Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Artukoğlu M.M., Olgun A., Adanacioğlu H., "The efficiency analysis of organic and conventional olive farms: Case of Turkey", AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA EKONOMIKA, vol.56, pp.89-96, 2010
Artukoğlu M.M., Tarkan E., Gencler F., Miran B., "EVALUATING THE FACTORS OF TRANSITION IN ORGANIC COTTON PRODUCTION FOR FARMERS: CASE OF SALIHLI, TURKEY", BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, vol.15, pp.77-83, 2009
Artukoğlu M.M., Işin Ş., Gencler F., Kocak C., "Technical and Economical Analysis of Angora Rabbit Raising: Case of Turkey", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, pp.971-976, 2009
Artukoğlu M.M., Miran B., "Determining the farmer demand for olive oil premium support: The case of Izmir, Turkey", AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA EKONOMIKA, vol.55, pp.51-57, 2009
Artukoğlu M.M., Olgun F.A., "Artukoglu M M A Olgun 2008 Cooperation Tendencies and Alternative Milk Marketing Channels of Dairy Producers in Turkey A Case of Menemen Agricultural Economics Zemedelska Ekonomika 54 1 32 37 Jan 2008 SCI Expanded SSCI", AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA EKONOMIKA, pp.32-32, 2008 (Link)
Artukoğlu M.M., Uzmay A., Olgun A., "An Evaluation of Medicinal and Aromatic Plant Trade in the World in the EU and in Turkey", AGRO FOOD INDUSTRY HI-TECH, vol.13, pp.19-22, 2003
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ağır M., Boran C., Özden F., Artukoğlu M.M., "Zeytinyağında Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Dikili İlçesi Örneği", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.44, pp.81-90, 2018
Adanacıoğlu H., Artukoğlu M.M., Güneş E., "Türkiye’de Tarımsal Kredi Performansının Çok Boyutlu Ölçekleme Yaklaşımıyla Analizi", Tarım Ekonomisi Dergisi, vol.23, pp.195-204, 2017
Tarkan Erbaş E., Artukoğlu M.M., "Zeytin İşleyen ve Pazarlayan Firmaların Markalaşma Eğilimlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma", Ege Üniv. Ziraat Fak.Derg., vol.54, pp.177-185, 2017
Sevilmiş G., Olgun F.A., Artukoğlu M.M., "Fonksiyonel Gıdalarda Tüketici Kararlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma:İzmir İli Örneği", Ege Üniv.Ziraat Fak.Derg., vol.54, pp.351-360, 2017
Erbaş E.T., Artukoğlu M.M., "Tüketicilerin Markalı Gıda Ürünü Tercih Etme Eğilimleri Zeytinyağı Örneği", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.53, pp.425-434, 2016
Münevver T.L., Artukoğlu M.M., "Sofralık Zeytin Üretimi Pazarlaması Sorunlar ve Çözüm Önerileri Akhisar İlçesi Örneği", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.52, ss.131-139, 2015
Koçtürk O.M., Artukoğlu M.M., Güneş E., Gençler F.F., Şen Ö., "Kırsal Kalkınma Uygulamalarında Tarımsal Kredinin Rolü ve Tarım Kredi Kooperatifleri Uygulamaları", Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, cilt.27, ss.1-15, 2012
Olgun F.A., Artukoğlu M.M., Adanacıoğlu H., "Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği Ege Bölgesi Örneği", Ege Üniversi,tesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.48, ss.217-227, 2011
Artukoğlu M.M., "Micro Credit Applications for Decreasing of Poverty in the World and Turkey", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.46, ss.225-230, 2009
Olgun F.A., Artukoğlu M.M., Adanacıoğlu H., "Konvansiyonel Zeytin Üreticilerinin Organik Zeytin Üretimine Geçme Konusundaki Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma", Eged Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.45, ss.95-101, 2008
Bayraktar Ö.H., Altan A.M., Artukoğlu M.M., "Evaluation of Pad Cooling System Effectiviness Used in Hot Weather Conditions in Broiler Houses: Izmir Case Study", Hayvansal Üretim, pp.1-6, 2004
Bayraktar Ö.H., Artukoğlu M.M., Altan A.M., "Bayraktar H M M Artukoğlu A Altan 2004 Evaluation of the Pad Cooling System Effectiveness Used in Hot Weather Conditions in Broiler Houses İzmir Case Study Journal of Animal Production 45 2 1 9 Turkey", Journal of Animal Production, vol.45, pp.1-9, 2004
