Prof.Dr.

METİN EKİCİ


Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Türk Dünyası Araştırmaları

Türk Halk Bilimi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1991 - 1996

1991 - 1996

Doktora

University Of Wisconsin-Madison, Turkısh Folklore, Mıddle East Studıes, Amerika Birleşik Devletleri

1987 - 1989

1987 - 1989

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

1980 - 1984

1980 - 1984

Lisans

Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1996

1996

Doktora

THE ANATOLIAN CYCLE OF KÖROGLU STORIES.

University of Wisconsin-Madison, Turkish Folklore, Mıddle East Studıes

1989

1989

Yüksek Lisans

DEDE KORKUT TESİRİ İLE TEŞEKKÜL EDEN HALK HİKAYELERİ.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sosyal Antropoloji, Halkbilimi (Folklor), Dil ve Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Türk Halk Bilimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2004 - Devam Ediyor

2004 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

1998 - 2004

1998 - 2004

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı

1997 - 1998

1997 - 1998

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

1986 - 1997

1986 - 1997

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

1985 - 1986

1985 - 1986

Okutman

Ege Üniversitesi, Rektörlük, Türk Dili Bölümü

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

Ege Üniversitesi, Rektörlük

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı

2016 - 2019

2016 - 2019

Etik Kurul Üyesi

Ege Üniversitesi, Rektörlük

2001 - 2019

2001 - 2019

Bölüm Başkanı

Ege Üniversitesi, Rektörlük

2014 - 2018

2014 - 2018

Enstitü Müdürü

Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

2003 - 2012

2003 - 2012

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyası Edebiyatları Anabilim Dalı

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Halk Bilimi Teorileri-I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kültürel Miras-I

Doktora

Doktora

Türk Destanları-I

Doktora

Doktora

Türk Halk Edebiyatında Şekil ve Türler-I

Doktora

Doktora

Türk Destanları-II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Halk Bilimi Teorileri-II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kültürel Miras-II

Doktora

Doktora

Türk Halk Edebiyatında Şekil ve Türler-II

Yönetilen Tezler

2019

2019

Doktora

Türk Halk Kültüründe Su

Ekici M. (Danışman)

N.BAYSAL(Öğrenci)

2013

2013

Doktora

İhsan Oktay Anar'ın Romanları

Ekici M. (Danışman)

G.ÖZDEMİR(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Kazak Masalları Üzerine Bir İnceleme.

Ekici M. (Danışman)

A.ZHAMAKİNA(Öğrenci)

2003

2003

Yüksek Lisans

Türkmen Masalları Üzerine Bir İnceleme.

Ekici M. (Danışman)

Z.BAYRAKTAR(Öğrenci)

2001

2001

Yüksek Lisans

Türk Halk Çalgıları Terminolojisi.

Ekici M. (Danışman)

A.OKAN(Öğrenci)

2001

2001

Yüksek Lisans

Türk Halk Kitapları ve Yazarları.

Ekici M. (Danışman)

B.DEMİRBAŞ(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Dede Korkut Proclaims the Thirteenth Epic Story: "Salur Kazan Kills the Seven Headed Dragon"

Ekici M.

MILLI FOLKLOR, ss.5-13, 2019 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

The Multinational Files of Turkey in the ICH Representative List of UNESCO

Ekici M.

MILLI FOLKLOR, ss.81-89, 2018 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

First Serum Treatment of Ocular Surface Disease in Written Literature

Egrilmez S., Ekici M. , Gozen O.

JOURNAL OF OCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS, cilt.29, ss.288-289, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2008

2008

An Evaluation on Actualizing Traditional Culture

Ekici M.

MILLI FOLKLOR, ss.33-38, 2008 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2004

2004

Bir Sempozyumun Ardından: Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi.

Ekici M.

Milli Folklor, cilt.8, ss.5-12, 2004 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

2003

2003

Halk Bilim Araştırmalarında Üçüncü Boyut.

Ekici M.

Milli Folklor, no.60, ss.72-77, 2003 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

2003

2003

Selim Sırrı Tarcan'ın Makalesi: Yeni Zeybek Raksı.

Ekici M.

Milli Folklor, ss.10-25, 2003 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

”Türk Destanlarını İncelerken Nelere Dikkat Etmeli?”

EKİCİ M.

Milli Mecmua, ss.22-40, 2020 (Hakemsiz Dergi)

2016

2016

Türk Kültüründe Al Renk

Ekici M.

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt.16, ss.103-107, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

A Cultural Study on the Themes of Hunger and Poverty in Turkish Proverbs

Ekici M.

Altaistics And Turkology, no.5, ss.80-89, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

DİYARBAKIR YÖRESİ ALEVİ OCAKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Ekici M. , Akın B.

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, ss.41-50, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Karagöz'ün Kültür ve Eğitim Hayatımızdaki Yeri

Ekici M.

Muradiye Dergisi, cilt.5, ss.48-53, 2008 (Hakemsiz Dergi)

2007

2007

Halk Bilgisinin (Folklorun) Bağlamı: İmalar ve Beklentiler.

Ekici M.

Milli Folklor, no.76, ss.232-243, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Türk Halk Kültürü Araştırmalarında Dün Bugün ve Yarın

Ekici M.

Motif Akademi Dergisi, ss.47-59, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Türk Dünyası Nevruz Ansiklopedisi

EKİCİ M.

Türk Dünyası Nevruz Ansiklopedisi, ss.437-460, 2004 (Hakemsiz Dergi)

2003

2003

Halk Bilimi (Folklor) ve Antropoloji.

Ekici M.

Milli Folklor, ss.162-170, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Tire Yöresi Yağmur Duası Gelenekleri Üzerinde Bir İnceleme

Ekici M.

Milli Folklor, cilt.7, ss.46-52, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Destan Araştırma ve İncelemelerinde Kullanılan Bazı Terimler Hakkında-II.

Ekici M.

Milli Folklor, ss.11-18, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Ödemiş Yöresi Manileri Üzerine Bir İnceleme.

EKİCİ M.

Motif Halk Oyunları Dergisi, cilt.8, no.31, ss.24-27, 2002 (Hakemsiz Dergi)

2002

2002

Destan Araştırma ve İncelemelerinde Kullanılan Bazı Terimler Hakkında-I.

Ekici M.

Milli Folklor, ss.27-33, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Dirse Han Oğlu Boğaç Han Anlatmasında Bireysellik ve Toplumsallık.

Ekici M.

Milli Folklor, cilt.7, ss.50-59, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

The Birth of Hero in Turkic Epics.

Ekici M.

Milli Folklor, ss.16-26, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi IV; Osmanlı İmparatorluğu'nun 700. Yılına Armağan.

Ekici M.

Türk Kültürü Dergisi, no.458, ss.383-384, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Popularization of Köroğlu’xxs Epic Stories.

EKİCİ M.

Ege İngiliz ve Amerikan İncelemeleri Dergisi, ss.43-49, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Popularization of Köroğlu's Epic Stories.

Ekici M.

Ege İngiliz ve Amerikan İncelemeleri Dergisi, ss.43-49, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2001

2001

Sözlü Anlatımda Ara Söz: Türk Hikâye Anlatıcılarının Şahsi Değerlendirmelerine Ait Bir Durum İncelemesi

Ekici M.

Milli Folklor, no.50, ss.86-104, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Celali Revolts and the Epic Story of Koroglu.

Ekici M.

Milli Folklor, ss.15-27, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi IV Osmanlı İmparatorluğu nun 700 Yılına Armağan

Ekici M.

Türk Kültürü Dergisi, ss.383-384, 2001 (Hakemsiz Dergi)

2000

2000

Halk, Halk Bilimi ve Halk Bilgisi Üzerine Bir Deneme.

Ekici M.

Milli Folklor, cilt.12, no.45, ss.2-8, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

Kırgızistan Sanatları Kökleri ve Gelişmesi (İngilizce'den Çeviri)

Ekici M.

Türksoy Dergisi, cilt.1, ss.35-39, 2000 (Hakemsiz Dergi)

1999

1999

Anadolu Sahası Köroğlu Anlatmalarında Kadın Tipler.

Ekici M.

Milli Folklor, cilt.11, no.44, ss.10-17, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Halk Bilimi Çalışmalarında Metin (Text), Doku (Texture), Sosyal Çevre ve Şartlar (Kontext) İlişkisinin Önemi.

Ekici M.

Milli Folklor, cilt.10, no.39, ss.25-34, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

Halk Kimdir? (İngilizce'den Çeviri).

Ekici M.

Milli Folklor, ss.139-153, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

Geleneksel Kahraman (İngilizce'den Çeviri).

Ekici M.

Milli Folklor, ss.126-138, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

Doku, Metin ve Konteks.

Ekici M.

Milli Folklor, no.38, ss.106-119, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

Dede Korkut Kitabı ve Slav Destanları.

Ekici M.

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, cilt.46, no.1, ss.51-60, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

Gülmede Yeni Bir Teori. (İngilizce'den Çeviri)

Ekici M.

Milli Folklor, cilt.5, no.38, ss.88-105, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

Dede Korkut Kitabı ve Sözlü Gelenek.

Ekici M.

Bilge Dergisi, cilt.3, ss.18-23, 1998 (Hakemsiz Dergi)

1998

1998

Nikolay Feodorviç Katanov ve Eserleri

Ekici M.

Türk Kültürü Dergisi, ss.409-424, 1998 (Hakemsiz Dergi)

1997

1997

Anadolu Sahası Köroğlu Kollarının İsim ve Tasnif Meselesi.

Ekici M.

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, no.2, ss.235-240, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1997

1997

Şartlar ve Çevre İçinde Folklorun Yeni Bir Tanımına Doğru (İngilizce'den Çeviri).

Ekici M.

Milli Folklor, ss.74-87, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1995

1995

Orta Asya ve Balkan Destanları Arasında İlişkiler Central Asiatic and Balkan Epics

Ekici M.

Türk Kültüründe Nevruz Uluslar arası Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri, ss.273-309, 1995 (Hakemsiz Dergi)

1989

1989

Batı Anadolu Köy Odaları.

Ekici M.

Türk Kültürü, no.332, ss.744-751, 1989 (Hakemsiz Dergi)

1989

1989

Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tezler Bibliyografyası

Ekici M.

E.Ü. Türk Dilli ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, ss.141-152, 1989 (Hakemsiz Dergi)

1989

1989

Türk Halk Hikayelerinde Ad Verme Geleneği

Ekici M.

Palandöken Dergisi, no.4, ss.12-18, 1989 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

BİLGE TONYUKUK’xxTANKORKUT ATAYA: YENİ BİLGİLER IŞIĞINDA DEDE KORKUT KİTABIYLA İLGİLİ BAZI DEĞERLENDİRMELER.

EKİCİ M.

I. ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM SEMPOZYUMU: BİLGE TONYUKUK’xxUN ANISINA., Bursa, Türkiye, 28 - 29 Ağustos 2020, ss.3-9

2019

2019

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinde Efelik-Zeybeklik Geleneğinin Yeri.

EKİCİ M.

Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozymu, Aydın, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2019, ss.743-749

2018

2018

Köroglu Epicin Turkic World and Georgia.

EKİCİ M.

The Black Sea as a Literary and Cultural Space, Tiflis, Gürcistan, 15 - 17 Ekim 2018, ss.247-254

2019

2019

Yeni Bir Dede Korkut Boyu: SALUR KAZAN'IN YEDİ BAŞLI EJDERHAYI ÖLDÜRMESİ.

Ekici M.

Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu., Bayburt, Türkiye, 25 Nisan - 27 Ekim 2019, cilt.1, no.1, ss.41-51

2019

2019

Yeni Bir Dede Korkut Boyu: SALUR KAZAN’IN YEDİ BAŞLI EJDERHAYI ÖLDÜRMESİ.

EKİCİ M.

Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu., Bayburt, Türkiye, 25 Nisan - 27 Ekim 2019, ss.41-51

2019

2019

One Epic In Two Traditions: The Epic Singers-Narrators of Gurogly/Köroğlu Epic In Uzbekistan and Turkey.

EKİCİ M.

