Assoc. Prof.

MELTEM BOYACIOĞLU


Faculty of Fisheries

Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü

Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı

Education Information

1993 - 1999

1993 - 1999

Doctorate

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler (Yl), Turkey

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Life Sciences, Environmental Biology, Ecotoxicology, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

1994 - Continues

1994 - Continues

Associate Professor

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Akuatik Organizmalarda Biyoakümülasyon ve Biyokonsantrasyon

Undergraduate

Undergraduate

Biyolojik çeşitlilik ve Koruma

Undergraduate

Undergraduate

Ekotoksikoloji

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Investigation of Effects of Propranolol Along withParaben on the Embrional Development of Sea Urchin (Arbacia lixula)

PARLAK H. , KARAASLAN M. A. , ÇAKAL ARSLAN Ö. , BOYACIOĞLU M.

XIII. Congress of Ecology and Environment WithInternational Participation, 12 September - 15 December 2017

2015

2015

The embrryotoxic and genotoxic effects of widely used betablockers on sea urchin embryos

KARAASLAN M. A. , PARLAK H. , BOYACIOĞLU M. , ÇAKAL ARSLAN Ö.

SETAC Europe 25th Annual Meeting3-7 May 2015 | Barcelona, SpainS E T A C E u r o p e 2 0 1 5Environmental protection in a multi-stressed world:challenges for science, industry and regulatorsSETAC Europe 25th Annual Meeting | Barcelona, Spain, 3 - 07 May 2015


Edit Congress and Symposium Activities

2018

2018

."Preliminary Investigation of the effects of surface waters of Bakirçay on growth of green algae Scenedesmus dimorphus"Ecology Congress

Attendee

Kastamonu-Turkey

2016

2016

CIESM 41 Congress-

Attendee

Kiel-Germany

2015

2015

Gölcük Gölü Sedimentinin Algal Büyüme nhibisyonun Belirlenmesi .Su Ürünleri Kongresi

Attendee

İzmir-Turkey

2015

2015

Gölcük Gölü Su ve Sedimentinin Kirlilik Durumunun Fitotoksisite (Desmodesmus subspicatus) Testi ile Belirlenmesi 18. Su Ürünleri Sempozyumu.

Attendee

İzmir-Turkey

2015

2015

SETAC Europe 25th Annual Meeting

Attendee

Barcelona-Spain

2015

2015

Aliağa Körfezi Sedimentinin Mutajenik Etkisinin Araştırılması. Ekoloji Kongresi

Attendee

Sinop-Turkey

2015

2015

Aliağa Körfezİ (TÜRKİYE) Bazı BalIk Türlerinin Periferik Kan ve Solungaç Hücrelerinde Mikronukleus Oluşumunun Değerlendirilmesi. Ekoloji Kongresi

Attendee

Sinop-Turkey

2013

2013

Bazı Bitkisel Yağların Daphnia Magna ile Etki Konsantasyonlarının Belirlenmesi”.17.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

2013

2013

Bazı Bitkisel Yağların Desmodesmus subspicatus ile Fitotoksisitesinin Belirlenmesi” XI. Ekoloji ve Çevre Kongesi. Ulusal.Türkiye Biyologlar Derneği.

Attendee

Samsun-Turkey

2012

2012

6 TH SETAC WORLD CONGRESS SETAC EUROPE 22ND ANNUAL MEETİNG.

Attendee

Berlin-Germany

2011

2011

VI. International Symposium on ekology and environmental Problems. 17-20 Nowember, Antalya, ISEEP 2011

Attendee

Antalya-Turkey

2011

2011

Bisfenol-A’ nın Mytilus galloprovincialis glutatyon S-transferaz Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi”, XVI. Su Ürünleri Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

2008

2008

İzmir Körfezi’nden Toplanan Kaya Balığı (Gobious Niger) ve Midye (Mytilus Galloprovincialis) Örneklerinde S. typhimurium ile Mutajenitenin Araştırılması”, VIII. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi, Kıbrıs,

Attendee

Girne-Cyprus (Kktc)

2008

2008

İzmir Körfezi Kirliliğinin Gözlenmesinde Midye (Mytilus Galloprovincialis) Hemolenfinde Mikronukleus Frekansının Saptanması”, VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

Attendee

Girne-Cyprus (Kktc)

2007

2007

CIESM 38 Congress-Istanbul,(2007)

Attendee

İstanbul-Turkey

2007

2007

Nif Çayı Sedimentinin Mutajenik Etkisinin Araştırılması”, VII. Ekoloji ve Çevre Kongresi

Attendee

-Turkey

2007

2007

Nif Çayı Su ve Sedimentinin Kirlilik durumunun Fitotoksisite testi ile belirlenmesi”, VII. Ekoloji ve çevre kongresi

Attendee

Malatya-Turkey

2007

2007

Kirliliğin Belirlenmesinde Midyelerde (Mytilus Galloprovincialis) Mikronukleus Testinin Kullanılması”, VII. Ekoloji ve çevre kongresi

Attendee

-Turkey

2007

2007

Nif Çayı (İzmir) Su Ve Sedimentinin Deniz Kestanesi Paracentrotus Lividus Üzerine Embriyotoksik Etkileri”, VII. Ekoloji ve çevre kongresi

Attendee

Malatya-Turkey

2006

2006

Nonilfenol ve Oktifenol’ün Ames Testi ile Mutajenitesi’ nin Tespit Edilmesi”, VI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi,

Attendee

Diyarbakır-Turkey

2005

2005

Deniz Kestanesi (Paracentrotus lividus) Embryogenezisi Süresince Kadmiyum Toksisitesine Bağlı Metallothionein Oluşumlarının Araştırılması”. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Attendee

Çanakkale-Turkey

2005

2005

X.European Ecological Congress, Kusadasi/TURKEY, (2005).

Attendee

Aydın-Turkey

2005

2005

Nıf Çayı Yüzey Suyunun Mutajenik Etkisinin Araştırılması. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Attendee

Çanakkale-Turkey

2004

2004

Nif Çayı Sedimentinin Mutajenik Etkisinin Araştırılması”, V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

Attendee

-Turkey

2004

2004

Deri Endüstrisi Atık Sularının Zararlı Etkilerinin Biyotestlerle Değerlendirilmesi”, V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

Attendee

Bolu-Turkey

2004

2004

Daphnia magna Sediment Toksisite Testi Kullanılarak İzmir iç körfeze Dökülen Derelerin Kirlilik Düzeylerinin Saptanması”. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

Attendee

Bolu-Turkey

2004

2004

Tatlı Sulardaki Kirlilik Problemlerinin Saptanması”. I. Ulusal Limnoloji Çalıştayı

Attendee

Kocaeli-Turkey

2002

2002

İzmir İç Körfeze Dökülen Derelerin Ames Testi ile Genotoksisitesinin Belirlenmesi”, Türkiyenin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı,

Attendee

İzmir-Turkey

2001

2001

İzmir İç Körfeze Dökülen Dere Sedimentlerinin Deniz Kestanesi Embriyo Testi ile Toksisitesinin Belirlenmesi”, XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu.

Attendee

Hatay-Turkey

2001

2001

İzmir Körfezi Sedimanının Genotoksik Etkisinin AraştırIlması” XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Attendee

Hatay-Turkey

2000

2000

İzmir Körfezi’ne Akan Dere Sedimentlerinin Mutajenitesi.” I. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı

Attendee

Ankara-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 73

h-index (WOS): 5