Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. METİN EKİCİ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Bölüm : Türk Dünyası Araştırmaları
Ana Bilm Dalı : Türk Halk Bilimi Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 232 3112096 | Dahili : 136
+90 232 3112074
Faks : +90 232 3427496
E Posta Adresi : metin.ekiciege.edu.tr | mekiciyahoo.com
Mobil Telefon : +90 +905438444399
Web Adresi : www.tdae.ege.edu.tr | -
Ofis : TDAE-303
Posta Adresi : E.Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı 35100-Bornova/İZMİR/TÜRKİYE
Eğitim Bilgileri
Doktora, University of Wisconsin-Madison, TURKISH FOLKLORE, MIDDLE EAST STUDIES, A.B.D., 1991-1996
Yüksek Lisans, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 1987-1989
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 1980-1984
Yaptığı Tezler
Doktora, "THE ANATOLIAN CYCLE OF KÖROGLU STORIES.", University of Wisconsin-Madison TURKISH FOLKLORE MIDDLE EAST STUDIES Kasım, 1996.
Yüksek Lisans, "DEDE KORKUT TESİRİ İLE TEŞEKKÜL EDEN HALK HİKAYELERİ.", DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ağustos, 1989.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Halkbilimi (Folklor)
Dil ve Edebiyat
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Filoloji Temel Alanı
Halk Bilimi
Türk Halk Bilimi
Halk Edebiyatı
Türk Dünyası Edebiyatları
Kültürel ve Doğal Miras
Karşılaştırmalı Edebiyat
Web Of Science Araştırma Alanları
Folklore
Literary Theory & Criticism
Literature
Cultural Studies
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, 2004 - Devam Ediyor
Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, 1998 - 2004
Yrd.Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 1997 - 1998
Arş.Gör., EGE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 1986 - 1997
Okutman, EGE ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK, 1985 - 1986
Mesleki ve İdari Deneyimler
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, EGE ÜNİVERSİTESİ , , 08.01.2017 - Devam Ediyor
Etik Kurul Üyesi, EGE ÜNİVERSİTESİ , , 18.12.2016 - Devam Ediyor
Enstitü Müdürü, EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, , 30.01.2014 - 15.03.2018
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, TÜRK HALK BİLİMİ ANABİLİM DALI, 15.07.2012 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI, 01.01.2003 - 08.07.2012
Bölüm Başkanı, EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK, TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ, 01.01.2001 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Halk Bilimi Teorileri-II, Yüksek Lisans, 2017-2018
Halk Bilimi Teorileri-I, Yüksek Lisans, 2017-2018
Türk Destanları-II, Doktora, 2016-2017
Yönetilen Tezler
Doktora, M.Duman, "Türk halk anlatmalarında olumsuz tipler -mit, destan, halk hikayesi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Doktora, B.Akin, "Diyarbakır yöresi alevi ocakları: Tarih, inanç ve gelenek", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Doktora, G.Pehlivan, "Dede Korkut kitabında yapı, ideoloji ve yaratım", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Doktora, G.Özdemir, "İhsan Oktay Anar'ın romanları", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Edebiyatları Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Doktora, G.Kuzay Demir, "Kosova Türk halk şiiri (İnceleme-metinler)", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Doktora, A.Akgün, "Bulgaristan'da Türk çocuk edebiyatı", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı, Ocak, 2012.
Doktora, D.Tüfekçi Can, "Çocuk edebiyatı üzerine bir araştırma: Tanımlar, türler ve teoriler", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ocak, 2012.
Doktora, M.Gültekin, "Tataristan masalları üzerinde bir araştırma", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Ocak, 2010.
Doktora, İ.Özkan, "Bulgaristan Türkleri halk edebiyatı üzerinde bir araştırma", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı, Ocak, 2008.
Doktora, S.Yazar, "Azerbaycan kaçak hikâyeleri (inceleme-metin)", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı, Ocak, 2008.
Doktora, B.Saginbekov, "Kırgızistan'da Ürkün olayı ve Kırgız şiirineki akisleri", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı, Ocak, 2007.
