Prof.Dr.

METİN EKİCİ


Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Türk Dünyası Araştırmaları

E-posta: metin.ekici@ege.edu.tr
Diğer E-posta: mekici@yahoo.com
İş Telefonu: +90 232 311 2074 Dahili: 134
Fax Telefonu: +90 232 342 7496
Cep Telefonu: +90 543 844 4399
Web: www.tdae.ege.edu.tr

Eğitim Bilgileri

1991 - 1996

1991 - 1996

Doktora

University Of Wisconsin-Madison, Turkısh Folklore, Mıddle East Studıes, Amerika Birleşik Devletleri

1987 - 1989

1987 - 1989

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

1980 - 1984

1980 - 1984

Lisans

Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1996

1996

Doktora

THE ANATOLIAN CYCLE OF KÖROGLU STORIES.

University of Wisconsin-Madison, Turkish Folklore, Mıddle East Studıes

1989

1989

Yüksek Lisans

DEDE KORKUT TESİRİ İLE TEŞEKKÜL EDEN HALK HİKAYELERİ.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sosyal Antropoloji, Halkbilimi (Folklor), Dil ve Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Türk Halk Bilimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2004 - Devam Ediyor

2004 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

1998 - 2004

1998 - 2004

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı

1997 - 1998

1997 - 1998

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

1986 - 1997

1986 - 1997

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

1985 - 1986

1985 - 1986

Okutman

Ege Üniversitesi, Rektörlük, Türk Dili Bölümü

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

Ege Üniversitesi, Rektörlük

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı

2016 - 2019

2016 - 2019

Etik Kurul Üyesi

Ege Üniversitesi, Rektörlük

2001 - 2019

2001 - 2019

Bölüm Başkanı

Ege Üniversitesi, Rektörlük

2014 - 2018

2014 - 2018

Enstitü Müdürü

Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

2003 - 2012

2003 - 2012

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyası Edebiyatları Anabilim Dalı

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Türk Destanları-II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Halk Bilimi Teorileri-II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Halk Bilimi Teorileri-I

Yönetilen Tezler

2017

2017

Doktora

Diyarbakır yöresi alevi ocakları: Tarih, inanç ve gelenek

EKİCİ M.

B.AKIN(Öğrenci)

2017

2017

Doktora

Türk halk anlatmalarında olumsuz tipler -mit, destan, halk hikayesi

EKİCİ M.

M.DUMAN(Öğrenci)

2014

2014

Doktora

Dede Korkut kitabında yapı, ideoloji ve yaratım

EKİCİ M.

G.PEHLİVAN(Öğrenci)

2014

2014

Yüksek Lisans

İzmir ilinde bulunan dört köydeki (Çavuş, Kavaklıdere, Yeşilköy, Bademler) mesleklerin değişmesinin sosyal hayat ve gelenekler üzerindeki etkileri

EKİCİ M.

N.YOUNG(Öğrenci)

2013

2013

Yüksek Lisans

Makedonya Türklerinin türküleri üzerine bir araştırma

EKİCİ M.

B.BİNGÖL(Öğrenci)

2013

2013

Doktora

Kosova Türk halk şiiri (İnceleme-metinler)

EKİCİ M.

G.KUZAY(Öğrenci)

2013

2013

Doktora

İhsan Oktay Anar'ın romanları

EKİCİ M.

G.ÖZDEMİR(Öğrenci)

2012

2012

Yüksek Lisans

Dede Korkut Kitabı'ndaki tipler üzerine bir inceleme

EKİCİ M.

E.AKSOY(Öğrenci)

2012

2012

Doktora

Çocuk edebiyatı üzerine bir araştırma: Tanımlar, türler ve teoriler

EKİCİ M.

D.TÜFEKÇİ(Öğrenci)

2012

2012

Doktora

Bulgaristan'da Türk çocuk edebiyatı

EKİCİ M.

A.AKGÜN(Öğrenci)

2010

2010

Doktora

Tataristan masalları üzerinde bir araştırma

EKİCİ M.

M.GÜLTEKİN(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Kemalpaşa (İzmir) yörükleri halk kültürünün Türkmenistan halk kültürü ile ilişkisi üzerine bir araştırma

EKİCİ M.

