Urchin (Arbacia lixula)

PARLAK H. , KARAASLAN M. A. , ÇAKAL ARSLAN Ö. , BOYACIOĞLU M.

XIII. Congress of Ecology and Environment WithInternational Participation, 12 Eylül - 15 Aralık 2017

2015

2015

The embrryotoxic and genotoxic effects of widely used betablockers on sea urchin embryos

KARAASLAN M. A. , PARLAK H. , BOYACIOĞLU M. , ÇAKAL ARSLAN Ö.

SETAC Europe 25th Annual Meeting3-7 May 2015 | Barcelona, SpainS E T A C E u r o p e 2 0 1 5Environmental protection in a multi-stressed world:challenges for science, industry and regulatorsSETAC Europe 25th Annual Meeting | Barcelona, Spain, 3 - 07 Mayıs 2015


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

."Preliminary Investigation of the effects of surface waters of Bakirçay on growth of green algae Scenedesmus dimorphus"Ecology Congress

Katılımcı

Kastamonu-Türkiye

2016

2016

CIESM 41 Congress-

Katılımcı

Kiel-Almanya

2015

2015

Gölcük Gölü Su ve Sedimentinin Kirlilik Durumunun Fitotoksisite (Desmodesmus subspicatus) Testi ile Belirlenmesi 18. Su Ürünleri Sempozyumu.

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2015

2015

Gölcük Gölü Sedimentinin Algal Büyüme nhibisyonun Belirlenmesi .Su Ürünleri Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2015

2015

Aliağa Körfezİ (TÜRKİYE) Bazı BalIk Türlerinin Periferik Kan ve Solungaç Hücrelerinde Mikronukleus Oluşumunun Değerlendirilmesi. Ekoloji Kongresi

Katılımcı

Sinop-Türkiye

2015

2015

SETAC Europe 25th Annual Meeting

Katılımcı

Barcelona-İspanya

2015

2015

Aliağa Körfezi Sedimentinin Mutajenik Etkisinin Araştırılması. Ekoloji Kongresi

Katılımcı

Sinop-Türkiye

2013

2013

Bazı Bitkisel Yağların Daphnia Magna ile Etki Konsantasyonlarının Belirlenmesi”.17.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

Bazı Bitkisel Yağların Desmodesmus subspicatus ile Fitotoksisitesinin Belirlenmesi” XI. Ekoloji ve Çevre Kongesi. Ulusal.Türkiye Biyologlar Derneği.

Katılımcı

Samsun-Türkiye

2012

2012

6 TH SETAC WORLD CONGRESS SETAC EUROPE 22ND ANNUAL MEETİNG.

Katılımcı

Berlin-Almanya

2011

2011

VI. International Symposium on ekology and environmental Problems. 17-20 Nowember, Antalya, ISEEP 2011

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2011

2011

Bisfenol-A’ nın Mytilus galloprovincialis glutatyon S-transferaz Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi”, XVI. Su Ürünleri Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2008

2008

İzmir Körfezi’nden Toplanan Kaya Balığı (Gobious Niger) ve Midye (Mytilus Galloprovincialis) Örneklerinde S. typhimurium ile Mutajenitenin Araştırılması”, VIII. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi, Kıbrıs,

Katılımcı

Girne-Kıbrıs (Kktc)

2008

2008

İzmir Körfezi Kirliliğinin Gözlenmesinde Midye (Mytilus Galloprovincialis) Hemolenfinde Mikronukleus Frekansının Saptanması”, VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

Katılımcı

Girne-Kıbrıs (Kktc)

2007

2007

CIESM 38 Congress-Istanbul,(2007)

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2007

2007

Nif Çayı Sedimentinin Mutajenik Etkisinin Araştırılması”, VII. Ekoloji ve Çevre Kongresi

Katılımcı

-Türkiye

2007

2007

Nif Çayı Su ve Sedimentinin Kirlilik durumunun Fitotoksisite testi ile belirlenmesi”, VII. Ekoloji ve çevre kongresi

Katılımcı

Malatya-Türkiye

2007

2007

Kirliliğin Belirlenmesinde Midyelerde (Mytilus Galloprovincialis) Mikronukleus Testinin Kullanılması”, VII. Ekoloji ve çevre kongresi

Katılımcı

-Türkiye

2007

2007

Nif Çayı (İzmir) Su Ve Sedimentinin Deniz Kestanesi Paracentrotus Lividus Üzerine Embriyotoksik Etkileri”, VII. Ekoloji ve çevre kongresi

Katılımcı

Malatya-Türkiye

2006

2006

Nonilfenol ve Oktifenol’ün Ames Testi ile Mutajenitesi’ nin Tespit Edilmesi”, VI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi,

Katılımcı

Diyarbakır-Türkiye

2005

2005

Nıf Çayı Yüzey Suyunun Mutajenik Etkisinin Araştırılması. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Katılımcı

Çanakkale-Türkiye

2005

2005

X.European Ecological Congress, Kusadasi/TURKEY, (2005).

Katılımcı

Aydın-Türkiye

2005

2005

Deniz Kestanesi (Paracentrotus lividus) Embryogenezisi Süresince Kadmiyum Toksisitesine Bağlı Metallothionein Oluşumlarının Araştırılması”. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Katılımcı

Çanakkale-Türkiye

2004

2004

Nif Çayı Sedimentinin Mutajenik Etkisinin Araştırılması”, V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

Katılımcı

-Türkiye

2004

2004

Deri Endüstrisi Atık Sularının Zararlı Etkilerinin Biyotestlerle Değerlendirilmesi”, V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

Katılımcı

Bolu-Türkiye

2004

2004

Daphnia magna Sediment Toksisite Testi Kullanılarak İzmir iç körfeze Dökülen Derelerin Kirlilik Düzeylerinin Saptanması”. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

Katılımcı

Bolu-Türkiye

2004

2004

Tatlı Sulardaki Kirlilik Problemlerinin Saptanması”. I. Ulusal Limnoloji Çalıştayı

Katılımcı

Kocaeli-Türkiye

2002

2002

İzmir İç Körfeze Dökülen Derelerin Ames Testi ile Genotoksisitesinin Belirlenmesi”, Türkiyenin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı,

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2001

2001

İzmir İç Körfeze Dökülen Dere Sedimentlerinin Deniz Kestanesi Embriyo Testi ile Toksisitesinin Belirlenmesi”, XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu.

Katılımcı

Hatay-Türkiye

2001

2001

İzmir Körfezi Sedimanının Genotoksik Etkisinin AraştırIlması” XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Katılımcı

Hatay-Türkiye

2000

2000

İzmir Körfezi’ne Akan Dere Sedimentlerinin Mutajenitesi.” I. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 63

h-indeksi (WOS): 5