Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 6th Euroasian Congress on Emergency Medicine & 14 th Turkish Emergency Medicine Congress

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 Türkiye Acil Tıp Derneği Araştırma Planlama ve Makale Yazma Sempozyumu

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 9th Asian Conference on Emergency Medicine & 13 th Turkish Emergency Medicine Congress

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 Ege Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 TATD 3. Yaz Sempozyumu Kritik Hasta Bakımında Yenilikler

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 11 th National Emergency Medicine Congress & 2 nd International Emergency Medicine Congress

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbi Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 İleri Ultrasonografi Eğitim Programı

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 Klinik Toksikoloji Sempozyumu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 MEMC, VII Mediterranean Emergency Medicine Congress

  Katılımcı

  Marseille, Fransa

 • 2013 IX. Ulusal Acil Tıp Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2012 7 th European Congress on Emergency Medicine & 8 th National Emergency Medicine Congress

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2012 1. Acil Tıp Yaz Sempozyumu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 9

h-indeksi (WOS): 2