International Scientific-Practical Conference The Harmony of Science and İnnovations In the Study of Folklore, Language and Culture, Termiz, Özbekistan, 4 - 10 Nisan 2019, ss.44-47

2019

2019

Sacred Places and Monuments in Mangistau-Kazakhstan as Intangible Cultural Heritage.

EKİCİ M.

Nev View and Prospects of Studying Historical and Cultural Heritage of Mangystau., Aktau, Kazakistan, 12 - 15 Mart 2019, ss.63-70

2018

2018

”Mangışlak-Kazakistan Bölgesi Ata Mekanları ve Mezarları.”

Ekici M.

I. Uluslararası Türk-İslam Mezar Taşları Kongresi, Aydın, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.219-237

2017

2017

”İzmir’de Yaşayan Bir Aşık: Aşık Ali Rıza Ezgi ve SOKÜM.”

EKİCİ M.

9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi., Ordu, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2017, cilt.3, ss.389-395

2017

2017

Bolu'da “KÖROĞLU” Konulu Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler Hakkında Bir Değerlendirme.

Ekici M.

BOLU’DAN TÜRK DÜNYASINA KÖROĞLU ÇALIŞMALARININ DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI ULUSLARARASI ÇALIŞTAYI, Bolu, Türkiye, 15 - 16 Eylül 2017, cilt.1, ss.15-72

2017

2017

Implications of Safeguarding Intangible Cultural Heritage Convention in Turkey and the Possible Partnership Between Turkey and Georgia.

Ekici M.

Romanticism in Literature On the Cross-road of Epoques and Cultures, Tbilisi, Gürcistan, 26 - 30 Eylül 2017, cilt.2, ss.544-552

2017

2017

Türk Halk Edebiyatı Eğitiminde Tür Tanımları Nasıl Öğretilmeli.

Ekici M.

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu., Ankara, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2017, cilt.1, ss.421-426

2016

2016

Yunus Emre ve UNESCO Kültür Sözleşmeleri.

Ekici M.

II. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri, Manisa, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2016, ss.145-150

2017

2017

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasında Envanterler

Ekici M.

Kültürel Mirasın Korunması Uluslararası Bursa Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2017, ss.66-67

2017

2017

Türk Dünyası Ortak Somut Olmayan Kültürel Miras Değerleri.

Ekici M.

IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu., Niğde, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2017, cilt.1, ss.549-556

2016

2016

Türkiye’de Somut Olmayan Kültürel Miras Çalışmalarına Ege’den Bir Bakış.

Ekici M.

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Ocak 2016, cilt.1, ss.18-25

2016

2016

UNESCO SOKÜM Sözleşmesi ve Geleneksel Sohbet Toplantıları

Ekici M.

Anadolu Sohbet Gelenekleri ve Yaren., Çankırı, Türkiye, 2 - 04 Nisan 2016, cilt.1, ss.121-127

2016

2016

Köroğlu: Destan Kahramanı ile Sosyal İsyancı Arasında Bir Anlatı Kahramanı.

Ekici M.

VI. Uluslararası Köroğlu Sempozyumu., Bolu, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2016, cilt.1, ss.473-482

2016

2016

The Color Scarlet (Al) in Turkic Culture

Ekici M.

Altai is The Golden Craddle of the Turkic World., Öskemen, Kazakistan, 9 - 10 Eylül 2016, cilt.1, ss.56-57

2016

2016

Türk Halk Anlatılarında Kardeşlik Kavramı

Ekici M.

Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 25 - 27 Mart 2016, ss.94

2015

2015

Kuru Göz Tedavisinde Dede Korkut Mucizesi

Eğrilmez S. , Ekici M. , Gözen O.

III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi:Dede Korkut ve Türk Dünyası, İzmir, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2015, cilt.5, no.5, ss.1-7

2015

2015

Oğuz Kağan'dan Boğaç Han'a Türk Kültüründe Boğa

Ekici M.

Düşünce Hayatımızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 21 - 22 Mayıs 2015, cilt.1, ss.221-224

2015

2015

UNESCO İçin Dede Korkut'un Önemi

Ekici M.

Düşünce Hayatımızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 21 - 22 Mayıs 2015, cilt.1, ss.39-41

2014

2014

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Ekici M.

XI. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2014, cilt.2, ss.833-847

2013

2013

Türk Dünyası Masal Araştırma Yöntemleri ve Masallardaki Bazı Değerler

Ekici M.

Tastarakay'dan Keloğlan'a, Simferopol, Ukrayna, 4 - 06 Haziran 2013, cilt.1, ss.211-220

2012

2012

Köroğlu'ndan Efelere Türk Kültüründe İsyancı Haydut ve Zeybek Anlatmalarının Yapısı

Ekici M.

Zeybek Ateşi II. Ulusal Efe Kurultayı Türk Tarihinde Efe ve Zeybek Kültürü Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 6 - 07 Eylül 2012, cilt.1, ss.9-14

2011

2011

Türkü İncelemelerinin Yöntemi Üzerinde Bir Değerlendirme

Ekici M.

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2011, cilt.1, ss.43-49

2011

2011

Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Sözlü ve Yazılı Metin İlişkisi

Ekici M.

Evliya Çelebi'nin Sözlü Kaynakları Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2011, ss.27-36

2007

2007

Aşıklık Geleneğinin Güncel Sorunları.

EKİCİ M.

Somut Olmayan Kültürel Miras: Yaşayan Aşık Sanatı Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2007, ss.7-14

2007

2007

Bir Kabak Kemane Ustası: Halil Çelik.

EKİCİ M. , ÇELİK Ö.

Halk Müziğinde Çalgılar Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2007, ss.232-240

2008

2008

Gülme Teorileri ve Nasreddin Hoca Fıkraları

Ekici M.

21. Yüzyılı Nasrettin Hoca ile Anlamak Uluslararası Sempozyumu, Konya, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2008, cilt.1, ss.271-280

2008

2008

Kafkaslar, Anadolu ve Balkanlarda Kaçak, Efe, Haiduk Hikayelerinin Yapısal Bir İncelemesi.

Ekici M.

17. Balkan Folklore Congres, Ohrid, Makedonya, 6 - 10 Ekim 2008, cilt.1, ss.197-203

2007

2007

Bir Kabak Kemane Ustası: Halil Çelik.

