Genel Bilgiler

Biyografi

Doç. Dr. Mert Döşkaya Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Moleküler Parazitoloji Tanı Laboratuvarı ve Aşı Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarının yöneticiliğini yapmaktadır. Kendisi TÜBİTAK doktora bursu ile DNA ve Rekombinant protein aşı geliştirme konusunda A.B.D. California Üniversitesi, Irvine’de eğitim almıştır. Ayrıca ERASMUS bursu ile Fransa Limoges Üniversitesi’nde Moleküler tanı ve genotipleme üzerine eğitim almıştır. Kendisi 1999 yılında Kocaeli depreminde gönüllü doktor olarak çalışmıştır. Çalışma arkadaşları ile birlikte aşı ve moleküler tanı testi geliştirme konusunda yaptığı araştırmalar çeşitli bilimsel dernekler, EBILTEM ve TÜBİTAK tarafından ödüllendirilmiştir. Araştırma alanları içinde rekombinant protein kullanan ELISA ve multipleks real time PZR tanı tekniklerinin geliştirilmesi, Mikrosatellit genotiplendirme, antijenik aşı adayı veya tanısal proteinlerin protein mikroarray ile taranarak saptanması, enfeksiyöz ajanlar ve kanser tedavisine yönelik DNA ve rekombinant protein aşıları geliştirilmesi bulunmaktadır.      

SCI tarafından taranan dergilerde 28 yayını, SCI dışı dergilerde 10 yayın, uluslararası 41 bildiri, ulusal 104 bildiri, 8 kitap bölümü bulunmaktadır. Bunun yanında SCI tarafından taranan 15 farklı dergide hakemlik, bir ulusal dergide yardımcı editörlük görevi bulunmaktadır. Ayrıca 2012 yılından beri Avrupa Komisyonu (Marie Sklodowska-Curie Research Fellow Programme), Eurostars ve TÜBİTAK projelerinde hakemlik ve raportörlük yapmaktadır. Yurtiçinde desteklenen 20 projede ve yurtdışı 2 projede araştırmacı veya yürütücü olarak görev almıştır. Bir uluslararası patenti vardır. Araştırma konusunda güncel ilgi alanları ileri moleküler tanı yöntemleri ve aşı geliştirmedir. 2014 yılı içerisinde çalışma arkdaşları ile birlikte Türkiye'de ilk defa Aşı Bilimi Derneği'ni kurmuştur. 2015 ve 2018 yıllarında iki defa Aşı Bilimi Kongresi düzenlenmesinde görev almıştır. Dr. Mert Döşkaya çalışma arkadaşları ile birlikte 2015 yılında ideEGE TGB içinde yer alan EgeDiaVac Ar-Ge Şirketini KOSGEB Ar-Ge İnovasyon desteği ile kurmuştur. Bu şirket ile paraziter hastalıkların tedavisine yönelik CE ve IVD işaretli üç tanı kitini geliştirmiş ve piyasaya sunmuştur.

Kurum Bilgileri

Birim
Tıp Fakültesi
Bölüm
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı
Parazitoloji Ana Bilim Dalı

İletişim

E-posta
mert.doskaya@ege.edu.tr
Web Sayfası
https://orcid.org/0000-0001-6868-008X
İş Telefonu
+90 232 390 4734
Ofis
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
Posta Adresi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Bornova/İzmir, 35100