Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A DFT investigationof the interaction of B and Al doped c60 fullerenes with cyclopropylpipezarine

Journal Of Structural Chemistry, cilt.59, ss.1271-1275, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

A comparative study of two novel unsymmetrically substituted triazacyclohexanes

JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, cilt.1138, ss.64-70, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

New Cu(II) coordination polymer by chiral tridentate Schiff base ligand

JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, cilt.1137, ss.349-353, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Crystallographic, vibrational and DFT studies of 1-(2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl)ethanone

SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, cilt.149, ss.762-770, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

(2E)-1-(5-Chlorothiophen-2-yl)-3-{4-[(E)-2-phenylethenyl]phenyl} prop-2-en-1-one: Synthesis, XRD, FT-IR, Raman and DFT studies

SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, cilt.149, ss.385-395, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Crystal structure, vibrational spectra and DFT simulations of 2-fluoro-4-bromobenzaldehyde

SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, cilt.146, ss.342-349, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A joint theoretical and experimental study of 1-acetylpiperazine: Conformational stability, infrared and Raman spectra

SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, cilt.127, ss.388-395, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

DFT, FT-Raman, and FT-IR investigations of 1-cyclopropylpiperazine

JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY, cilt.54, ss.1044-1054, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DFT, FT-IR and Raman investigations of 1-pyrrolidino-1-cyclopentene

SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, cilt.101, ss.22-30, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Vibrational spectroscopic analysis of some Hofmann-T-d type complexes

SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, cilt.97, ss.678-682, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

DFT, FT-Raman and FT-IR investigations of 5-o-tolyl-2-pentene

SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, cilt.79, ss.1077-1083, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Experimental and theoretical NMR study of 4-(1-pyrrolidinyl)piperidine/b

Bulletin Of The Chemical Society Of Ethiopia, cilt.25, ss.437-442, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

B3-B1 phase transition and pressure dependence of elastic properties of ZnS

MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, cilt.111, ss.559-564, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Adsorption mechanism and structural investigation of doped C60 fullerenes with pentylamine

Anadolu University Journal of Science and Technology A- Applied Sciences and Engineering, cilt.2, ss.324-328, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Theoretical conformational analysis of piperazine 2 3 5 6 tetraone

Azerbaijan Journal of Physics, cilt.19, ss.32-36, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DFT study on vibrational spectra of 4 cyclohexylpiperidine

Azerbaijan Journal of Physics, cilt.18, ss.28-35, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vibrational frequencies and structural investigation of Pd(CN)42- ion

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, ss.39-45, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Theoretical molecular structure and vibrational frequencies of TlX3(C2H6OS)2 (X = Cl and Br) complexes

Erciyes University Journal of the Institute of Science and Technology, cilt.27, ss.208-211, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Theoretical investigation of vibrational frequencies of [Au(Br)4]

Sakarya University Journal Of Science, cilt.14, ss.116-118, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Theoretical Investigation of Vibrational Frequencies of Tetrachloropalladate (II) Ion

SDU Journal of Science, ss.160-164, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Structural parameters and elastic constants of ZnS: ab-initio approach

Journal of Optoelectronics and Advanced Materials-Symposia, cilt.1, ss.524-527, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mechanical and electronical properties of ZnS under pressure

Journal of Achivements in Materials and Manufacturing Engineering, cilt.31, ss.29-34, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gıdalarda karbondioksit tayini

Adım Fizik Günleri VIII (AFG8), Bilecik, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2019

Analysis of radiotherapy profile measurements using film dosimeter

Turkish Physical Scociety 35. International Physics Conference (TFD35), Muğla, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2019

Clonogenic cell counter

Turkish Physical Scociety 34. International Physics Conference (TFD34), Muğla, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2018, ss.376

Bazı fizik kavramlarının ekonomik karşılıklarının türetilmesi

Adım Fizik Günleri VII (AFG7), Aydın, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2018

Investigation and detection of chlorophenylpiperazine isomers with doped C20 fullerenes

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

Development of radiation warning device (PET Finder)

Turkish Physical Scociety 33. International Physics Conference (TFD33), Muğla, Türkiye, 6 - 10 Eylül 2017

Sensor application of pristine and M-doped (m = Si, Al Or Ge) C60 fullerenes in 3-trifluoromethylphenylpiperazine drug detection

III. International Turkish Congress On Molecular Spectroscopy (Turcmos2017), Muğla, Türkiye, 26 - 29 Ağustos 2017

Film dozimetre kullanarak radyoterapi derin doz ölçümlerinin analizi

İzmir Genç Fizikçiler Kongresi 2016 (GEFİK-2016), İzmir, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016