Doktora, A.Diykanbayeva, "Kırgız efsaneleri üzerinde bir araştırma (İnceleme-metin)", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, N.Young, "İzmir ilinde bulunan dört köydeki (Çavuş, Kavaklıdere, Yeşilköy, Bademler) mesleklerin değişmesinin sosyal hayat ve gelenekler üzerindeki etkileri", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, B.Bingöl, "Makedonya Türklerinin türküleri üzerine bir araştırma", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, E.Aksoy, "Dede Korkut Kitabı'ndaki tipler üzerine bir inceleme", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, E.Ulusan, "Kemalpaşa (İzmir) yörükleri halk kültürünün Türkmenistan halk kültürü ile ilişkisi üzerine bir araştırma", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı, Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, Ö.Çelik, "Türk dünyasında üç yaylı çalgı: Kılkobız, kamança ve kabak kemane üzerinde bir inceleme", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı, Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, A.Zhamakina, "Kazak masalları üzerine bir inceleme", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı, Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, Y.Mirazli Saral, "Doğu Karadeniz bölgesi denizcilik folkloru üzerine bir araştırma", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 2006.
Yüksek Lisans, A.Mehmet, "Uygur halk destanları (icra merkezli ve karşılaştırmalı bir araştırma)", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 2006.
Yüksek Lisans, E.Durdu Kurtuluş, "Turgutlu yöresi Türk halk müziği uygulamaları ve gelenekleri üzerine bir çalışma", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı, Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, S.Durak Soykiray, "Cengiz Dağcı'nın hikayeleri (inceleme-metinler)", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı, Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, A.Saçkesen, "İzmir'de yaşayan aşıklardan derlenen halk hikayeleri üzerine bir araştırma", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Ocak, 2003.
Yüksek Lisans, A.Batotsyrenova, "Alamja Mergen ve Altan Şagay adlı Buryat destanları üzerinde bir araştırma", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 2003.
Yüksek Lisans, Z.Bayraktar, "Türkmen masalları üzerine bir inceleme", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 2003.
Yüksek Lisans, E.Eşigül, "Cumhuriyet Dönemi mizahı üzerinde değerlendirmeli bir bibliyografya çalışması", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 2002.
Yüksek Lisans, S.Yazar, "Karikatür dergisi: Mizah anlayışı ve bibliyografyası", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 2002.
Yüksek Lisans, B.Demirbaş, "Türk halk kitapları ve yazarları", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 2001.
Yüksek Lisans, H.Yüksel, "Rauf Yekta Bey`in Esatiz-i Elhan adlı eseri ve incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı, Ocak, 2001.
Yüksek Lisans, A.Okan, "Türk halk çalgıları terminolojisi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Ocak, 2001.
Jüri Üyelikleri
Doçentlik, Dr. Hasan GÜNEŞ, Anadolu Ünv., Nisan, 2017
Doçentlik, Dr. Selcan Gürçayır TEKE, Gazi Ünv., Aralık, 2017
Doçentlik, Dr. Yılmaz YEŞİL, Gazi Ünv., Ekim, 2015
Doçentlik, Dr. Seyfullah YILDIRIM, Yıldırım beyazıt Ünv., Ekim, 2015
Doçentlik, Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ, Atatürk Ünv., Ekim, 2014
Doçentlik, Dr. Mehmet Ali YOLCU, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ünv., Ekim, 2014
Doçentlik, Dr. Adem ÖGER, Nevşehir Hacı Bektaş Ünv., Ekim, 2013
