Prof.Dr.

MEHMET METİN ARTUKOĞLU


Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi Bölümü

Eğitim Bilgileri

1988 - 1993

1988 - 1993

Doktora

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Türkiye

1984 - 1986

1984 - 1986

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Türkiye

1980 - 1984

1980 - 1984

Lisans

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ziraat, Tarım Ekonomisi, Tarım Politikası ve Yayım, Tarım Politikası

Akademik Unvanlar / Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

2004 - 2009

2004 - 2009

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

1996 - 2004

1996 - 2004

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

1988 - 1995

1988 - 1995

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi

2017 - 2019

2017 - 2019

Senato Üyesi

Ege Üniversitesi

2017 - 2019

2017 - 2019

MYO Müdürü

Ege Üniversitesi, Bergama Meslek Yüksekokulu

2013 - 2019

2013 - 2019

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

2013 - 2016

2013 - 2016

MYO Müdürü

Ege Üniversitesi, Bergama Meslek Yüksekokulu

2013 - 2016

2013 - 2016

Senato Üyesi

Ege Üniversitesi

2008 - 2013

2008 - 2013

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

2005 - 2005

2005 - 2005

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

Yönetilen Tezler

2011

2011

Yüksek Lisans

Sofralık zeytin üretimi ve dış satım olanakları üzerine bir araştırma: Akhisar ilçesi örneği

ARTUKOĞLU M. M.

M.TİRYAKİOĞLU(Öğrenci)

2005

2005

Yüksek Lisans

Organik pamuk üretimi, pazarlaması, sorunlar ve çözüm yaklaşımları: Salihli ilçesi örneği

ARTUKOĞLU M. M.

E.TARKAN(Öğrenci)

2002

2002

Yüksek Lisans

Türk tarımı açısından doğrudan gelir desteği sisteminin değerlendirilmesi: Akhisar ilçesi örneği

ARTUKOĞLU M. M.

F.GENÇLER(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2010

2010

The efficiency analysis of organic and conventional olive farms: Case of Turkey

ARTUKOĞLU M. M. , Olgun A. , ADANACIOĞLU H.

AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA EKONOMIKA, cilt.56, ss.89-96, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2009

2009

Technical and Economical Analysis of Angora Rabbit Raising: Case of Turkey

Artukoglu M. M. , Isin S. , Gencler F., Kocak C.

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.8, ss.971-976, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2008

2008

Cooperation tendencies and alternative milk marketing channels of dairy producers in Turkey: A case of Menemen

ARTUKOĞLU M. M. , Olgun A.

AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA EKONOMIKA, cilt.54, ss.32-37, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2002

2002

An evaluation of medicinal and aromatic plant trade in the world, in the EU and in Turkey

ARTUKOGLU M. M. , Uzmay A. , OLGUN A.

AGRO FOOD INDUSTRY HI-TECH, cilt.13, ss.19-22, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Zeytinyağında Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Dikili İlçesi Örneği

AĞIR M., BORAN C., ÖZDEN F. , ARTUKOĞLU M. M.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.44, ss.81-90, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Türkiye’de Tarımsal Kredi Performansının Çok Boyutlu Ölçekleme Yaklaşımıyla Analizi

ADANACIOĞLU H. , ARTUKOĞLU M. M. , GÜNEŞ E.

Tarım Ekonomisi Dergisi, cilt.23, ss.195-204, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Zeytin İşleyen ve Pazarlayan Firmaların Markalaşma Eğilimlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma

TARKAN ERBAŞ E., ARTUKOĞLU M. M.

Ege Üniv. Ziraat Fak.Derg., cilt.54, ss.177-185, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Fonksiyonel Gıdalarda Tüketici Kararlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma:İzmir İli Örneği

SEVİLMİŞ G., OLGUN F. A. , ARTUKOĞLU M. M.

Ege Üniv.Ziraat Fak.Derg., cilt.54, ss.351-360, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Tüketicilerin Markalı Gıda Ürünü Tercih Etme Eğilimleri Zeytinyağı Örneği

ERBAŞ E. T. , ARTUKOĞLU M. M.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.53, ss.425-434, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Sofralık Zeytin Üretimi Pazarlaması Sorunlar ve Çözüm Önerileri Akhisar İlçesi Örneği

MÜNEVVER T. L. , ARTUKOĞLU M. M.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.52, ss.131-139, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Kırsal Kalkınma Uygulamalarında Tarımsal Kredinin Rolü ve Tarım Kredi Kooperatifleri Uygulamaları

KOÇTÜRK O. M. , ARTUKOĞLU M. M. , GÜNEŞ E., GENÇLER F. F. , ŞEN Ö.