Ekici M. , Çelik Ö.

Halk Müziğinde Çalgılar Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2007, cilt.1, ss.232-240

2000

2000

ABD’de Türkoloji Çalışmaları ve Problemleri.

Ekici M.

IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, İzmir, Türkiye, 24 - 29 Eylül 2000, cilt.2, ss.22-26

2007

2007

”Türklerde Ocak Kültü ve Bu Kültün Alevilik İnancına Yansımaları.”

Ekici M. , Öger A.

II. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2007, cilt.1, ss.1357-1369

2002

2002

Tire Yöresi Yağmur Duası Gelenekleri Üzerinde Bir İnceleme.

EKİCİ M.

Faik Tokluoğlu Anısına Tire Sempozyumu., İstanbul, Türkiye, 07 Haziran 2002, ss.451-460

2006

2006

An Evaluation on Hunger and Poverty in Turkish Proverbs.

Ekici M.

American Folklore Society Annual Metting , Wisconsin, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 22 Ekim 2006, cilt.1, ss.1-5

2006

2006

Denizli’de Halk Kültürü ve Popüler Kültür.

EKİCİ M.

Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu., Denizli, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2006, no.1, ss.125-130

2005

2005

Halk Biliminde Derleme ve Koruma Sorunları.

EKİCİ M.

Halk Kültürünü Koruma, Yaşatma ve Geleceğe Aktarma Uluslar Arası Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 16 - 18 Aralık 2005, ss.23-27

2006

2006

Denizli Halk Edebiyatı ve Halk Kültüründe Çal Yöresinin yeri

Ekici M.

Çal Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2006, ss.474-490

2006

2006

An Evaluation on Hunger and Poverty in Turkish Proverbs.

EKİCİ M.

American Folklore Society Annual Metting, Milwaukee, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 22 Ekim 2006

2006

2006

Karagöz Ustası Orhan Kurt: Sanatı ve Repertuarı.

EKİCİ M. , FEDAKAR S.

Somut Olmayan Kültürel Miras: Yaşayan Karagöz Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2006, no.1, ss.219-230

2002

2002

Bergama Yöresi Hıdırellez Geleneklerinde Toplum ve Çevre Bilinci.

EKİCİ M.

Osman Bayatlı Anısına Bergama sempozyumu., İzmir, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2002, cilt.1, no.1, ss.47-52

2002

2002

Halk Bilimi (Folklor) Araştırmalarında Üçüncü Boyut

Ekici M.

Halk Kültürlerinin Medya Açısından Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Sakarya, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2002, no.1, ss.96-102

2004

2004

Çal Denizli Yöresi Düğün Gelenekleri ve Geleneksel Türk Düğün Yaspısında Meydana Gelen Değişmeler

Ekici M.

Halk Kültüründe Değişim Uluslar Arası Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2004, cilt.1, ss.184-191

2004

2004

Halk Kültürü Çalışmaları: Dün, Bugün, Yarın.

EKİCİ M.

3. Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu., Ankara, Türkiye, 27 - 29 Aralık 2004

2004

2004

Halk Kültürü Çalışmaları: Dün, Bugün, Yarın.

Ekici M.

3. Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu., Ankara, Türkiye, 27 - 29 Aralık 2004

2004

2004

Somut Olmayan Kültürel Miras Neden ve Nasıl Korunmalı ve Nasıl Müzelenmeli: Sorunlar, Çözümler ve Ülkelerden Örnekler

Ekici M.

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Mart 2004, cilt.1, ss.15-20

2004

2004

Türk Sözlü Geleneğinde Anlatıcılar ve Anlatmalar Arasındaki İlişkiye Art Zamanlı (Diyakronik) ve Eş Zamanlı (Senkronik) Bir Bakış.

Ekici M.

Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları Uluslararası Sempozyum Bildirileri., Ankara, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2004, no.1, ss.52-58

2003

2003

Amerika Birleşik Devletleri’nde Halk Bilimi (Folklor) Müzeciliği.

Ekici M.

Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği ve Sorunları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2003, cilt.1, ss.236-242

2002

2002

Ödemiş Yöresi Manileri Üzerinde Bir Değerlendirme.

EKİCİ M.

Mutahhar Başoğlu Anısına Ödemiş Sempozyumu., İzmir, Türkiye, 11 Eylül 2002, no.31, ss.24-27

2002

2002

Kutsanma ve Kutlama Anlayışında Nevruz

Ekici M.

Türk Kültüründe Nevruz V. Uluslararası Bilgi Şöleni, Diyarbakır, Türkiye, 15 - 16 Mart 2002, ss.61-70

2000

2000

Popularization of Köroğlu.

Ekici M.

5th Annual Cultural Seminar: New Cultural Perspectives in the New Millenium., İzmir, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2000, cilt.1, ss.33-40

2000

2000

Gülme, Mizah ve Mahalli Bir Fıkranın Kültürel ve Edebi Yapısı Üzerinde Bir Değerlendirme.

EKİCİ M.

II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu., Balıkesir, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2000

2000

2000

Gülme, Mizah ve Mahalli Bir Fıkranın Kültürel ve Edebi Yapısı Üzerinde Bir Değerlendirme.

Ekici M.

II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu., Balıkesir, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2000

1999

1999

Dede Korkut Kitabı'nda Kadın Tipleri.

Ekici M.

Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni., Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 1999, cilt.1, ss.123-138

1998

1998

Halk Bilimi Çalışmalarında Metin (Text), Doku (Texture), Sosyal Çevre ve Şartlar İlişkisinin Önemi.

Ekici M.

I. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 1 - 02 Haziran 1998, cilt.1, no.1, ss.109-117

1998

1998

Halk Bilimi Çalışmalarında Metin (Text), Doku (Texture), Sosyal Çevre ve Şartlar İlişkisinin Önemi.

EKİCİ M.

I. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 1 - 02 Haziran 1998, ss.109-117

1998

1998

Dede Korkut Kitabı ve Sözlü Gelenek.

EKİCİ M.

