Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2010 - Devam Ediyor
Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2001 - 2009
Yrd.Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 1999 - 2001
Arş.Gör., EGE ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 1992 - 1999
VERDİĞİ DERSLER
MODERN BİYOLOJİ, Lisans, 2017-2018
GENEL BİYOLOJİ, Lisans, 2017-2018
MİKROALGLERDEN ELDE EDİLEN KİMYASALLAR, Doktora, 2017-2018
GENİŞ ÇAPLI MİKROALG ÜRETİM SİSTEMLERİ, Doktora, 2017-2018
ALG ÜRETİM SİSTEMLERİ, Yüksek Lisans, 2017-2018
ALGAL BİYOTEKNOLOJİ, Yüksek Lisans, 2017-2018
ALG ÜRETİM SİSTEMLERİ, Yüksek Lisans, 2016-2017
GENİŞ ÇAPLI MİKROALG ÜRETİM SİSTEMLERİ, Doktora, 2016-2017
MİKROALGLERDEN ELDE EDİLEN KİMYASALLAR, Doktora, 2016-2017
MODERN BİYOLOJİ, Lisans, 2016-2017
GENEL BİYOLOJİ, Lisans, 2016-2017
ALGAL BİYOTEKNOLOJİ, Yüksek Lisans, 2016-2017
HÜCRE BİYOLOJİSİ, Lisans, 2016-2017
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Erdoğan, "Investigation of carotenoid contents of various microalgae by chromatographic/spectroscopic methods", İZMIR YÜKSEK TEKNOLOJI ENSTITÜSÜ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer, Ocak, 2013.
Doktora, E.İmamoğlu, "Rekombinant suşlar kullanılarak selülozik etanol üretimi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, M.Şahin, "Nitzschia sp. ve Nanofrustulum shiloi'nin farklı stres koşulları altında yağ içeriğinin belirlenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, N.Demirci, "Bazı yeşil mikroalglerin karotenoid profillerin belirlenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, M.Tebiani, "Prasinococcus sp. ve Porphyridium cruentum'dan elde edilen toplam ekzopolisakkaritin farklı yetiştirme koşullarında değerlendirilmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, H.Ermiş, "Maya fabrikası atık arıtma suyundan izole edilerek üretilen mikroalgal biyokütlenin biyogaz üretimine ön işlemlerin etkisinin incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, Ç.Demirkaya, "Mikroalgal materyallerden kemik doku mühendisliği iskelesi üretimi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, O.Daşdemir, "Denizel ortamdan bazı mikroalg ve siyanobakterilerin izolasyonu ve uygun kültür ortamının belirlenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, D.Yalçin Bingül, "Chlorella sp.' nin izolasyonu, aksenik ve heterotrofik üretimi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, Ö.Demir, "Neochloris pseudoalveolaris DEASON ve BOLD'de biyomas artışı ve yağ üretiminin araştırılması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, T.Önal, "Bazı mikroalglerin yağ içeriğine etki eden faktörlerin belirlenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, S.Tamburaci, "Termal sudan izole edilen Pseudanabaena sp. suşunun üretim koşullarının optimizasyonu", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, S.Güneş, "Spirulina platensis katkılı cilt kremlerinin geliştirilmesi ve hücre kültürleri üzerinde etkilerinin incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, S.Hatipoğlu, "Porphyridium cruentumun üretim koşullarının büyümesine ve biyokimyasal kompozisyonuna etkisi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2008.
Yüksek Lisans, Z.Demirel, "Eğirdir Gölü'nden izole edilen yeşil mikroalg (Chlorophyta) Scenedesmus protuberans fris.'in antimikrobiyal ve antioksidan özelliğinin araştırılması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2006.
Yüksek Lisans, E.İmamoğlu, "Haematococcus pluvialis üretiminde vejetatif fazda ve kistik fazda optimum ortam, sıcaklık ve ışık koşullarının tespiti", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, E.Manav, "Labaratuvar çaplı fotobiyoreaktörlerde siyanobakteri/mikroalglerin biyokütle ve metabolit üretimi üzerine etki eden parametreleri incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2004.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi