Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

E-Öğrenme Oyunlarında Algılanan Haz ve Bilgi Gelişiminin Değerlendirilmesi: EGAMEFLOW Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi, cilt.9, ss.463-482, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Yeni Medyada Aktivizm Hareketleri Üzerine Zengin Medya Kısır Aktivizm Tartışmaları

CONNECTIST-ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF COMMUNICATION SCIENCES, ss.179-208, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Dijital İletişim ve Çocuk: Türkiye’de Çocuk Web SitelerindekiReklamlara Yönelik Bir İçerik Analizi

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.242-256, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Kurumsal İletişim Projelerinin, Kurumların Marka Algısı İle İlişkisi: Belediyelere Yönelik Bir Analiz

Erciyes İletişim Dergisi, cilt.5, ss.749-769, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

16 NİSAN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMUNDA RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN SOSYAL MEDYADAKİ GÖRSEL İMAJI

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.230-269, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

SOCIAL MARKETING CAMPAIGN MANAGEMENT: A COMPARATIVEANALYSIS OF ANTI-SMOKING CAMPAIGNS IMPLEMENTED IN THEUNITED KINGDOM AND IN TURKEY

ULUSLARARASI HAKEMLI İLETİŞİM VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGISI, ss.369-400, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

KRİZ İLETİŞİMİ VE TURİZM: 2016 YILI TERÖR SALDIRILARI

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi, cilt.1, ss.85-108, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜKETİM KÜLTÜRÜ ODAĞINDA MODERNİZM VE POSTMODERNİZMİNKARŞILAŞTIRILMASI

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.5, ss.991-1023, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

İZMİR’DEKİ KIZ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK KULLANMAMA NEDENLERİ

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.5, ss.262-291, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE MEDYA KULLANIMI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.878-885, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

PUBLIC RELATIONS IN FILMS AN ANALYSIS OF HOW THE THEORY AND PRACTICE OF PUBLIC RELATIONS WAS REFLECTED IN A SELECTION OF HOLLYWOOD FILMS BETWEEN 1999 AND 2013

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.52-71, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

THE IMPORTANCE OF SPONSORSHİP IN CORPORATE COMMUNICATIONS: A CASE STUDY OF TURKISH AIRLINES

Global Media Journal, cilt.6, ss.35-53, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

AN EVALUATION OF TALENT MANAGEMENT FROM AN ORGANIZATIONAL PERSPECTIVE THE CASE OF VODAFONE

Global Media Journal, cilt.6, ss.90-111, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

İNTERNET BAĞIMLISI ERİŞKİNLERDE SOSYAL MEDYA OYUNLARI ÜZERİNE VAKA İNCELEMESİ CANDY CRUSH OYUNU

E-KİAD İletişim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.20-45, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

CONTENT ANALYSIS OF JOB POSTINGS ON EMPLOYEES IN THE FIELD OF SOCIAL MEDIA CASE OF LONDON AND ISTANBUL

INTERMEDIA E-JOURNAL, cilt.2, ss.340-357, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PLASTİK KAPAK TOPLAMAYA YÖNELİK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, cilt.8, ss.1-20, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

SOSYAL MEDYANIN STRATEJİK KURUMSAL İLETİŞİME ETKİSİ

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.33-49, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN AXE BASIN İLANLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.16, ss.128-136, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

SOSYAL MEDYADA KURUMSAL KRİZ YÖNETİMİ: ÖRNEK VAKA ANALİZİ

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.3, ss.23-37, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

KURUMSAL İLETİŞİM TEMELİNDE KURUMSAL PORTALLAR: HÜRRİYET HABER PORTALINA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, cilt.3, ss.1-21, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ŞİRKETLER İÇİN REKABETTE SANAL FARKINDALIK: ARAMAMOTORU PAZARLAMASI

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.1, ss.44-60, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

21. Yüzyılın Yükselen Değerleri: İş Ahlâkı ve Kurumsal Yönetişim

Paradoks: The Journal of Economics, Sociology Politics, cilt.7, ss.31-46, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ: REKLAM HİZMET AJANSINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Selçuk İletişim Dergisi, cilt.5, ss.35-60, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Digital Tourism: The Digital Transformation in the Tourism Hospitality Industry

International Congress on Digital Transformation in Tourism-I-DIGIT 2019, Düzce, Türkiye, 18 - 19 Nisan 2019, cilt.1, ss.227-230
Link

Siyasal İletişim Sürecinde Slogan Kullanımı: 31 Mart 2019 Türkiye Yerel Seçimlerinde Partilerin Seçim Sloganları Üzerine Analiz

Uluslararası Ege Disiplinlerarası İnovatif Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 27 Mart 2019, ss.237-251
Link

Türkiye’de Siyasi Arenada İkna Olgusunun Yeni Revizyonu Algı Yönetimi: 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakının Politik Reklamları Üzerine Bir Analiz

International Agean Symposium on Innovative Interdisciplinary Scientific Researches, İzmir, Türkiye, 26 - 27 Mart 2019, ss.252-263
Link

Sosyal Medya Ortamında Siyasal İletişim: 24 Haziran 2018 Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adaylarının Twitter Hesaplarındaki Paylaşımlarının Değerlendirilmesi

Birinci Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS), İzmir, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2018, cilt.1, ss.497-507