Doçentlik, Dr. Halil İbrahim ŞAHİN, Balıkesir Ünv., Ekim, 2013
Doçentlik, Dr. Bülent ARI, Mustafa kemal Ünv., Ekim, 2013
Doçentlik, Dr. Mehmet ÇERİBAŞ, Niğde Ünv., Ekim, 2012
Doçentlik, Dr. Mualla Murat NUHOĞLU, İ.Ü., Nisan, 2012
Doçentlik, Dr. Nezir TEMUR, Gazi Ünv., Nisan, 2012
Doçentlik, Dr. Mehmet EROL, Gaziantep Ünv., Nisan, 2012
Doçentlik, Dr. Behiye KÖKSEL, Gaziantep Ünv., Ekim, 2012
Doçentlik, Dr. Gülhan ATNUR, Atatürk Ünv., Nisan, 2011
Doçentlik, Dr. Armağan ELÇİ, Gazi Ünv., Ekim, 2011
Doçentlik, Dr. Hamiye DURAN, Gazi Ünv., Ekim, 2011
Doçentlik, Dr. Hatice İÇEL, Niğde Ünv., Ekim, 2011
Doçentlik, Dr. Cemal SARAÇ, İ.Ü., Ekim, 2011
Doçentlik, Dr. Mehmet YILMAZ, Kilis 7 Aralık Ünv., Nisan, 2011
Doçentlik, Dr. Hülya TAŞ, Bursa Uludağ Ünv., Nisan, 2011
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ekici M., "The Multinational Files of Turkey in the ICH Representative List of UNESCO", MILLI FOLKLOR, pp.81-89, 2018
Ekici M., Fedakar P., "Evil Eye And The Evil Eye Bead In The Context Of Tradition, Transmisson, Transformation And Culture Industry", MILLI FOLKLOR, pp.40-50, 2014
Ekici M., Fedakar P., "GELENEK AKTARMA DÖNÜŞÜM VE KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ BAĞLAMINDA NAZAR VE NAZAR BONCUĞU.", MILLI FOLKLOR, vol.13, pp.40-50, 2014 (Link)
Eğrilmez S., Ekici M., Gözen O., "First Serum Treatment of Ocular Surface Disease in Written Literature", JOURNAL OF OCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS, vol.29, pp.288-289, 2013
Ekici M., "A Critique of the Turkish Folklore Studies and Cultural Politics of Turkey in 100th Anniversaries", MILLI FOLKLOR, pp.41-50, 2013 (Link)
Ekici M., Fedakar P., "Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage by Keeping Alive in the Experiments at Ege University", MILLI FOLKLOR, pp.50-60, 2013 (Link)
Ekici M., Fedakar P., "EGE ÜNIVERSITESI DENEYIMLERIYLE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MIRASI YAŞATARAK KORUMA", MILLI FOLKLOR, vol.12, pp.50-60, 2013 (Link)
Ekici M., "100 YILINDA TÜRK HALK BİLİMİ ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE KÜLTÜR POLİTİKALARINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ", MILLI FOLKLOR, vol.12, pp.41-50, 2013 (Link)
Ekici M., Akın B., "Diyarbakır Yöresi Alevi Ocakları Üzerine Bir Değerlendirme.", TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, pp.231-246, 2012 (Link)
Akın B., Ekici M., "AN EVALUATION ON "ALEWI OCAKS" IN THE REGION OF DIYARBAKIR", TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, pp.231-246, 2012
Ekici M., "An Evaluation on Actualizing Traditional Culture", MILLI FOLKLOR, pp.33-38, 2008
Ekici M., "GELENEKSEL KÜLTÜRÜ GÜNCELLEMEK ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME.", MILLI FOLKLOR, vol.20, pp.33-38, 2008 (Link)
Ekici M., "Tire Yöresi Yağmur Duası Gelenekleri Üzerinde Bir İnceleme.", MILLI FOLKLOR, vol.7, pp.46-52, 2002 (Link)
Ekici M., "Dirse Han Oğlu Boğaç Han Anlatmasında Bireysellik ve Toplumsallık", MILLI FOLKLOR, vol.7, pp.50-59, 2001 (Link)
Ekici M., "Halk, Halk Bilimi ve Halk Bilgisi Üzerine Bir Deneme.", MILLI FOLKLOR, vol.6, pp.2-8, 2000 (Link)
Ekici M., "İki Masal Tipi Kataloğunun Karşılaştırmalı Listesi Eberhard Boratav Türk Masallarının Tip Kataloğu TTV EB ve Aarne Thompson TF AT Masal Tipleri Kataloğu", MILLI FOLKLOR, vol.6, pp.22-39, 2000 (Link)
Ekici M., "Anadolu sahası Köroğlu Anlatmalarında Kadın Tipler", MILLI FOLKLOR, pp.10-17, 1999
Ekici M., "Doku Metin ve Konteks (Text Texture and Context).", MILLI FOLKLOR, vol.5, pp.106-119, 1998 (Link)