Radiotherapy respiratory tracking system: ERTS (Ege respiratory tracking system)

Turkish Physical Scociety 32. International Physics Conference (TFD32), Muğla, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2016

1-(2-hidroksi-4,5-dimetilfenil)ethanon molekülünün yapı analizi

Adım Fizik Günleri V, Eskişehir, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2016

Bazı çinko halojenürlerin titreşim frekanslarının kuramsal olarak incelenmesi

İzmir Genç Fizikçiler Kongresi 2014 (GEFİK-2014), İzmir, Türkiye, 14 - 16 Temmuz 2014

A joint theoretical and experimental study of 1-acetylpiperazine: Vibrational spectra

European Symposium on Atomic Spectromety (ESAS 2014), Praha, Çek Cumhuriyeti, 16 - 21 Mart 2014

Theoretical conformational analysis of 1 acetylpiperazine

Advanced Materials World Congress (AMWC 2013), İzmir, Türkiye, 16 - 19 Eylül 2013 identifier identifier identifier

Theoretical conformational analysis of piperazine-2,3,5,6-tetraone

International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition (PPM2013), İzmir, Türkiye, 03 Eylül 2013, ss.196

Molecular structure of piperazine 2 3 5 6 tetraone

International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition (PPM 2013), İzmir, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2013

8-(P-Tolyl) Naftalin-1-ol molekülünün teorik konformasyon analizi

İzmir Genç Fizikçiler Kongresi 2013 (GEFİK-2013), İzmir, Türkiye, 8 - 10 Temmuz 2013, ss.22

2,2 (piperazine-1, 4-diyl) diacetonitrile molekülünün teorik konformasyon analizi

İzmir Genç Fizikçiler Kongresi 2013 (GEFİK-2013), İzmir, Türkiye, 8 - 10 Temmuz 2013

DFT, FT, IR and Raman investigations of 1 pyrrolidino 1 cyclopentene

European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2012 and XXth Slovak-Czech Spectroscopic Conference (SCSC 2012), Preshov, Slovakya, 7 - 12 Ekim 2012 identifier identifier identifier

Finans sektöründe istatistik fizik yardımıyla değişkenlik oynaklık davranışı üzerine bir çalışma

Turkish Physical Scociety 29. International Physics Conference (TFD29), Muğla, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2012

Fiziksel bazı olayların kodlanıp hareketli grafikler yardımıyla incelenmesi

İzmir Genç Fizikçiler Kongresi 2012 (GEFİK-2012), İzmir, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2012

Moleküler dinamik paket program kullanımı

İzmir Genç Fizikçiler Kongresi 2012 (GEFİK-2012), İzmir, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2012

Experimental and theoretical NMR study of 4 1 Pyrrolidinyl Piperidine

Ninth Triennial Congress of the World Association of Theoretical and Computational Chemists (WATOC-2011), A-Coruna, İspanya, 17 - 22 Temmuz 2011 identifier

DFT Study of solvent effects on conformational equilibria and vibrational spectra of 4 Cyclohexylpiperidine

Fourth International Symposium on Methods and Applications of Computational Chemistry (MACC-4), Lviv, Ukrayna, 28 Haziran - 02 Temmuz 2011

Molecular dynamics simulations of a phospholipid membrane

6. Nanoscience and Nanotechnology Conference (NANOTR-VI), İzmir, Türkiye, 15 - 18 Haziran 2010 identifier identifier identifier

Elastic properties of high pressure Rocksalt B1 and Zincblende phases of ZnO

Proceeding of the International Workshop on New Trends in Science and Technology, Ankara, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2008

Mechanical properties of ZnS in the phases of Zincblende Rocksalt and Wurtzite under high pressure

12. International Materials Symposium (IMSP2008), Denizli, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2008, cilt.2, ss.817-822

First principle study of electronic properties of Zincblende and Rocksalt structures of ZnO

Turkish Physical Scociety 25. International Physics Conference (TFD25), Muğla, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2008

Pressure dependence of elastic constants of ZnS Ab initio approach

Condence Matter Physics Conference of Balkan Countries, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2008

Density functional calculation on the phase transition and mechanical properties Of ZnS

Turkish Physical Scociety 24. International Physics Conference (TFD24), Malatya, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2007

Seyreltik manyetik sistemlerin spin-1 Ising modeli ile genelleştirilmiş istatistiksel mekanik çerçevesinde incelenmesi

Turkish Physical Scociety 22. International Physics Conference (TFD22), Muğla, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2004, ss.446

Seyreltik manyetik sistemler

3. İTÜ İstatistik Fizik Günleri, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Temmuz 1996