E.ULUSAN(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Kazak masalları üzerine bir inceleme

EKİCİ M.

A.ZHAMAKİNA(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Türk dünyasında üç yaylı çalgı: Kılkobız, kamança ve kabak kemane üzerinde bir inceleme

EKİCİ M.

Ö.ÇELİK(Öğrenci)

2008

2008

Doktora

Azerbaycan kaçak hikâyeleri (inceleme-metin)

EKİCİ M.

S.YAZAR(Öğrenci)

2008

2008

Doktora

Bulgaristan Türkleri halk edebiyatı üzerinde bir araştırma

EKİCİ M.

İ.ÖZKAN(Öğrenci)

2007

2007

Doktora

Kırgızistan'da Ürkün olayı ve Kırgız şiirineki akisleri

EKİCİ M.

B.SAGINBEKOV(Öğrenci)

2006

2006

Yüksek Lisans

Doğu Karadeniz bölgesi denizcilik folkloru üzerine bir araştırma

EKİCİ M.

Y.MİRAZLI(Öğrenci)

2006

2006

Yüksek Lisans

Uygur halk destanları (icra merkezli ve karşılaştırmalı bir araştırma)

EKİCİ M.

A.MEHMET(Öğrenci)

2004

2004

Yüksek Lisans

Turgutlu yöresi Türk halk müziği uygulamaları ve gelenekleri üzerine bir çalışma

EKİCİ M.

E.DURDU(Öğrenci)

2004

2004

Doktora

Kırgız efsaneleri üzerinde bir araştırma (İnceleme-metin)

EKİCİ M.

A.DIYKANBAYEVA(Öğrenci)

2004

2004

Yüksek Lisans

Cengiz Dağcı'nın hikayeleri (inceleme-metinler)

EKİCİ M.

S.DURAK(Öğrenci)

2003

2003

Yüksek Lisans

İzmir'de yaşayan aşıklardan derlenen halk hikayeleri üzerine bir araştırma

EKİCİ M.

A.SAÇKESEN(Öğrenci)

2003

2003

Yüksek Lisans

Alamja Mergen ve Altan Şagay adlı Buryat destanları üzerinde bir araştırma

EKİCİ M.

A.BATOTSYRENOVA(Öğrenci)

2003

2003

Yüksek Lisans

Türkmen masalları üzerine bir inceleme

EKİCİ M.

Z.BAYRAKTAR(Öğrenci)

2002

2002

Yüksek Lisans

Cumhuriyet Dönemi mizahı üzerinde değerlendirmeli bir bibliyografya çalışması

EKİCİ M.

E.EŞİGÜL(Öğrenci)

2002

2002

Yüksek Lisans

Karikatür dergisi: Mizah anlayışı ve bibliyografyası

EKİCİ M.

S.YAZAR(Öğrenci)

2001

2001

Yüksek Lisans

Rauf Yekta Bey`in Esatiz-i Elhan adlı eseri ve incelenmesi

EKİCİ M.

H.İBRAHİM(Öğrenci)

2001

2001

Yüksek Lisans

Türk halk çalgıları terminolojisi

EKİCİ M.

A.OKAN(Öğrenci)

2001

2001

Yüksek Lisans

Türk halk kitapları ve yazarları

EKİCİ M.

B.DEMİRBAŞ(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

First Serum Treatment of Ocular Surface Disease in Written Literature

Egrilmez S., Ekici M. , Gozen O.

JOURNAL OF OCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS, cilt.29, ss.288-289, 2013

2012

2012

Diyarbakır Yöresi Alevi Ocakları Üzerine Bir Değerlendirme.

Ekici M. , Akın B.

Türk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, ss.231-246, 2012
Link

2012

2012

AN EVALUATION ON "ALEWI OCAKS" IN THE REGION OF DIYARBAKIR

Akin B., Ekici M.

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, ss.231-246, 2012 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Türk Kültüründe Al Renk

Ekici M.

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt.16, ss.103-107, 2016

2013

2013

A Cultural Study on the Themes of Hunger and Poverty in Turkish Proverbs

Ekici M.

Altaistics And Turkology, no.5, ss.80-89, 2013

2004

2004

Türk Dünyası Nevruz Ansiklopedisi

EKİCİ M.

Türk Dünyası Nevruz Ansiklopedisi, ss.437-460, 2004

2000

2000

Kırgızistan Sanatları Kökleri ve Gelişmesi

EKİCİ M.

Türksoy Dergisi, ss.35-39, 2000

2000

2000

Dede Korkut Kitabı ve Slav Destanları

EKİCİ M.

Anayurttan Atayurda Türk Dünyası Dergisi, ss.13-22, 2000

1998

1998

Batı Anadolu Köy Odaları

EKİCİ M.

Türk Kültürü, ss.744-751, 1998

1998

1998

Nikolay Feodorviç Katanov ve Eserleri

EKİCİ M.

Türk Kültürü Dergisi, ss.409-424, 1998

1998

1998

Dede Korkut Kitabı ve Sözlü Gelenek

EKİCİ M.

Bilge Dergisi, ss.18-23, 1998

1995

1995

Orta Asya ve Balkan Destanları Arasında İlişkiler Central Asiatic and Balkan Epics

EKİCİ M.

Türk Kültüründe Nevruz Uluslar arası Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri, ss.273-309, 1995

1989

1989

Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tezler Bibliyografyası

EKİCİ M.

E.Ü. Türk Dilli ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, ss.141-152, 1989

1989

1989

Türk Halk Hikayelerinde Ad Verme Geleneği

EKİCİ M.

Palandöken Dergisi, ss.12-18, 1989

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Sacred Places and Monuments of in Mangistau-Kazakhstan as Intangible Cultural Heritage."

Ekici M.

Nev View and Prospects of Studying Historical and Cultural Heritage of Mangystau.", Aktau, Kazakistan, 12 - 15 Mart 2019, ss.63-70

2018

2018

”Mangışlak-Kazakistan Bölgesi Ata Mekanları ve Mezarları.”

Ekici M.

I. Uluslararası Türk-İslam Mezar Taşları Kongresi, Aydın, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.219-237

2017

2017

BOLU’DA “KÖROĞLU” KONULU BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME.

Ekici M.

BOLU’DAN TÜRK DÜNYASINA KÖROĞLU ÇALIŞMALARININ DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI ULUSLARARASI ÇALIŞTAYI, Bolu, Türkiye, 15 - 16 Eylül 2017, cilt.1, ss.15-72

2017

2017

Implications of Safeguarding Intangible Cultural Heritage Convention in Turkey and the Possible Partnership Between Turkey and Georgia.

Ekici M.

Romanticism in Literature On the Cross-road of Epoques and Cultures, Tbilisi, Gürcistan, 26 - 30 Eylül 2017, cilt.2, ss.544-552
Link

2017

2017

Türk Halk Edebiyatı Eğitiminde Tür Tanımları Nasıl Öğretilmeli.

Ekici M.

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu., Ankara, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2017, ss.421-426

2017

2017

"İzmir'de Yaşayan Bir Aşık: Aşık Ali Rıza Ezgi ve SOKÜM."

Ekici M.

9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Ordu, Türkiye, 20 Kasım 2017, cilt.3, ss.389-395
Link

2017

2017

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasında Envanterler

Ekici M.

Kültürel Mirasın Korunması Uluslararası Bursa Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2017, ss.66-67

2016

2016

Yunus Emre ve UNESCO Kültür Sözleşmeleri.

Ekici M.

II. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri, Manisa, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2016, ss.145-150

2017

2017

Bolu’da Köroğlu Konulu Bilimsel Toplantılar.

Ekici M.

5. Uluslararası Bolu’dan Türk Dünyasına Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını Uluslararası Çalıştayı, Bolu, Türkiye, 15 - 16 Eylül 2017, ss.34-36

2017

2017

Türk Dünyası Ortak Somut Olmayan Kültürel Miras Değerleri.

Ekici M.

IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu., Niğde, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2017, cilt.1, ss.549-556

2016

2016

Türkiye’de Somut Olmayan Kültürel Miras Çalışmalarına Ege’den Bir Bakış.

Ekici M.