Ekici M., "Gülmede Yeni Bir Teori A New Theory İngilizce den Çeviri", MILLI FOLKLOR, vol.5, pp.88-105, 1998 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Ekici M., "Türk Kültüründe Al Renk.", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi., vol.16, pp.103-107, 2016
Ekici M., "A Cultural Study on the Themes of Hunger and Poverty in Turkish Proverbs.", Altaistics And Turkology, pp.80-89, 2013
Ekici M., "Karagöz ün Kültür ve Eğitim Hayatımızdaki Yeri.", Muradiye Dergisi, ss.48-53, 2008
Ekici M., "Türk Halk Kültürü Araştırmalarında Dün Bugün ve Yarın", Motif Akademi Dergisi, pp.47-59, 2007
Ekici M., "Türk Dünyası Nevruz Bibliyografyası.", Türk Dünyası Nevruz Ansiklopedisi., cilt.1, ss.437-460, 2004
Ekici M., "Halk Bilim Araştırmalarında Üçüncü Boyut.", TÜBAR, pp.13-20, 2004
Ekici M., "Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi: IV Osmanlı İmparatorluğu nun 700 Yılına Armağan", Türk Kültürü Dergisi, ss.383-384, 2001
Ekici M., "Dede Korkut Kitabı ve Slav Destanları.", Anayurttan Atayurda Türk Dünyası Dergisi, ss.13-22, 2000
Ekici M., "Sözlü Anlatımda Ara Söz Türk Hikâye Anlatıcılarının Şahsi değerlendirmelerine Ait Bir Durum İncelemesi", MILLI FOLKLOR, vol.7, pp.86-105, 2000
Ekici M., "Kırgızistan Sanatları Kökleri ve Gelişmesi.", Türksoy Dergisi, ss.35-39, 2000
Ekici M., "Batı Anadolu Köy Odaları.", Türk Kültürü, ss.744-751, 1998
Ekici M., "Dede Korkut Kitabı ve Sözlü Gelenek.", Bilge Dergisi, ss.18-23, 1998
Ekici M., "Nikolay Feodorviç Katanov ve Eserleri.", Türk Kültürü Dergisi, ss.409-424, 1998
Ekici M., "Orta Asya ve Balkan Destanları Arasında İlişkiler (Central Asiatic and Balkan Epics.", Türk Kültüründe Nevruz Uluslar arası Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri, cilt.2, ss.273-309, 1995
Ekici M., "Türk Halk Hikayelerinde Ad Verme Geleneği.", Palandöken Dergisi, ss.12-18, 1989
Ekici M., "Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tezler Bibliyografyası.", E.Ü. Türk Dilli ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, ss.141-152, 1989
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Ekici M., "Sacred Places and Monuments of in Mangistau-Kazakhstan as Intangible Cultural Heritage."", Nev View and Prospects of Studying Historical and Cultural Heritage of Mangystau.", Aktau, KAZAKISTAN, 12-13 Mart 2019, vol.-, no.-, pp.63-70
Ekici M., "”Mangışlak-Kazakistan Bölgesi Ata Mekanları ve Mezarları.”", I. Uluslararası Türk-İslam Mezar Taşları Kongresi, ARTVİN, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2018, pp.219-237
Ekici M., "Türk Dünyası Ortak Somut Olmayan Kültürel Miras Değerleri.", IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu., NİĞDE, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2017, vol.1, pp.549-556
Ekici M., "Türk Halk Edebiyatı Eğitiminde Tür Tanımları Nasıl Öğretilmeli?", II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, Ankara, TÜRKIYE, , pp.115-115
Ekici M., "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasında Envanterler.", Kültürel Mirasın Korunması Uluslararası Bursa Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 19-20 Ekim 2017, pp.66-67
Ekici M., ""İzmir'de Yaşayan Bir Aşık: Aşık Ali Rıza Ezgi ve SOKÜM."", 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, ORDU, TÜRKIYE, 20-23 Kasım 2017, vol.3, no.-, pp.389-395 (Link)
Ekici M., "Bolu’da Köroğlu Konulu Bilimsel Toplantılar.", 5. Uluslararası Bolu’dan Türk Dünyasına Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını Uluslararası Çalıştayı, BOLU, TÜRKIYE, 15-16 Eylül 2017, pp.34-36
Ekici M., "Implications of Safeguarding Intangible Cultural Heritage Convention in Turkey and the Possible Partnership Between Turkey and Georgia.", Romanticism in LiteratureOn the Cross-road of Epoques and Cultures, Tiflis, GURCISTAN, 26-30 Eylül 2017, vol.2, pp.544-552
Ekici M., "Türk Halk Edebiyatı Eğitiminde Tür Tanımları Nasıl Öğretilmeli.", II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu., ANKARA, TÜRKIYE, 17-18 Nisan 2017, pp.421-426
Ekici M., "BOLU’DA “KÖROĞLU” KONULU BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME.", BOLU’DAN TÜRK DÜNYASINA KÖROĞLU ÇALIŞMALARININ DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI ULUSLARARASI ÇALIŞTAYI, BOLU, TÜRKIYE, 15-16 Eylül 2017, pp.15-72
Ekici M., "UNESCO SOKÜM Sözleşmesi ve Geleneksel Sohbet Toplantıları", Anadolu Sohbet Gelenekleri ve Yaren., ÇANKIRI, TÜRKIYE, 2-4 Nisan 2016, vol.-, no.-, pp.121-127 (Link)
Ekici M., "Türkiye’de Somut Olmayan Kültürel Miras Çalışmalarına Ege’den Bir Bakış.", Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Çalıştayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-22 Ocak 2016, cilt.-, no.-, ss.18-25 (Link)
Ekici M., "Yunus Emre ve UNESCO Kültür Sözleşmeleri.", II. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri, MANİSA, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2016, pp.145-150
Ekici M., "Köroğlu Destan Kahramanı ile Sosyal İsyancı Arasında Bir Anlatı Kahramanı.", VI. Uluslararası Köroğlu Sempozyumu., BOLU, TÜRKIYE, 10-12 Ekim 2016, vol.-, no.-, pp.473-482 (Link)
Eğrilmez S., Ekici M., Gözen O., "Kuru Göz Tedavisinde Dede Korkut Mucizesi", III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi:Dede Korkut ve Türk Dünyası, İZMİR, TÜRKIYE, 19-23 Ekim 2015, vol.15, pp.1-7
Ekici M., ""UNESCO İçin Dede Korkut'un Önemi."", Düşünce Hayatımızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu, BAYBURT, TÜRKIYE, 21-22 Mayıs 2015, vol.-, no.-, pp.39-41 (Link)
Ekici M., "Oğuz Kağan'dan Boğaç Han'a Türk Kültüründe Boğa.", Düşünce Hayatımızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu, BAYBURT, TÜRKIYE, 21-22 Mayıs 2015, vol.-, no.-, pp.221-224 (Link)
Ekici M., "Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü.", XI. Milli Türkoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-13 Kasım 2014, cilt.2, no.-, ss.833-847 (Link)
Ekici M., "Türk Dünyası Masal Araştırma Yöntemleri ve Masallardaki Bazı Değerler.", Tastarakay'dan Keloğlan'a, Simprepol, UKRAYNA, 4-6 Haziran 2013, vol.-, no.-, pp.211-220 (Link)
Ekici M., "Köroğlu ndan Efelere Türk Kültüründe İsyancı Haydut ve Zeybek Anlatmalarının Yapısı", Zeybek Ateşi II. Ulusal Efe Kurultayı Türk Tarihinde Efe ve Zeybek Kültürü Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 6-7 Eylül 2012, cilt.-, no.-, ss.9-14 (Link)
Ekici M., "Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Sözlü ve Yazılı Metin İlişkisi.", Evliya Çelebi'nin Sözlü Kaynakları Uluslararası Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 25-26 Nisan 2011, pp.27-36
Ekici M., "Türkü İncelemelerinin Yöntemi Üzerinde Bir Değerlendirme.", Kültürümüzde Türkü Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 22-25 Ekim 2011, cilt.1, ss.43-49
Ekici M., "Gülme Teorileri ve Nasreddin Hoca Fıkraları.", 21. Yüzyılı Nasrettin Hoca ile Anlamak Uluslararası Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 8-9 Mayıs 2008, pp.271-280
Ekici M., Öger A., "”Türklerde Ocak Kültü ve Bu Kültün Alevilik İnancına Yansımaları.”", II. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, Ankara, TÜRKIYE, , vol.1, pp.1357-1369