Oş-3000: Fergana Vadisi Dostluk ve İşbirliği Sempozyumu, Osh, Kırgızistan, 28 - 30 Ağustos 1998, no.15, ss.18-23

1997

1997

Köroğlu'nun Anadolu Anlatmaları İsim ve Tasnif Problemi.

Ekici M.

Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi., Çanakkale, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 1997, cilt.2, ss.235-240

1997

1997

Köroğlu’xxnun Anadolu Anlatmaları İsim ve Tasnif Problemi.

EKİCİ M.

Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi., Çanakkale, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 1997, ss.235-240

1997

1997

Anadolu Sahası Köroğlu Anlatmalarında Kadın Tipler

Ekici M.

Bolu’da Halk Kültürü ve Köroğlu Uluslararası Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 11 - 12 Ekim 1997, cilt.1, ss.378-386

1988

1988

Çal-Denizli Folkloru.

Ekici M.

I. Merkez Efendi Sempozyumu., Denizli, Türkiye, 27 - 29 Haziran 1988, ss.25-30

1988

1988

Çal-Denizli Folkloru.

EKİCİ M.

I. Merkez Efendi Sempozyumu., Denizli, Türkiye, 27 - 29 Haziran 1988, ss.25-30

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

Aşık Sümmani'nin Vatan ve Millet Anlayışı.

EKİCİ M.

Doğan Kaya Armağanı: 70. Yaş Hatırası, Serhat Sabri Yılmaz, Hakan Çelikten, Esra Kaan Çelikten, Editör, Vilayet Kitabevi, İstanbul, ss.635-648, 2021

2020

2020

Vücut Yaşlansa da Gönül Yorulmaz: Ayakkabı Tamircisi.

Ekici M.

Alın Teri, El Emeği, Göz Nuru: Kuşadası'nda Yaşayan Geleneksel Meslekler ve Ustaları, Metin Ekici, Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.141-150, 2020

2020

2020

Bir Nasibi Paylaşmak: Balıkçı, Kayaf ve Balık Lokantası.

Ekici M.

Alın Teri, El Emeği, Göz Nuru: Kuşadası'nda Yaşayan Geleneksel Meslekler ve Ustaları, Metin Ekici, Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.177-192, 2020

2020

2020

Türk Dünyası Destancılık Gelenekleri, Dede Korkut Mirasının Yazmaları, UNESCO Kültürel Miras Sözleşme ve Programı.

Ekici M.

Mitolojinin Elçisi Kamal Abdulla Armağanı, Ahmet Bican Ercilasun, Editör, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, ss.261-268, 2020

2020

2020

"Giriş": Kuşadası, Gelenek ve Geleneksel Meslekler Hakkında

Ekici M.

Alın Teri, El Emeği, Göz Nuru: Kuşadası'nda Yaşayan Geleneksel Meslekler ve Ustaları, Metin Ekici, Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.1-10, 2020

2020

2020

Yunus Emre'de Şehir Kavramı.

Ekici M.

Yunus Emre Araştırmaları-III, Ünal Şenel, Editör, Yunus Emre Yayınları, Manisa, ss.113-135, 2020

2020

2020

ANONİM HALK EDEBİYATI.

EKİCİ M.

TÜRK HALK EDEBİYATI EL KİTABI., OĞUZ M. ÖCAL, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.287-398, 2020

2020

2020

Türk Dünyası Destancılık Gelenekleri, Dede Korkut Mirasının Yazmaları, UNESCO Kültürel Miras Sözleşme ve Programı.

EKİCİ M.

Mitolojinin Elçisi Kamal Abdulla Armağanı, Ahmet Bican Ercilasun, Editör, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.261-268, 2020

2020

2020

Turkish Folk Culture in Rhodes and İstanköy (Kos) Islands According to Evliya Çelebi's Travel Book.

EKİCİ M.

Turkish Culture in Rhodes and Kos., Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Assoc. Prof. Dr. Cihan ÖZGÜN, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.171-183, 2020

2019

2019

Türk Kültüründe Kardeşlik Kavramı ve Halk Anlatmalarında kardeşlik.

Ekici M.

Toroslardan Tanrı Dağlarına Türk Halk Biliminin Ulu Çınarı: Prof. Dr. Ali Berat Alptekin Armağanı., Prof. Dr. Esma Şimşek,Prof. Dr. Hatice İçel,Doç. Dr. Selçuk Peker,Dr. Öğr. Üyesi Atiye Nazlı, Editör, Kömen Yayınları, Konya, ss.487-494, 2019

2019

2019

Türk Kültüründe Kardeşlik Kavramı ve Halk Anlatmalarında kardeşlik.

EKİCİ M.

Toroslardan Tanrı Dağlarına Türk Halk Biliminin Ulu Çınarı: Prof. Dr. Ali Berat Alptekin Armağanı., Esma Şimşek, Hatice İçel,Selçuk Peker, Atiye Nazlı, Editör, Kömen, Konya, ss.487-494, 2019

2018

2018

Türk Kültüründe Demir

Ekici M. (Editör) , Ekici M. (Editör)

Grafiker Yayınları, Ankara, 2018

2018

2018

”Cultural Identity and State of Belonging Among Turkish Community Living in Kos-Greece.”

Ekici M. , Emeç G.

The Forgotten Turkish Identity of The Agean Island: The Turkish Identity in Rhodes and Kos., Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı Assoc. Prof. Dr. Cihan Özgün, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.137-148, 2018

2018

2018

”Korkut Ata Geleneği: Dede Korkut Kitabı ve UNESCO Sözleşmeleri.”

Ekici M.

Türk Dünyası Korkut Ata Aşıklar Kervanı., Doç. Dr. Cengiz Gökşen,Prof. DR. Şehriban Allahverdiyava, Editör, Avrasya Kültür Sanat Yayınları, Osmaniye, ss.9-59, 2018

2017

2017

Kuramlar ve Yöntemler

Ekici M.

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, M. Öcal Oğuz, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.61-96, 2017

2017

2017

Anonim Halk Edebiyatı

Aça M., Ekici M. , Yılmaz A. M.

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, M. Öcal Oğuz, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.133-238, 2017

2016

2016

Derleme Yöntem ve Teknikleri

EKİCİ M.

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, M. Öcal Oğuz, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.417-438, 2016

2016

2016

Kuramlar ve Yöntemler

EKİCİ M.

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, M. Öcal Oğuz vd., Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.61-96, 2016

2016

2016

Anonim Halk Edebiyatı

AÇA M., EKİCİ M. , YILMAZ A. M.

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, M. Öcal Oğuz vd., Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.133-238, 2016

2016

2016

“Türksoy’un Düzenlediği Somut Olmayan Kültürel Miras Seminerleri ve Kırım Tatarları”.

Ekici M.

Eskişehir'de Kırım Tatarları Diaspora Kültürel Miras ve Kimlik, Doç. Dr. Mehmet Ali Yolcu, Editör, Tepebaşı Belediyesi Kültür Yayınları, Eskişehir, ss.87-97, 2016

2015

2015

Halk Bilgisi (Foklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri.

EKİCİ M.

Geleneksel Yayınları, Ankara, 2015

2015

2015

Anonim Halk Edebiyatı

AÇA M., EKİCİ M. , YILMAZ A. M.

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı., M. Öcal Oğuz, Editör, Grafiker, Ankara, ss.133-238, 2015

2015

2015

Derleme Yöntem ve Teknikleri

EKİCİ M.

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, M. Öcal Oğuz, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.417-438, 2015

2015

2015

Kuramlar ve Yöntemler.

EKİCİ M.

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, M.Öcal Oğuz, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.57-92, 2015

2014

2014

İzmir'de Yaşayan Aşıklar Antolojisi.

Ekici M. (Editör)

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, İzmir, 2014

2014

2014

İzmir de Yaşayan Âşıklar Antolojisi

EKİCİ M. , FEDAKAR P. , TUTU S. B. , GÜLTEKİN M., Kocadağ İ.

İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müd. Kültür Yayınları, İzmir, 2014

2014

2014

"Sonuç ve Öneriler"

Ekici M. , Fedakar P., Gültekin M., Tutu S. B.

İZMİR DE YAŞAYAN AŞIKLAR ANTOLOJİSİ, Ekici,Metin, Editör, İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Yayınları, İzmir, ss.265-270, 2014

2013

2013

TÜRKSOY Üyesi Ülkeler SOKÜM Seminerleri.

Ekici M.

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Geleceği Türkiye Deneyimi., M. Öcal Oğuz; Evrim Ölçer Özünel; Selcan Gürçayır Teke, Editör, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Ankara, ss.19-23, 2013

2013

2013

Geçmiş ve Şimdiki Zamanın Peşinde: Kent ve Seyyah Belgeseli

Ünal M. , Temizkan A., Fedakar P., Kuzay Demir G., Akan M. , Doğan Ş. , et al.

Kent ve Seyyah Evliya Çelebi nin Gözüyle İzmir ve Çevresi 3 Cilt, Metin Ekici,Turan Gökçe, Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.219-225, 2013

2013

2013

Kültürlerarası Yakınlaşma İçin Çok Uluslu Dosyalar: Nevruz, Hıdırellez, Nasreddin Hoca

Ekici M.

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Geleceği Türkiye Deneyimi, M. Öcal Oğuz; Evrim Ölçer Özünel; Selcan Gürçayır Teke, Editör, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu yayınları, Ankara, ss.25-30, 2013

2013

2013

Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Sözlü ve Yazılı Metin İlişkisi

Ekici M.

Kent ve Seyyah Evliya Çelebi nin Gözüyle İzmir ve Çevresi III, Metin Ekici,Turan Gökçe, Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.3-10, 2013

2013

2013

Somut Olmayan Kültürel Miras Geleneksel Sohbet Toplantıları: Ahilik, Yaren, Sıra gecesi, Kürsübaşı ve Barana

Ekici M.

Somut Olmayan Kültürel Miras Barana Dursunbey Balıkesir, Prof. Dr. Metin Ekici, Editör, Ege Tan, İzmir, ss.19-26, 2013

2012

2012

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Sözlü ve Yazılı Metin İlişkisi.

Ekici M.

Evliya Çelebi'nin Sözlü Kaynakları., Öcal Oğuz,Yeliz Özay, Editör, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu yayınları, Ankara, ss.27-36, 2012

2012

2012

Celali İsyanları ve Köroğlu

Ekici M.

Prof Dr Fikret Türkmen Kitabı, Prof. Dr. Alimcan İnayet,Prof. Dr. Zeki Kaymaz, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, ss.37-53, 2012

2012

2012

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Sözlü ve Yazılı Metin İlişkisi.

EKİCİ M.

Evliya Çelebi’xxnin Sözlü Kaynakları., Öcal Oğuz, Yeliz Özay, Editör, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yayınları, Ankara, ss.27-36, 2012

2011

2011

Halk Bilgisi (Folklor) Derlme ve İnceleme Yöntemleri

EKİCİ M.

Geleneksel Yayınları, Ankara, 2011

2011

2011

Dursunbey Barana Geleneğinde Müzik

EKİCİ M. , FEDAKAR S. , FEDAKAR P. , TUTU S. B. , GÜLTEKİN M., ERTURAL N., et al.

Somut Olmayan Kültürel Miras Barana Dursunbey Balıkesir, Metin Ekici, Editör, Egetan, İzmir, ss.43-94, 2011

2011

2011

Kafkaslar, Anadolu ve Balkanlarda Kaçak, Efe ve Haiduk Hikâyelerinin Yapısal Bir İncelemesi

Ekici M.

Bilge Seyidoğlu Kitabı, Doç. Dr. Dilaver Düzgün vd., Editör, Dergah Yayınları, İstanbul, ss.197-203, 2011

2007

2007

Köroğlu

Ekici M.

Türk Edebiyatı Tarihi-2, Talat S. Halman vd., Editör, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir, ss.177-188, 2007

2007

2007

Destanlar

Ekici M.

Türk Edebiyatı Tarihi-1, Talat S. Halman,Mustafa İsen,Osman Horata,Yakup Çelik,Nurettin Demir,Mehmet Kalpaklı,Ramazan Korkmaz,M. Öcal Oğuz, Editör, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İzmir, ss.97-132, 2007

2006

2006

Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar-1.

