Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mollusc Fauna of Iskenderun Bay and Checklist of the Region

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.12, ss.165-178, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Güllük Lagünü Ege Denizi Türkiye Ekosistemi

Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, ss.927-947, 1999 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Güllük Lagoon Aegean Sea Turkey Ecosystems

Turkish Journal Of Zoology, cilt.23, ss.927-947, 1999 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Urla Limanı ve Civarı İzmir Körfezi Ege Denizi Omurgasız Bentik Faunası

SU URUNLERI DERGISI, cilt.24, ss.71-81, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ildır Körfezi (İzmir-Çeşme) Bivalvia (Mollusca) Faunası

Türk Sucul yaşam Dergisi, ss.27-35, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Urla Limanı ve Civarı İzmir Körfezi Ege Denizi Omurgasız Bentik Faunası

E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, cilt.24, ss.71-81, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Some biological properties of Izmir Bay.

Workshop on The role of The Physical, Chemical and Biological Processes In Marine Ecosystems, ECOSYSTEM 99, cilt.2, ss.19-48, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Muricidae Neogastropoda Fauna of the Izmir Bay

Triton, cilt.3, ss.1-4, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Polyplacophora Mollusca from the Aegean coast of Turkey

Zoology in the Middle East, cilt.20, ss.69-76, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güllük Lagününde Bentik Organizmaların Dağılışı

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.15, ss.157-175, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Güllük Lagünü (Ege Denizi, Türkiye) Ekosistemi

. Doğa Türk Zooloji Dergisi, cilt.5, ss.87-93, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Urla İskelesi civarandan toplanan İstiridyeler (Ostrea edulis)üzerinde araştırmalar

Su Ürünleri Dergisi, cilt.7, ss.116-126, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Towards sustainable management of the last lagoon Homa of the Izmir Bay Aegean Sea Turkey

The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, Girne, Kıbrıs (Kktc), 24 - 27 Mart 2013

iskenderun Körfezi Mollusca Faunasının Kantitatif Değerlendirilmesi

XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 Ekim 2011, ss.51

The Molluscan Fauna of Mersin Bay with Emphasis on the Alien Species

46th European Marine Biology Symposium, Rovinj, Hırvatistan, 12 - 16 Eylül 2011, ss.77

Fethiye Körfezi Mollusca Faunası

15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 01 Temmuz 2009, ss.80

Türkiye Kıyıları Retusidae ve Cylichnidae (Gastropoda-Mollusca) Türleri

XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 04 Eylül 2007, ss.33

Impacts of cage farming on the distribution on the molluscan fauna in the Aegean Sea

38th CIESM congress, İstanbul, Türkiye, 9 - 13 Nisan 2007, cilt.38, ss.464

ADDITION TO THE KNOWLEDGE OF TURKISH MOLLUSC FAUNA

38th CIESM Congress, İstanbul, Türkiye, 9 - 13 Nisan 2007, cilt.38, ss.566

The Seasonal Investigation of 210Po Accumulation in Plankton Samples in İzmir Bay

INSINUME’2006 International Symposium, “In-situ Nuclear Metrology as a tool for Radioecology”, 6 - 08 Eylül 2006

On the occurence of Crenella pellucida Jeffreys 1850 Mollusca Bivalvia Mytilidae in the Aegean Sea

International congress of the European Malacological Societies, Naples, İtalya, 10 - 14 Ekim 2005, cilt.23, ss.11

İzmir Alsancak Limanı ve Civarının Mollusca Faunası ve Son Yıllarda Saptanan Değişimler

XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 01 Eylül 2005, ss.2

Ecological Quality Assessment in İzmir Bay Using the Bentix Index

The Regional Workshop on: Marine Sciences & Natural Resources., Lattakia, Suriye, 25 - 26 Mayıs 2004

Urla Limanı ve Civarı Omurgasız Bentik Faunasının Mevsimsel Olarak Araştırılması

XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 02 Eylül 2003, ss.102

Saroz Körfezi (Ege Denizi)'nin Mollusca Faunası

XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 02 Eylül 2003, ss.62

Opistobranchia (Mollusca)'da Savunma Mekanizmaları

Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 22 Kasım 2002, ss.199-207

İzmir Körfezi Mollusca Faunasının Mevsimlere ve Kirliliğe Göre Dağılımı.

XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., Hatay, Türkiye, 04 Eylül 2001, ss.59

İzmir Körfezi Bentik Faunasındaki Mevsimsel Değişimler.

X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Adana., Adana, Türkiye, 22 Eylül 1999, ss.22

Izmir Körfezi Bentik Canlilarinin Dagilimi Üzerine Yeni Gozlemler.

XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi,, Samsun, Türkiye, 07 Eylül 1998, ss.121

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye Derin Deniz Bivalvleri

I. TÜRKİYE DERİN DENİZ EKOSİSTEMİ ÇALIŞTAYI BİLDİRİLER KİTABI, ONUR GÖNÜLA,LBAYRAM ÖZTÜRK,NURİ BAŞUSTA, Editör, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, İstanbul, ss.61-73, 2017

Molluscs associated with Posidonia oceanica on the coasts of Turkey

First National Workshop on Posidonia oceanica L Delile on the Coasts of Turkey, Yelda Aktan, Editör, Tüdav, İstanbul, ss.96-114, 2016

Some Biological Properties of İzmir Bay

The Role of Physical, Chemical and Biological Processesin Marine Ecosystems, Uslu, O., Özerler, M., Sayın, E., Editör, Imst İzmir, İzmir, ss.19-48, 2001