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, cilt.27, ss.1-15, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

An Economic Analysisof Organic and Conventional Olive Production Case of Turkey

ARTUKOĞLU M. M. , OLGUN F. A. , ADANACIOĞLU H.

E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.49, ss.243-247, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği Ege Bölgesi Örneği

OLGUN F. A. , ARTUKOĞLU M. M. , ADANACIOĞLU H.

E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.48, ss.217-227, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Micro Credit Applications for Decreasing of Poverty in the World and Turkey

ARTUKOĞLU M. M.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.46, ss.225-230, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Quality Problems in Raw Meterial of Olive Oil Mills and Marketing Channels Case of Turkey

ARTUKOĞLU M. M. , OLGUN F. A.

Agricultura, cilt.41, ss.128-131, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2015

2015

Evaluation of Cooperative Policies Applied ın the Globalization Process

KOÇTÜRK O. M. , ARTUKOĞLU M. M. , YERCAN M.

21th International Turkish Cooperative Congress, 14 - 15 Mayıs 2015

2015

2015

Evaluation of Cooperative Policies Applied in Turkey in the Globalization Process

KOÇTÜRK O. M. , ARTUKOĞLU M. M. , YERCAN M.

21 International Turkish Cooperative Congress, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2015, ss.397-422

2014

2014

Türkiye Tarımının Finansmanında Tarımsal Krediler Özel Bankalar Açısından Bir Değerlendirme

ARTUKOĞLU M. M. , ADANACIOĞLU H. , KOÇTÜRK O. M. , GÜNEŞ E.

XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2014, cilt.2, ss.1139-1141

2010

2010

Tarımsal Girdi Kullanımı ve Politikaları

ŞENGÜL H., GÜNEŞ E., ARTUKOĞLU M. M. , KIZILASLAN H.

Ziraat Mühendisliği VII.Teknik Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2010, cilt.2, ss.853-860

2010

2010

Zeytin Tarımında ve İşleme Sanayiinde Çevreye Yönelik Tutumların Değerlendirilmesi : Edremit Körfezi Örneği

GENÇLER F. F. , ARTUKOĞLU M. M.

Türkiye IX.Tarım Ekonomisi Konresi, Şanlıurfa, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2010, cilt.2, ss.629-636

2010

2010

Küresel Kriz Sürecinde Türkiye’de Tarımsal Kredi Etkinlik ve Uygulamaları

GÜNEŞ E., ARTUKOĞLU M. M.

Türkiye IX.Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2010, cilt.2, ss.795-801

2005

2005

Agro Tourism ın Rural Development : Karaburun Women Agro-Tourism Project Case Study

GENÇLER F. F. , ARTUKOĞLU M. M.

17.European Seminar on Extension Education, İzmir, Türkiye, 30 Ağustos - 03 Eylül 2005, ss.258-265

2003

2003

Türkiye ve AB de Zeytinyağına İlişkin Son Uygulamaların Değerlendirilmesi

ARTUKOĞLU M. M. , GENÇLER F. F.

Türkiye 1.Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Sempozyumu, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2003, ss.141-148

2001

2001

Exportation of Medicinal and Aromatic Plants From Exportation Firms Point of View İzmir Province Case Study

ARTUKOĞLU M. M. , UZMAY A.

Workshop on Agricultural and Quality Aspects of Medicinal and Aromatic Plants, Adana, Türkiye, 3 - 05 Ocak 2001, ss.191-196

Desteklenen Projeler

2017 - 2019

2017 - 2019

FARKLI LİF TÜRLERİNDEN ÜRETİLEN ASTARLIK KUMAŞLARIN PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ORAL O. (Yürütücü) , DİRGAR E. , ARTUKOĞLU M. M. , HAYLAMAZ G.

2016 - 2019

2016 - 2019

PLEUROTUS SPP. YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİYOGAZ ORGANİK ATIĞI OLAN FERMENTE MISIR SİLAJININ KOMPOST OLARAK KULLANIMI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ÇETİN M.(Yürütücü), TÜRKLER L. , ARTUKOĞLU M. M. , EREN E. , ELTEZ R. Z. , ELTEZ S.

2016 - 2018

2016 - 2018

FARKLI PAMUK TÜRLERİNDEN YAPILMIŞ KUMAŞLARIN MEKANİK VE KONFOR ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ORAL O. (Yürütücü) , DİRGAR E. , ARTUKOĞLU M. M. , ÖZDİL N.


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 15

h-indeksi (WOS): 2