Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BİR GRUP İNTÖRN HEMŞİRENİN PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASINA YÖNELİK GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ: ODAK GRUP ÇALIŞMASI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.13, sa.73, ss.610-619, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Cultural View on Mental Health through the Fact of Migration

International Journal of Neurorehabilitation, cilt.6, sa.3, ss.1-2, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RUHSAL HASTALIKTAN İYİLEŞMEYE KÜLTÜREL ETKİ

PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, cilt.11, sa.1, ss.52-61, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tamamlayıcı Tedavileri Kullanmaya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.55-63, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerinde benlik gelişimi ve güven duygusu

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, sa.51, ss.508-514, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıp ve hemşirelik fakültesi öğrencilerinin ötanaziye karşı tutumları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, sa.52, ss.654-660, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yalnızlık Kavramı ve Sağlıklı Yaşam Üzerine Etkileri Gözden Geçirme

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Hizmetlerinde Birinci Basmaktan Üçüncü Basamağa Terapötik Dokunma

Uluslar Arası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.207-219, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Hemşire Olma Kaygısı Varoluşçu Felsefe Bakış Açısıyla Bir Gözden Geçirme

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRME: GÖÇ KRİZİNDEN İYİLEŞMEYE

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 Kasım 2018

Hemşirelik Bakımında Watson İnsan Bakım Modeli'nin Kullanımı.

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 Kasım 2018, ss.1

Leininger'ın Doğan Güneş Modeline Dayalı Hemşirelik Yaklaşımı

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 Kasım 2018, ss.1

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde Lisansüstü Tezlerde Kuram/Model Kullanımı

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 Kasım 2018, ss.1

Bir Grup İntörn Hemşirenin Psikiyatri Hemşireliği Uygulamasına Yönelik Görüş ve Önerileri

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 Kasım 2018, ss.1

Geçmişten Günümüze Müziğin Hastalıklar Üzerindeki Etkisi

I. Uluslararası III. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2018

TIP VE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖTANAZİYE KARŞI TUTUMLARININİNCELENMESİ

ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ, 13 - 15 Nisan 2017

Üniversite Öğrencilerinin Benlik Kavramlarının İncelenmesi

I. Uluslararası IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 14 - 15 Nisan 2017

ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN RUHSAL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ, 13 - 15 Nisan 2017

Öğrenci Hemşirelerin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi

I.Uluslararası, IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13 - 15 Nisan 2017

Refleksiyoloji Uygulamasının Anksiyeteye Etkisi

IV. Uluslar Arası, VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 Kasım 2016

Developing of Attitude towards Using Complementary Treatments Scale in Turkey

18th International Conference on Complementary, Alternative, Integrative Medicine and Health, 23 - 24 Mayıs 2016

From Past to Present Awareness about Complementary Therapies

18th International Conference on Complementary, Alternative, Integrative Medicine and Health, 23 - 24 Mayıs 2016

Therapeutic Touch From Prımary Care to Tertiary Care in Health Services

18th International Conference on Complementary, Alternative, Integrative Medicine and Health, 23 - 24 Mayıs 2016

Hemşirelik Öğrencilerinin Girişimciliklerinin İncelenmesi

3. Uluslararası 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2014

Hemşirelik öğrencilerinin girişimciliklerinin incelenmesi

III. Uluslararası VII Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2014