Ekici M., "Denizli Halk Edebiyatı ve Halk Kültüründe Çal Yöresinin yeri.", Çal Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2006, ss.474-490
Fedakar S., Fedakar S., Fedakar S., "Karagöz Ustası Orhan Kurt: Sanatı ve Repertuarı.", Somut Olmayan Kültürel Miras: Yaşayan Karagöz Uluslararası Sempozyumu , ANKARA, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2006, pp.219-230
Ekici M., "Çal Denizli Yöresi Düğün Gelenekleri ve Geleneksel Türk Düğün Yaspısında Meydana Gelen Değişmeler.", Halk Kültüründe Değişim Uluslar Arası Sempozyumu, SAKARYA, TÜRKIYE, 17-19 Aralık 2004, pp.184-191
Ekici M., "Türk Sözlü Geleneğinde Anlatıcılar ve Anlatmalar Arasındaki İlişkiye Art Zamanlı (Diyakronik) ve Eş Zamanlı (Senkronik) Bir Bakış.", Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları Uluslararası Sempozyum Bildirileri., ANKARA, TÜRKIYE, 25-27 Kasım 2004, pp.121-131
Ekici M., "Somut Olmayan Kültürel Miras Neden ve Nasıl Korunmalı ve Nasıl Müzelenmeli: Sorunlar, Çözümler ve Ülkelerden Örnekler", Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 4-6 Mart 2004, pp.221-226
Ekici M., "”Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkbilimi Müzeciliği.”", Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği ve Sorunları Sempozyumu, Ankara, TÜRKIYE, , ss.236-242
Ekici M., "Folklor Araştırmalarında Üçüncü Boyut.", Halk Kültürlerinin Medya Açısından Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, KOCAELİ, TÜRKIYE, 12-14 Aralık 2002, pp.96-102
Ekici M., "Kutsanma ve Kutlama Anlayışında Nevruz.", Türk Kültüründe Nevruz V. Uluslararası Bilgi Şöleni, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 15-16 Mart 2002, pp.61-70
Ekici M., "ABD’de Türkoloji çalışmaları ve Problemleri.", IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, İZMİR, TÜRKIYE, 24-29 Eylül 2000, vol.2, pp.75-82
Ekici M., "Dede Korkut Kitabı nda Kadın Tipleri", Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni, ANKARA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 1999, pp.123-138
Ekici M., "Anadolu Sahası Köroğlu Anlatmalarında Kadın Tipler.", Bolu’da Halk Kültürü ve Köroğlu Uluslararası Sempozyumu, BOLU, TÜRKIYE, 11-12 Ekim 1997, vol.1, pp.378-386
Kitap ve Kitap Bölümleri
Ekici M., "Türk Kültüründe Kardeşlik Kavramı ve Halk Anlatmalarında kardeşlik.", Toroslardan Tanrı Dağlarına Türk Halk Biliminin Ulu Çınarı: prof. Dr. Ali Berat Alptekin Armağanı., Prof. Dr. Esma Şimşek, Prof. Dr. Hatice İçel, Doç. Dr. Selçuk Peker, Dr. Öğr. Üyesi Atiye Nazlı, Ed., Kömen Yayınları, Konya , ss.487-494, 2019
Aça M., Ekici M., Yılmaz A.M., "Anonim Halk Edebiyatı", in: Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, OĞUZ M. Öcal, Eds., Grafiker Yayınları, Ankara, pp.133-238, 2018
Ekici M., "Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri.", Geleneksel Yayınları, ANKARA, 2018
Ekici M., "”Korkut Ata Geleneği: Dede Korkut Kitabı ve UNESCO Sözleşmeleri.”", Türk Dünyası Korkut Ata Aşıklar Kervanı., Doç. Dr. Cengiz Gökşen, Prof. DR. Şehriban Allahverdiyava, Ed., Avrasya Kültür Sanat Yayınları, Osmaniye, ss.9-59, 2018
Ekici M., Emeç G., "”Cultural Identity and State of Belonging Among Turkish Community Living in Kos-Greece.”", The Forgotten Turkish Identity of The Agean Island: The Turkish Identity in Rhodes and Kos., Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı Assoc. Prof. Dr. Cihan Özgün, Ed., Eğitim Yayınevi, Konya, ss.137-148, 2018
Ekici M., "Kuramlar ve Yöntemler", Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, M. Öcal Oğuz, Ed., Grafiker Yayınları, Ankara, ss.61-96, 2017