Ekici M. (Editör)

Geleneksel Yayınları, Ankara, 2006

2005

2005

Türk Sözlü Geleneğinde Anlatıcılar ve Anlatmalar Arasındaki İlişkiye Art Zamanlı (Diyakronik) ve Eş Zamanlı (Senkronik) Bir Bakış

Ekici M.

Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı, Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Editör, Kanyılmaz Matbaası, İzmir, ss.225-229, 2005

2005

2005

Araştırma Yöntemleri.

EKİCİ M.

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı., M. Öcal Oğuz, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.69-112, 2005

2004

2004

Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri.

Ekici M.

Geleneksel Yayınları, Ankara, 2004 identifier

2004

2004

TÜRK DÜNYASINDA KÖROĞLU (İLK KOL).

Ekici M.

Akçağ Yayınları, Ankara, 2004

2004

2004

Derleme Yöntem ve Teknikleri

Ekici M.

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı., M. Öcal Oğuz, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.417-438, 2004

2004

2004

”Araştırma Yöntemleri.”

EKİCİ M.

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı., M. Öcal Oğuz, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.69-112, 2004

1995

1995

Dede Korkut Tesiri ile Teşekkül Eden Halk Hikayeleri.

Ekici M.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara, 1995

1995

1995

Orta Asya ve Balkan Destanları Arasındaki İlişkiler.

Ekici M.

Türk Kültüründe Nevruz Uluslararası Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri., Sadık Tural, Editör, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, ss.273-308, 1995

1995

1995

Orta Asya ve Balkan Destanları Arasındaki İlişkiler.

Ekici M.

Türk Kültüründe Nevruz Uluslararası Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri., Sadık Tural, Editör, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, ss.273-308, 1995

Ansiklopedide Bölümler

2015

2015

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ekici M.

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.355-360, 2015

2015

2015

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

EKİCİ M.

Hoca Ahmet yesevi Üniversitesi, ss.355-360, 2015

2004

2004

Nevruz Bibliyografyası.

Ekici M.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, ss.437-460, 2004

2004

2004

Türk Dünyası Nevruz Ansiklopedisi

EKİCİ M.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, ss.437-460, 2004

Diğer Yayınlar

Desteklenen Projeler

2018 - 2018

2018 - 2018

Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Ekici M. , Oğuz M. Ö.

2014 - 2015

2014 - 2015

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Diğer Ülkelerden Üniversiteler Tarafından Desteklenmiş Proje

Ekici M. , Oğuz M. Ö.

2012 - 2013

2012 - 2013

MAKEDONYA TÜRKLERİNCE SÖYLENEN TÜRKÜLER ÜZERİNE

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

EKİCİ M. (Yürütücü)

2011 - 2013

2011 - 2013

KENT VE SEYYAH:EVLİYA ÇELEBİNİN GÖZÜYLE İZMİR VE ÇEVRESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

EKİCİ M. (Yürütücü)

2009 - 2012

2009 - 2012

Karagöz Öğreniyorum

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Ekici M. (Yürütücü)

2009 - 2011

2009 - 2011

Somut Olmayan Kültürel Miras:Barana

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Ekici M. (Yürütücü)

2005 - 2009

2005 - 2009

IZMIRDE YAŞAYAN AŞIKLAR (HALK ŞAIRLERI) VE AŞIKLIK GELENEĞI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

EKİCİ M. (Yürütücü)

2005 - 2007

2005 - 2007

İzmir de Yaşayan Âşıklar Halk Şairleri

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Duranlı M. , Fedakar P. , Ekici M. (Yürütücü)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

1999 - Devam Ediyor

1999 - Devam Ediyor

Milli Folklor

Editörler Kurulu Üyesi

2014 - 2018

2014 - 2018

Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi

Baş Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu-SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS İHTİSAS KOMİTESİ

Başkan Yardımcısı

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2019

Haziran 2019

MILLI FOLKLOR

AHCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2019

Haziran 2019

BILIG

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2019

Mart 2019

Timur ve Beyazıd Destanı: Destan Metni-Notalar-Müzik Analizleri.

Diğer Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

Şubat 2018

Şubat 2018

Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Ağustos 2019

Ağustos 2019

I. Yörük-Türkmen Dernekleri Çalıştayı

Çalıştay Organizasyonu

Ekici M.
İzmir, Türkiye

Ekim 2015

Ekim 2015

III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi: Dede Korkut ve Türk Dünyası

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Ekici M.
İzmir, Türkiye

Ödüller

Aralık 2019

Aralık 2019

TÜRK DÜNYASI HİZMET ÖDÜLÜ

Valeh Hacılar Uluslararası Bilimsel Ve Kültürel Araştırmalar Vakfı

Mart 2017

Mart 2017

TÜRK DÜNYASI 25. YIl HİZMET ÖDÜLÜ

Türksoy

Kasım 2013

Kasım 2013

HALK BİLİMİ HİZMET ÖDÜLÜ

Motif VakfıDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

"UNESCO-Soküm Listesine Kaydedilişnin 10. Yılında Karagöz'ün Güncel Durumu İstişare Toplatısı"

Çalışma Grubu

Bursa-Türkiye

2019

2019

Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu

Çalışma Grubu

Aydın-Türkiye

2019

2019

"Âşıklık Geleneğinin Güncel Durumu"

Çalışma Grubu

Erzurum-Türkiye

2019

2019

"Dede Korkut Kollokyumunun 30. Yılı ve Destanın Yeni Bulunan 13. Boyu"

Çalışma Grubu

Baku-Azerbaycan

2019

2019

"Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Suriyeli Türkmen Göçmenlerin Dil ve Kültürleri"

Çalışma Grubu

Gaziantep-Türkiye

2019

2019

28. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri ve Türk Kültürü Sempozyumu

Panelist

Skopje-Makedonya

2019

2019

"Türk Dünyası Destancılık Geleneğinin Dünya Destancılık Geleneğine Katkısı" Uluslararası Türk Akademisi'nin UNESCO Genel Merkezi'nde Düzenlediği "Büyük Bozkırın Kültürel Mirası ve Dünya Medeniyetine Katkısı" Paneli.