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Alanlarında Yazılmış Lisansüstü Tezlerine Yönelik Niteliksel Bir İnceleme

Birinci Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS), İzmir, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2018, cilt.1, ss.692-708
Link

Yeni Medya Rahatsızlıkları: Yeni Nesil Medyaya Farklı Bir Bakış

ICOAEF’18 IV. International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Aydın, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2018, cilt.1, ss.641-655
Link

Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Projeleri: İzmir’in İlçe Belediyelerine Yönelik Bir Analiz

International Conference on Applied Economics and Finance (ICOAEF), Aydın, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2018, cilt.1, ss.616-640
Link

Dijital İletişim ve Çocuk: Türkiye’xxde Çocuk Web Sitelerindeki Reklamlara Yönelik Bir İçerik Analizi

3. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu: Dijitalleşen Dünyada İletişim Alanındaki Yönelimler, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, cilt.1, ss.23
Link

Bilimsel Araştırmalarda Sosal Medya ile İlgili ”Yeniyi” Bulmak: Lisansüstü Tezlerine Yönelik Bir İnceleme

3. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu: Dijitalleşen Dünyada İletişim Alanındaki Yönelimler, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018

Türkiye 24 Haziran 2018 Erken Seçimleri: Gazetelerin Twitter Hesaplarındaki Cumhurbaşkanı Adaylarının Haberlerine İlişkin Bir Analiz

Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2018, cilt.1, ss.276-285
Link

Gelecekteki Profesyoneller Halkla İlişkiler Mesleğini Nasıl Görüyor? İzmir’de Bir Araştırma

1. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi, 12 - 13 Mayıs 2018

Türkiye’de Halkla İlişkiler Eğitimi: Müfredatlar Üzerine Bir İnceleme

16. International Symposium Communication in the Millennium, Eskişehir, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2018, cilt.1, ss.556-570
Link

İletişimde Kavramsal Çerveçe: 2000 Yılı Sonrasında Türkiye’deki Yayınlar Üzerine Bir İnceleme.

II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.182-183

EĞİTİM KURUMLARININ KURUMSAL MARKA ALGILARI: İZMİR MAKBULE SÜLEYMEN ALKAN ORTAOKULU ÜZERİNE BİR ANALİZ

MESTEK 3. ULUSAL MESLEK YÜKSEK OKULLARI SOSYAL VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Aydın, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, cilt.1, ss.159-174

KÜRESEL AĞ TWİTTER KULLANIMINA İLİŞKİN ÖRGÜTSEL İLETİŞİM BOYUTUNDA BİR ANALİZ

2. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Türkiye, 29 Mayıs 2014, cilt.1, ss.3775-3796
Link

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞ KULLANIMI NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

1. ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARISOSYAL VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ(MESTEK), Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2014, cilt.1, ss.165-174
Link

EGE ÜNİVERSİTESİ'NİN ALGILANAN KURUMSAL YÖNETİŞİM KALİTESİ

Akdeniz Üniversitesi 1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2013, cilt.1, ss.95-112

TÜRKİYE DE 2000 YILI SONRASINDAKİ GENEL SEÇİMLERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROPAGANDA ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2016, cilt.1, ss.188-200
Link

Kitap & Kitap Bölümleri

Media and Digital ModernismNew Communication Environments

The Reflections of Corporate Identity in Social Media, Sefer Kalaman, Bilal Süslü, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.145-173, 2018

Yerelden Globale Stratejik Araştırmalar IV

Gelecekteki Profesyoneller Halkla İlişkiler Mesleğini Nasıl Görüyor? İzmir’de Bir Araştırma, Ali Rıza Gökbunar, Cuma Ercan, Yavuz Tansoy Yıldırım, Editör, IJOPEC Publications, Londrina, ss.236-246, 2018

KURUMSAL BAŞARIYA GİDEN YOLDA KURUM KÜLTÜRÜ

KURUM KÜLTÜRÜ VE MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ: KARGO ŞİRKETLERİNİN HİZMETLERİNE YÖNELİK ŞİKAYET ANALİZİ, BURCU ÖKSÜZ, ZEKİYE BERİL AKINCI VURAL, Editör, NOBEL YAYINEVİ, Ankara, ss.197-236, 2016

DİJİTAL PANORAMA BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE SON GÜNDEM

KURUMSAL İTİBAR VE SOSYAL MEDYA, Zekiye Beril Akıncı Vural, Editör, Ütopya Yayınları, Ankara, ss.257-284, 2014

HALKLA İLİŞKİLER NE DEĞİLDİR

BENZER VE FARKLI YÖNLERİYLE KURUMSAL İMAJ VE HALKLA İLİŞKİLER, AYŞEN TEMEL EĞİNLİ, Editör, SAY YAYINLARI, İstanbul, ss.373-400, 2014

HALKLA İLİŞKİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR

PAYDAŞ VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİMDE SOSYAL MEDYA, H. HALE BOZKURT, Editör, PARADİGMA AKADEMİ, İstanbul, ss.121-148, 2014

Stratejik Pazarlama İletişimi / Temel Kavramlar

Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Stratejik Yönetim, Eylin Babacan, Füsun Topsümer, Aylin Göztaş, Editör, GAMA Basım Yayın, İzmir, ss.55-83, 2011