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Ocak 2016, ss.18-25

2016

2016

UNESCO SOKÜM Sözleşmesi ve Geleneksel Sohbet Toplantıları

Ekici M.

Anadolu Sohbet Gelenekleri ve Yaren., Çankırı, Türkiye, 2 - 04 Nisan 2016, ss.121-127
Link

2016

2016

Köroğlu: Destan Kahramanı ile Sosyal İsyancı Arasında Bir Anlatı Kahramanı.

Ekici M.

VI. Uluslararası Köroğlu Sempozyumu., Bolu, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2016, cilt.1, ss.473-482

2015

2015

Kuru Göz Tedavisinde Dede Korkut Mucizesi

Eğrilmez S. , Ekici M. , Gözen O.

III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi:Dede Korkut ve Türk Dünyası, İzmir, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2015, cilt.15, no.15, ss.1-7
Link

2015

2015

UNESCO İçin Dede Korkut un Önemi

Ekici M.

Düşünce Hayatımızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 21 - 22 Mayıs 2015, ss.39-41

2015

2015

Oğuz Kağan dan Boğaç Han a Türk Kültüründe Boğa

Ekici M.

Düşünce Hayatımızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 21 - 22 Mayıs 2015, ss.221-224

2014

2014

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Ekici M.

XI. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2014, cilt.2, ss.833-847

2013

2013

Türk Dünyası Masal Araştırma Yöntemleri ve Masallardaki Bazı Değerler

Ekici M.

Tastarakay'dan Keloğlan'a, Simferopol, Ukrayna, 4 - 06 Haziran 2013, cilt.1, ss.211-220

2012

2012

Köroğlu'ndan Efelere Türk Kültüründe İsyancı Haydut ve Zeybek Anlatmalarının Yapısı

Ekici M.

Zeybek Ateşi II. Ulusal Efe Kurultayı Türk Tarihinde Efe ve Zeybek Kültürü Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 6 - 07 Eylül 2012, ss.9-14

2011

2011

Türkü İncelemelerinin Yöntemi Üzerinde Bir Değerlendirme

Ekici M.

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2011, cilt.1, ss.43-49

2011

2011

Evliya Çelebi Seyahatnamesi nde Sözlü ve Yazılı Metin İlişkisi

Ekici M.

Evliya Çelebi'nin Sözlü Kaynakları Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2011, ss.27-36

2008

2008

Gülme Teorileri ve Nasreddin Hoca Fıkraları

Ekici M.

21. Yüzyılı Nasrettin Hoca ile Anlamak Uluslararası Sempozyumu, Konya, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2008, ss.271-280

2007

2007

”Türklerde Ocak Kültü ve Bu Kültün Alevilik İnancına Yansımaları.”

Ekici M. , Öger A.

II. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2007, cilt.1, ss.1357-1369

2000

2000

ABD’de Türkoloji çalışmaları ve Problemleri.

Ekici M.

IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, İzmir, Türkiye, 24 - 29 Eylül 2000, cilt.2, ss.22-26

2006

2006

Denizli Halk Edebiyatı ve Halk Kültüründe Çal Yöresinin yeri

Ekici M.

Çal Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2006, ss.474-490

2002

2002

Folklor Araştırmalarında Üçüncü Boyut

Ekici M.

Halk Kültürlerinin Medya Açısından Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Sakarya, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2002, ss.96-102

2004

2004

Çal Denizli Yöresi Düğün Gelenekleri ve Geleneksel Türk Düğün Yaspısında Meydana Gelen Değişmeler

Ekici M.

Halk Kültüründe Değişim Uluslar Arası Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2004, ss.184-191

2004

2004

Somut Olmayan Kültürel Miras Neden ve Nasıl Korunmalı ve Nasıl Müzelenmeli: Sorunlar, Çözümler ve Ülkelerden Örnekler

Ekici M.

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Mart 2004, cilt.1, ss.15-20

2004

2004

Türk Sözlü Geleneğinde Anlatıcılar ve Anlatmalar Arasındaki İlişkiye Art Zamanlı (Diyakronik) ve Eş Zamanlı (Senkronik) Bir Bakış.

Ekici M.

Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları Uluslararası Sempozyum Bildirileri., Ankara, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2004, ss.52-58

2003

2003

”Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkbilimi Müzeciliği.”