Panelist

Paris-Fransa

2019

2019

"TÜRKSOY Üyesi Ülkeler 10. Somut Olmayan Kültürel Miras Semineri"TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Milli Komisyonları 7. Toplantısı.

Çalışma Grubu

Osh-Kırgızistan

2019

2019

Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu

Katılımcı

Bayburt-Türkiye

2019

2019

The Role of the Bakshı Bard Art in the World Civilization.

Katılımcı

Termiz-Özbekistan

2019

2019

"New View and Prospects of Studying Historical and Cultural Heritage of Mangystau"

Katılımcı

Aktau-Kazakistan

2019

2019

Türk Halk Dansları Çalıştayı

Moderatör

Ankara-Türkiye

2019

2019

I. Uluslararası Yörük-Türkmen Çalıştayı.

Moderatör

İzmir-Türkiye

2019

2019

III. SOKÜM KIŞ OKULU

Çalışma Grubu

Ankara-Türkiye

2018

2018

The Black Sea as a Literary and Cultural Space.

Katılımcı

Tbilisi-Gürcistan

2018

2018

I. Uluslararası Türk-İslam Mezar Taşları Kongresi

Katılımcı

Aydın-Türkiye

2018

2018

Denizli 2. El Sanatları Kongresi

Davetli Konuşmacı

Denizli-Türkiye

2018

2018

II. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Çalıştayı

Moderatör

İstanbul-Türkiye

2018

2018

I. Uluslararası Balkanlarda Türk Kadını Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2011

2011

"How Traditional Words Become Literary Texts: Case Studies from Turkey."

Çalışma Grubu

Wisconsin-Amerika Birleşik Devletleri

2006

2006

"Ballads of The Blindman's Son in Turkey and Central Asia."

Çalışma Grubu

Wisconsin-Amerika Birleşik Devletleri

2001

2001

"Doğumunu 150 Yılında İsmail Bey Gaspıralı (1851-1914)".

Çalışma Grubu

Aydın-Türkiye

Davetli Konuşmalar

Mart 2020

Mart 2020

Türk Kültüründe Dede Korkut.

Konferans

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi-Türkiye

Şubat 2020

Şubat 2020

Geleneğe ve Masala Yolculuk: Orada Bir Köy Var Masaldan.

Seminer

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği-Türkiye

Şubat 2020

Şubat 2020

Dede Korkut/Korkut Ata Geleneği.

Konferans

Tire Melahat aksoy Sosyal Bilimler Lisesi-Türkiye

Şubat 2020

Şubat 2020

IV. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu.

Çalıştay

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu-Türkiye

Ocak 2020

Ocak 2020

Evliya Çelebi'nin İzinde Tire.

Konferans

Tire Kültür Derneği-Türkiye

Ocak 2020

Ocak 2020

Türk Kültüründe Dede Korkut

Konferans

Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-Türkiye

Kasım 2019

Kasım 2019

"Dede Korkut'un 13. Boyu."

Konferans

ÖTÜKEN NEŞRİYAT-TÜYAP-Türkiye

Kasım 2019

Kasım 2019

"Korkut Ata Geleneği ve Dede Korkut Kitabı."

Konferans

Çiğliİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 39

h-indeksi (WOS): 3

Jüri Üyelikleri

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Ege Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Hacettepe Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Ardahan Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Ege Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Mart-2019

Mart 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Bayburt Üniversitesi

Aralık-2017

Aralık 2017

Doçentlik Sınavı

Dr. Selcan Gürçayır TEKE - Gazi Ünv.

Nisan-2017

Nisan 2017

Doçentlik Sınavı

Dr. Hasan GÜNEŞ - Anadolu Ünv.

Ekim-2015

Ekim 2015

Doçentlik Sınavı

Dr. Seyfullah YILDIRIM - Yıldırım beyazıt Ünv.

Ekim-2015

Ekim 2015

Doçentlik Sınavı

Dr. Yılmaz YEŞİL - Gazi Ünv.

Ekim-2014

Ekim 2014

Doçentlik Sınavı

Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ - Atatürk Ünv.

Ekim-2014

Ekim 2014

Doçentlik Sınavı

Dr. Mehmet Ali YOLCU - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ünv.

Ekim-2013

Ekim 2013

Doçentlik Sınavı

Dr. Bülent ARI - Mustafa kemal Ünv.

Ekim-2013

Ekim 2013

Doçentlik Sınavı

Dr. Halil İbrahim ŞAHİN - Balıkesir Ünv.

Ekim-2013

Ekim 2013

Doçentlik Sınavı

Dr. Adem ÖGER - Nevşehir Hacı Bektaş Ünv.

Ekim-2012

Ekim 2012

Doçentlik Sınavı

Dr. Behiye KÖKSEL - Gaziantep Ünv.

Ekim-2012

Ekim 2012

Doçentlik Sınavı

Dr. Mehmet ÇERİBAŞ - Niğde Ünv.

Nisan-2012

Nisan 2012

Doçentlik Sınavı

Dr. Nezir TEMUR - Gazi Ünv.

Nisan-2012

Nisan 2012

Doçentlik Sınavı

Dr. Mualla Murat NUHOĞLU - İ.Ü.

Nisan-2012

Nisan 2012

Doçentlik Sınavı

Dr. Mehmet EROL - Gaziantep Ünv.

Ekim-2011

Ekim 2011

Doçentlik Sınavı

Dr. Armağan ELÇİ - Gazi Ünv.

Ekim-2011

Ekim 2011

Doçentlik Sınavı

Dr. Hamiye DURAN - Gazi Ünv.

Ekim-2011

Ekim 2011

Doçentlik Sınavı

Dr. Cemal SARAÇ - İ.Ü.

Ekim-2011

Ekim 2011

Doçentlik Sınavı

Dr. Hatice İÇEL - Niğde Ünv.

Nisan-2011

Nisan 2011

Doçentlik Sınavı

Dr. Hülya TAŞ - Bursa Uludağ Ünv.

Nisan-2011

Nisan 2011

Doçentlik Sınavı

Dr. Mehmet YILMAZ - Kilis 7 Aralık Ünv.

Nisan-2011

Nisan 2011

Doçentlik Sınavı

Dr. Gülhan ATNUR - Atatürk Ünv.