Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TEl Index in elite sprinters and endurance athletes

JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS, cilt.55, ss.988-994, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Injuries in elite youth football players: a prospective three-year study

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.47, ss.339-346, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of constipation on the quality of life of children and mothers

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.55, ss.180-185, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The influence of alpha-adducin gene polymorpism on response of blood pressure to exercise in patients with hypertension

ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.10, ss.400-404, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A cross-sectional analysis of sagittal knee laxity and isokinetic muscle strength in soccer players

INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS MEDICINE, cilt.25, ss.594-598, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Simultaneous bilateral tibial tubercle avulsion fracture in a basketball player

KNEE SURGERY SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY, cilt.11, ss.163-166, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kadın Uzun Mesafe Koşucusunda Pubik Ramus Stres Kırığı: Olgu Sunumu

Spor Hekimliği Dergisi, cilt.52, ss.70-76, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The relationship between throwing velocity with and without leg movements and isokinetıc muscle strength in elite water polo players

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.3, ss.42-51, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assesing Anaerobic Power and Capacity in Soccer Players With Differing Aerobic Power Levels

Spor Hekimliği Dergisi, cilt.40, ss.35-42, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bayanlar Artistik ve Ritmik Cimnastikte Yaralanmaların Önlenmesi

Spor ve Tıp Dergisi, cilt.10, no.5, ss.40-51, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Futbolcularda yüzeyel mantar infeksiyonu sıklığının araştırılması

Türkderm, cilt.35, ss.312-314, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Elit Futbolcularda İzokinetik Kas Kuvveti Ve Ön Çapraz Bağ Yaralanması Arasındaki İlişki

16. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, ss.2300-2303

’Knowledge and consumption frequency level of probiotics in elite volleyball players - A Pilot Study

34th World Congress of Sports Medicine, Ljubljana, Slovenya, 26 Eylül 2016, cilt.50, ss.84-85

KADIN KOŞUCUDA PUBİK RAMUS STRES KIRIĞI

15. ULUSAL SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 20 Kasım 2015, ss.1-2

Fluid Intake Profile of Elite Rhythmic Gymnasts

International Congress, Science for Gymnastics and Acrobatic Activities, Lizbon, Portekiz, 23 Ekim 2009, ss.1

DÜZENLİ EGZERSİZİN ENDOTEL FONKSİYON GÖSTERGELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

X. ULUSAL SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 12 Ağustos 2005, ss.73-74

Bilateral tibial tubercle avulsion fracture in a basketball player

12th Balkan Sports Medicine Congress, Thessaloniki, Yunanistan, 21 Mart 2002, ss.17

Egzersiz Alışkanlığının HDL K ve Alt Grupları Üzerine Etkileri

VIII.Milli Spor Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2001

Kitap & Kitap Bölümleri

TAKIM DOKTORLUĞU

TAKIM DOKTORU OLARAK SPOR ORTOPEDİSTİ, KARAHAN M., Editör, Karınca Kitabevi, Ankara, ss.43-48, 2018

Sporcularda kas yaralanmaları

Spor Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu, Mehmet Ünal, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.89-103, 2018