Artukoğlu M.M., "A Resarch on the socio economic features of the olive oil producers in Western part of Turkey Production organization marketing problems and solutions", Pakistan Journal of Biol.Sci., vol.5, pp.371-374, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Koçtürk O.M., Artukoğlu M.M., Yercan M., "Evaluation of Cooperative Policies Applied in Turkey in the Globalization Process", 21 International Turkish Cooperative Congress, TÜRKIYE, , pp.397-422
Artukoğlu M.M., Adanacioğlu H., Koçtürk O.M., Güneş E., "Türkiye Tarımının Finansmanında Tarımsal Krediler Özel Bankalar Açısından Bir Değerlendirme", XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2014, cilt.2, ss.1139-1141
Güneş E., Artukoğlu M.M., "Küresel Kriz Sürecinde Türkiye’de Tarımsal Kredi Etkinlik ve Uygulamaları", Türkiye IX.Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, TÜRKIYE, , cilt.2, ss.795-801
Gençler F.F., Artukoğlu M.M., "Zeytin Tarımında ve İşleme Sanayiinde Çevreye Yönelik Tutumların Değerlendirilmesi : Edremit Körfezi Örneği", Türkiye IX.Tarım Ekonomisi Konresi, Şanlıurfa, TÜRKIYE, , cilt.2, ss.629-636
Şengül H., Güneş E., Artukoğlu M.M., Kızılaslan H., "Tarımsal Girdi Kullanımı ve Politikaları", Ziraat Mühendisliği VII.Teknik Kongresi, TÜRKIYE, , cilt.2, ss.853-860
Özçelik A., Güneş E., Artukoğlu M.M., "Özçelik A Güneş E M M Artukoğlu 2005 Türkiye de Tarımsal Kredi Sözleşmeli Tarım ve Üretici Örgütleri Üzerinden Kredi Uygulamaları Ziraat Mühendisliği VI Teknik Kongresi 3 7 Ocak 2005 Ankara 961 985", Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, TÜRKIYE, , ss.961-985
Gençler F.F., Artukoğlu M.M., "Agro Tourism ın Rural Development : Karaburun Women Agro-Tourism Project Case Study", 17.European Seminar on Extension Education, İzmir, TÜRKIYE, , pp.258-265
Atış E., Artukoğlu M.M., "Atış E M M Artukoğlu 2005 AB de Meyve Sebze Ortak Piyasa Düzenleri ve Türkiye nin Uyumu Açısından Değerlendirilmesi Türk Tarım Politikasının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına Uyumu Paneli Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Tarımsal Ekonomik Araştırma Enstitüsü Yayın No 134 Ankara 43 56", Türk Tarım Politikasının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına Uyumu Paneli, TÜRKIYE, , ss.43-56
Artukoğlu M.M., Gençler F.F., "Türkiye ve AB de Zeytinyağına İlişkin Son Uygulamaların Değerlendirilmesi", Türkiye 1.Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Sempozyumu, TÜRKIYE, , ss.141-148
Olgun F.A., Artukoğlu M.M., "Trkiye de Süt Üreticilerinin Örgütlenme ve Pazarlama Durumları ile Sorunlarının Genel Olarak İncelenmesi Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu 27 29 Eylül 1995 T C Ziraat Bankası Kültür yayınları No 27 165 171", Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu, TÜRKIYE, , ss.165-171
Olgun F.A., Artukoğlu M.M., "Olgun A M M Artukoğlu 1995 Türkiye de Süt Üreticilerinin Örgütlenme ve Pazarlama Durumları ile Sorunlarının Genel Olarak İncelenmesi Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu 27 29 Eylül 1995 T C Ziraat Bankası Kültür yayınları No 27 165 171", Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu, Ankara, TÜRKIYE, , ss.165-171
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Artukoğlu M.M., Gençler F.F., "Zeytin Üretim ve İşleme Sanayinde Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma Edremit Körfezi Örneği Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yayın No 5 İzmir 165 s", Tempo&Bilkom Ofset-İzmir., 2009
Artukoğlu M.M., Işin Ş., Gençler F. , Koçak Ç., "Türkiye’de Ankara Tavşanı Yetiştiriciliğinin Bugünkü Durumu ve Ürünlerinin Pazarlanması Olanakları", Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İZMİR, 2008
Olgun F.A., Artukoğlu M.M., "Süt Üreticilerinin Örgütlenme ve Pazarlama Durumları ile Sorunları Üzerine Bir Araştırma", Bilkom, 2000
Artukoğlu M.M., "Türkiye de Çiftçilerin Sosyal Güvenliği Sorunlar ve Çözüm Yaklaşımları Menemen İlçesi Örneği Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayını Ankara 58 s", Burcu Ofset Matbaacılık San.Tic.Ltd.Şti.Ankara., 1998
Artukoğlu M.M., Yercan M., "Özelleştirme Kavramı Türkiye deki Uygulamaları ve Konunun Tarım Sektöründe Görev Alan Bazı Kamu Kurumları Açısından Değerlendirilmesi İzmir Ticaret Borsası Yayınları No 43 38 s", İstiklal Matbaası-İzmir., 1991
DİĞER YAYINLAR
Abay C.F., Miran B., Türkekul B., Artukoğlu M.M., Günden C., ". Türk Tarımına Genel Bakış", Teknik Rapor, ss.60, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi