Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Electrophysiologic assessment of spasticity in children using H-reflex.

The Turkish journal of pediatrics, cilt.55, ss.519-23, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Changing views of cerebral palsy over 35 years: the experience of a center.

The Turkish journal of pediatrics, cilt.55, ss.8-15, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of Mixtures of Certain Market Wastes as Silage

ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, cilt.24, sa.9, ss.1243-1248, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Neuropsychologic impairment in children with rolandic epilepsy.

Pediatric neurology, cilt.41, ss.359-63, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Arterial ischemic stroke in childhood: risk factors and outcome in old versus new era.

Journal of child neurology, cilt.22, ss.1204-8, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Subclinical neurological abnormalities in children with celiac disease receiving a gluten-free diet

JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION, cilt.45, sa.3, ss.366-369, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Identification of axonal involvement in Hallervorden-Spatz disease with magnetic resonance spectroscopy.

Journal of neuroradiology. Journal de neuroradiologie, cilt.33, ss.129-32, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Constipation Frequencies In Pediatric Population

8th Congress of the European Operating Room Nurses Association, 4 - 07 Mayıs 2017

Evde Bakım Broşürlerinin Aileler Tarafından Değerlendirilmesi

19. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2015

Extrofi Vezikalı Bireylerin (18 Yaş Üstü) Yaşadıkları Sorunlar

31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 17. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 30 Ekim 2013, ss.418

Çocuk Cerrahisi Kliniğinde Ailelere Verilen Eğitim Kitapçığının Anlaşılma Durumunun Belirlenmesi

31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 17. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 30 Ekim 2013, ss.423

Effectiveness of midazolam in the treatment of paediatric status epilepticus in an intensive care unit

26th International Epilepsy Congress, Paris, Fransa, 28 Ağustos - 01 Eylül 2005, cilt.46, ss.409 identifier

Günübirlik Cerrahi Hastalarında Ameliyat Sonrası Bulantı Ve Kusmanın İncelenmesi

VIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Bursa, Türkiye, 08 Eylül 2004, ss.285

Türkiye'de İlaç, Koku ve Baharat Bitkilerinin Üretimi ve Sorunları

Türkiye Ziraat Mühendisliği III. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 08 Ocak 1990, ss.345-350