Ekici M.

Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği ve Sorunları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2003, ss.236-242

2002

2002

Kutsanma ve Kutlama Anlayışında Nevruz

Ekici M.

Türk Kültüründe Nevruz V. Uluslararası Bilgi Şöleni, Diyarbakır, Türkiye, 15 - 16 Mart 2002, ss.61-70

1999

1999

Dede Korkut Kitabı nda Kadın Tipleri

Ekici M.

Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 1999, cilt.1, ss.123-138

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Toroslardan Tanrı Dağlarına Türk Halk Biliminin Ulu Çınarı: prof. Dr. Ali Berat Alptekin Armağanı.

EKİCİ M.

Türk Kültüründe Kardeşlik Kavramı ve Halk Anlatmalarında kardeşlik., Prof. Dr. Esma Şimşek, Prof. Dr. Hatice İçel, Doç. Dr. Selçuk Peker, Dr. Öğr. Üyesi Atiye Nazlı, Editör, Kömen Yayınları, Konya, ss.487-494, 2019

2018

2018

Türk Dünyası Korkut Ata Aşıklar Kervanı.

EKİCİ M.

”Korkut Ata Geleneği: Dede Korkut Kitabı ve UNESCO Sözleşmeleri.”, Doç. Dr. Cengiz Gökşen, Prof. DR. Şehriban Allahverdiyava, Editör, Avrasya Kültür Sanat Yayınları, Osmaniye, ss.9-59, 2018

2018

2018

The Forgotten Turkish Identity of The Agean Island: The Turkish Identity in Rhodes and Kos.

EKİCİ M. , EMEÇ G.

”Cultural Identity and State of Belonging Among Turkish Community Living in Kos-Greece.”, Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı Assoc. Prof. Dr. Cihan Özgün, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.137-148, 2018

2017

2017

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı

Aça M., Ekici M. , Yılmaz A. M.

Anonim Halk Edebiyatı, M. Öcal Oğuz, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.133-238, 2017

2017

2017

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı

Ekici M.

Derleme Yöntem ve Teknikleri, M. Öcal Oğuz, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.417-438, 2017

2017

2017

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı

EKİCİ M.

Kuramlar ve Yöntemler, M. Öcal Oğuz, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.61-96, 2017

2016

2016

Eskişehir de Kırım Tatarları Diaspora Kültürel Miras ve Kimlik

Ekici M.

“Türksoy’un Düzenlediği Somut Olmayan Kültürel Miras Seminerleri ve Kırım Tatarları”., Doç. Dr. Mehmet Ali Yolcu, Editör, Tepebaşı Belediyesi Kültür Yayınları, Eskişehir, ss.87-97, 2016

2014

2014

İZMİR DE YAŞAYAN AŞIKLAR ANTOLOJİSİ

Ekici M. , Fedakar P. , Gültekin M., Tutu S. B.

"Sonuç ve Öneriler", Ekici,Metin, Editör, İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Yayınları, İzmir, ss.265-270, 2014

2013

2013

Somut Olmayan Kültürel Miras Barana Dursunbey Balıkesir

Ekici M.

Somut Olmayan Kültürel Miras Geleneksel Sohbet Toplantıları: Ahilik, Yaren, Sıra gecesi, Kürsübaşı ve Barana, Prof. Dr. Metin Ekici, Editör, Ege Tan, İzmir, ss.19-26, 2013

2013

2013

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Geleceği Türkiye Deneyimi

Ekici M.

Kültürlerarası Yakınlaşma İçin Çok Uluslu Dosyalar: Nevruz, Hıdırellez, Nasreddin Hoca, M. Öcal Oğuz; Evrim Ölçer Özünel; Selcan Gürçayır Teke, Editör, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu yayınları, Ankara, ss.25-30, 2013

2013

2013

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Geleceği Türkiye Deneyimi

EKİCİ M.

TÜRKSOY Üyesi Ülkeler SOKÜM Seminerleri., M. Öcal Oğuz; Evrim Ölçer Özünel; Selcan Gürçayır Teke, Editör, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Ankara, ss.19-23, 2013

2013

2013

Kent ve Seyyah Evliya Çelebi nin Gözüyle İzmir ve Çevresi 3 Cilt

ÜNAL M. , TEMİZKAN A. , FEDAKAR P. , KUZAY DEMİR G., AKAN M. , DOĞAN Ş. , et al.

Geçmiş ve Şimdiki Zamanın Peşinde: Kent ve Seyyah Belgeseli, Metin Ekici, Turan Gökçe, Editör, Ege Üniversitesi Yayınevi, İzmir, ss.219-225, 2013

2013

2013

Kent ve Seyyah Evliya Çelebi nin Gözüyle İzmir ve Çevresi III

EKİCİ M.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Sözlü ve Yazılı Metin İlişkisi, Metin Ekici, Turan Gökçe, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, ss.3-10, 2013

2012

2012

Prof Dr Fikret Türkmen Kitabı

EKİCİ M.

Celali İsyanları ve Köroğlu, Prof. Dr. Alimcan İnayet, Prof. Dr. Zeki Kaymaz, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, ss.37-53, 2012

2011

2011

Bilge Seyidoğlu Kitabı

Ekici M.

Kafkaslar, Anadolu ve Balkanlarda Kaçak, Efe ve Haiduk Hikâyelerinin Yapısal Bir İncelemesi, Doç. Dr. Dilaver Düzgün vd., Editör, Dergah Yayınları, İstanbul, ss.197-203, 2011

2010

2010

Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri.

Ekici M.

Geleneksel Yayınları, Ankara, 2010
Link

2007

2007

Türk Edebiyatı Tarihi

Ekici M.

Köroğlu, Talat S. Halman vd., Editör, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, ss.405-418, 2007

2007

2007

Türk Edebiyatı Tarihi

Ekici M.

Destanlar, Talat S. Halman vd., Editör, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.85-115, 2007

2005

2005

Prof Dr Fikret Türkmen Armağanı

Ekici M.

Türk Sözlü Geleneğinde Anlatıcılar ve Anlatmalar Arasındaki İlişkiye Art Zamanlı (Diyakronik) ve Eş Zamanlı (Senkronik) Bir Bakış, Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Editör, Kanyılmaz Matbaası, İzmir, ss.225-229, 2005

2004

2004

TÜRK DÜNYASINDA KÖROĞLU (İLK KOL).

Ekici M.

Akçağ Yayınları, Ankara, 2004

1995

1995

Dede Korkut Tesiri ile Teşekkül Eden Halk Hikayeleri.

Ekici M.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara, 1995

Ansiklopedide Bölümler

2015

2015

Türk edebiyatı İsimler Sözlüğü

EKİCİ M.

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss., 2015
Link

Diğer Yayınlar

Desteklenen Projeler

2013 - 2016

2013 - 2016

Diyarbakır Yöresi Alevi Ocakları Üzerine Bir Araştırma.

TÜBİTAK Projesi

Ekici M. (Yürütücü) , Temizkan A. , Tutu S. B.

2009 - 2012

2009 - 2012

Karagöz Öğreniyorum

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Ekici M. (Yürütücü)

2009 - 2011

2009 - 2011

Somut Olmayan Kültürel Miras:Barana

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

EKİCİ M. (Yürütücü)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

1999 - Devam Ediyor

1999 - Devam Ediyor

Milli Folklor

Editörler Kurulu Üyesi

2014 - 2018

2014 - 2018

Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi

Baş Editör

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu-SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS İHTİSAS KOMİTESİ

Başkan Yardımcısı

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Mayıs 2019

Mayıs 2019

28. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri ve Türk Kültürü Sempozyumu

Skopje

Nisan 2019

Nisan 2019

The Role of the Bakshı Bard Art in the World Civilization.

Termiz

Nisan 2019

Nisan 2019

Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu

Bayburt

Mart 2019

Mart 2019

"New View and Prospects of Studying Historical and Cultural Heritage of Mangystau"

Aktau

Ekim 2018

Ekim 2018

I. Uluslararası Türk-İslam Mezar Taşları Kongresi

Aydın

Ekim 2018

Ekim 2018

The Black Sea as a Literary and Cultural Space.