Aça M., Ekici M., Yılmaz A.M., "Anonim Halk Edebiyatı", Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, M. Öcal Oğuz, Ed., Grafiker Yayınları, Ankara, ss.133-238, 2017
Ekici M., "Derleme Yöntem ve Teknikleri", Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, M. Öcal Oğuz, Ed., Grafiker Yayınları, Ankara, ss.417-438, 2017
Ekici M., "“Türksoy’un Düzenlediği Somut Olmayan Kültürel Miras Seminerleri ve Kırım Tatarları”.", Eskişehir de Kırım Tatarları Diaspora Kültürel Miras ve Kimlik, Doç. Dr. Mehmet Ali Yolcu, Ed., Tepebaşı Belediyesi Kültür Yayınları, Eskişehir, ss.87-97, 2016
Ekici M., "Halk Bilgisi (Foklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri.", Geleneksel Yayınları, Ankara, 2015
Ekici M., Fedakar P., Gültekin M., Tutu S.B., "Sonuç ve Öneriler", İZMİR DE YAŞAYAN AŞIKLAR ANTOLOJİSİ, Ekici, Metin, Ed., İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Yayınları, İzmir, ss.265-270, 2014
Tutu S.B., Ekici M., Fedakar P., Kocadağ İ., Gültekin M., "İzmir'de Yaşayan Aşıklar Antolojisi.", Kültür Bakanlığı Yayınları, İZMİR, 2014
Ekici M., "Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Sözlü ve Yazılı Metin İlişkisi", Kent ve Seyyah Evliya Çelebi nin Gözüyle İzmir ve Çevresi III, Metin Ekici, Turan Gökçe, Ed., Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, ss.3-10, 2013
Ekici M., "Somut Olmayan Kültürel Miras Geleneksel Sohbet Toplantıları: Ahilik, Yaren, Sıra gecesi, Kürsübaşı ve Barana", Somut Olmayan Kültürel Miras Barana Dursunbey Balıkesir, Metin Ekici, Ed., Ege Tan, İzmir, ss.19-26, 2013
Ekici M., "Kültürlerarası Yakınlaşma İçin Çok Uluslu Dosyalar: Nevruz, Hıdırellez, Nasreddin Hoca", Somut Olmayan Kültürel Mirasın Geleceği Türkiye Deneyimi, M. Öcal Oğuz; Evrim Ölçer Özünel; Selcan Gürçayır Teke, Ed., UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Ankara, ss.25-30, 2013
Ekici M., "TÜRKSOY Üyesi Ülkeler SOKÜM Seminerleri.", Somut Olmayan Kültürel Mirasın Geleceği Türkiye Deneyimi, M. Öcal Oğuz; Evrim Ölçer Özünel; Selcan Gürçayır Teke, Ed., UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Ankara, ss.19-23, 2013
Ekici M., "Celali İsyanları ve Köroğlu", Prof Dr Fikret Türkmen Kitabı, Prof. Dr. Alimcan İnayet, Prof. Dr. Zeki Kaymaz, Ed., Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, ss.37-53, 2012
Ekici M., "Kafkaslar, Anadolu ve Balkanlarda Kaçak, Efe ve Haiduk Hikâyelerinin Yapısal Bir İncelemesi", Bilge Seyidoğlu Kitabı, Doç. Dr. Dilaver Düzgün vd., Ed., Dergah Yayınları, İstanbul, ss.197-203, 2011
Ekici M., "Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri.", Geleneksel Yayınları, Ankara, 2010
Ekici M., "Destanlar", Türk Edebiyatı Tarihi, Talat S. Halman vd., Ed., Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.85-115, 2007
Ekici M., "Köroğlu", Türk Edebiyatı Tarihi, Talat S. Halman vd., Ed., Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, ss.405-418, 2007
Ekici M., "Türk Sözlü Geleneğinde Anlatıcılar ve Anlatmalar Arasındaki İlişkiye Art Zamanlı (Diyakronik) ve Eş Zamanlı (Senkronik) Bir Bakış", Prof Dr Fikret Türkmen Armağanı, Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Yrd. Doç. Dr. Metin Arıkan, Ed., Kanyılmaz Matbaası, İzmir, ss.225-229, 2005
Ekici M., "Türk Dünyasında Köroğlu: İlk Kol İnceleme ve Metinler", Akçağ Yayınları, Ankara, 2004
Ekici M., "TÜRK DÜNYASINDA KÖROĞLU (İLK KOL).", Akçağ Yayınları, ANKARA, 2004
Ekici M., "Türk Boylarının Destanları Gelenekler Şekiller Şiir Yapısı", Çeviri, Türk Dil Kurumu, ANKARA, 2002
Ekici M., "Dede Korkut Tesiri ile Teşekkül Eden Halk Hikayeleri.", Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, ANKARA, 1995