Tbilisi

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2019

Haziran 2019

MILLI FOLKLOR

AHCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2019

Haziran 2019

BILIG

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2019

Mart 2019

Timur ve Beyazıd Destanı: Destan Metni-Notalar-Müzik Analizleri.

Diğer Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

Şubat 2018

Şubat 2018

Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Ocak 2019 - Ağustos 2019

Ocak 2019 - Ağustos 2019

I. Yörük-Türkmen Dernekleri Çalıştayı

Çalıştay Organizasyonu

Ekici M.
İzmir, Türkiye

Ödüller

Mart 2017

Mart 2017

TÜRK DÜNYASI 25. YIl HİZMET ÖDÜLÜ

TÜRKSOY

Kasım 2013

Kasım 2013

HALK BİLİMİ HİZMET ÖDÜLÜ

Motif VakfıDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018 - 2018

2018 - 2018

Denizli 2. El Sanatları Kongresi

Davetli Konuşmacı

Denizli-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

II. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Çalıştayı

Moderatör

İstanbul-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

I. Uluslararası Balkanlarda Türk Kadını Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 6

h-indeksi (WOS): 2

Jüri Üyelikleri

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Hacettepe Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Ardahan Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Ege Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Mart-2019

Mart 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Bayburt Üniversitesi

Aralık-2017

Aralık 2017

Doçentlik Sınavı

Dr. Selcan Gürçayır TEKE - Gazi Ünv.

Nisan-2017

Nisan 2017

Doçentlik Sınavı

Dr. Hasan GÜNEŞ - Anadolu Ünv.

Ekim-2015

Ekim 2015

Doçentlik Sınavı

Dr. Yılmaz YEŞİL - Gazi Ünv.

Ekim-2015

Ekim 2015

Doçentlik Sınavı

Dr. Seyfullah YILDIRIM - Yıldırım beyazıt Ünv.

Ekim-2014

Ekim 2014

Doçentlik Sınavı

Dr. Mehmet Ali YOLCU - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ünv.

Ekim-2014

Ekim 2014

Doçentlik Sınavı

Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ - Atatürk Ünv.

Ekim-2013

Ekim 2013

Doçentlik Sınavı

Dr. Halil İbrahim ŞAHİN - Balıkesir Ünv.

Ekim-2013

Ekim 2013

Doçentlik Sınavı

Dr. Bülent ARI - Mustafa kemal Ünv.

Ekim-2013

Ekim 2013

Doçentlik Sınavı

Dr. Adem ÖGER - Nevşehir Hacı Bektaş Ünv.

Ekim-2012

Ekim 2012

Doçentlik Sınavı

Dr. Mehmet ÇERİBAŞ - Niğde Ünv.

Ekim-2012

Ekim 2012

Doçentlik Sınavı

Dr. Behiye KÖKSEL - Gaziantep Ünv.

Nisan-2012

Nisan 2012

Doçentlik Sınavı

Dr. Nezir TEMUR - Gazi Ünv.

Nisan-2012

Nisan 2012

Doçentlik Sınavı

Dr. Mualla Murat NUHOĞLU - İ.Ü.

Nisan-2012

Nisan 2012

Doçentlik Sınavı

Dr. Mehmet EROL - Gaziantep Ünv.

Ekim-2011

Ekim 2011

Doçentlik Sınavı

Dr. Armağan ELÇİ - Gazi Ünv.

Ekim-2011

Ekim 2011

Doçentlik Sınavı

Dr. Hamiye DURAN - Gazi Ünv.

Ekim-2011

Ekim 2011

Doçentlik Sınavı

Dr. Hatice İÇEL - Niğde Ünv.

Ekim-2011

Ekim 2011

Doçentlik Sınavı

Dr. Cemal SARAÇ - İ.Ü.

Nisan-2011

Nisan 2011

Doçentlik Sınavı

Dr. Gülhan ATNUR - Atatürk Ünv.

Nisan-2011

Nisan 2011

Doçentlik Sınavı

Dr. Mehmet YILMAZ - Kilis 7 Aralık Ünv.

Nisan-2011

Nisan 2011

Doçentlik Sınavı

Dr. Hülya TAŞ - Bursa Uludağ Ünv.