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi.", BAP Arastırma Projesi, 11TDAE004, Yönetici, 2013
"İzmir'de Yaşayan (Halk Şairleri) ve Aşıklık Geleneği.", BAP Arastırma Projesi, 05-TDAE-003, Yönetici, 2006
"Karagöz Öğreniyorum", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 09-TDAE-007, Yönetici, 2012
"Diyarbakır Yöresi Alevi Ocakları Üzerine Bir Araştırma.", TÜBITAK Projesi, 115K56, Yönetici, 2016
"İzmir Efsanelerinin Derlenmesi ve İncelenmesi.", BAP Arastırma Projesi, 17-TDAE-001, Yönetici, 2018
"Makedonya Türklerince Söylenen Türküler Üzerine Bir Araştırma.", BAP Y.Lisans, 12-TDAE-002, Yönetici, 2013
"Zaman Zaman İçinde Somut Olmayan Kültürel Miras Masal Anlatıcıları Eğitimi Projesi.", BAP Arastırma Projesi, 14-TDAE-001, Yönetici, 2015
"Somut Olmayan Kültürel Miras:Barana", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, ---, Yönetici, 2011
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, , 16.03.2014 - 15.03.2018
Milli Folklor, Editorler Kurulu Uyesi, 03.01.1999 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS İHTİSAS KOMİTESİ, Uye, 02.07.2006 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
"New View and Prospects of Studying Historical and Cultural Heritage of Mangystau", Aktau, Mart 2019
Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu, Bayburt, Nisan 2019
28. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri ve Türk Kültürü Sempozyumu, Skopje, Mayıs 2019
The Role of the Bakshı Bard Art in the World Civilization., Termiz, Nisan 2019
The Black Sea as a Literary and Cultural Space., Tbilisi, Ekim 2018
I. Uluslararası Türk-İslam Mezar Taşları Kongresi, Aydın, Ekim 2018
Bilimsel Hakemlikler
Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2018
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
II. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Çalıştayı, Moderatör, , TÜRKIYE, 2018
I. Uluslararası Balkanlarda Türk Kadını Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
Denizli 2. El Sanatları Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 641
Web Of Science H İndeksi : 13
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 18
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 118
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 56
Ödüller ve Burslar
Ekici M, "TÜRK DÜNYASI 25. YIl HİZMET ÖDÜLÜ, TÜRKSOY, Mart 2017
Ekici M, "HALK BİLİMİ HİZMET ÖDÜLÜ, Motif Vakfı, Kasım 2013
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :1 FOLKLORE 2 LITERARY THEORY & CRITICISM 3 LITERATURE Türk Halk Bilimi, Halk Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatları, Kültürel ve Doğal Miras, Karşılaştırmalı Edebiyat.
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :FOLKLORE, LITERARY THEORY & CRITICISM, LITERATURE, CULTURAL STUDIES, Cultural Heritage.
Temel Eserler
Ekici M., "Dede Korkut Tesiri ile Teşekkül Eden Halk Hikayeleri", Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara, 1995
Ekici M., "Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri.", Geleneksel Yayınları, ANKARA, 2017
Ekici M., "TÜRK DÜNYASINDA KÖROĞLU (İLK KOL)", Akçağ Yayınları, ANKARA, 2004
Ekici M., "Türk Dünyası Ortak Somut Olmayan Kültürel Miras Değerleri.", IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu., Niğde, TÜRKIYE, , vol.1, pp.549-556
Ekici M., "Türk Halk Edebiyatı Eğitiminde Tür Tanımları Nasıl Öğretilmeli?", II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, Ankara, TÜRKIYE, , pp.115-115
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi