Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DENKLİĞİ: GAZETE MARKALARI ÖRNEĞİ

ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.821-838, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketici Temelli Marka Denkliği: Gazete Markaları Örneği

ODÜ SOBİAD, cilt.5, ss.821-838, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Facebook use and gratifications: A study directed to determining the facebook usage of generations X and Y in Turkey

Mediterranean Journal of Social Sciences, cilt.4, ss.238-249, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Turizm Destinasyonlarında Kriz İletişim Süreci ve Önemi

Yeni Düşünceler Dergisi, ss.33-57, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kurum Kültürü Algısı Zaman İçinde Değişir mi Amprik Bir Araştırma

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.5, ss.32-56, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siyasi Partilerin 2007 2011 Türkiye Genel Seçimlerinde Web Sitesi Kullanımı ve Karşılaştırmalı Analizi

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.225-254, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KİŞİSEL MARKALAMA BAĞLAMINDA GAZETECİLERİN TWITTER KULLANIMI

Communication in the Millennium 2018: Communication: Today and Future., 25 - 28 Nisan 2018, ss.660-679

Kişisel Markalama Bağlamında Gazetecilerin Twitter Kullanımı

Communication in the Millennium 2018: Communication: Today and Future., Eskişehir, Türkiye, 25 Nisan 2018, ss.660-679

Kurumsal Duygusal Zeka ve Takımdaşlık

Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2007, ss.852-864

Neuro Pazarlamada Duyguların Önemi: Duygusal Zekası Yüksek Markalar İle Sadık Müşteriler Yaratmak

Uluslar arası Duygusal Zeka ve İletişim: Profesyonel Yaşamda Mükemmellik Vizyonu Sempozyumu Bildiriler Kitapçığı, İzmir, Türkiye, cilt.1, ss.370

Kurumsal Duygusal Zeka Yönetimi ve Takımdaşlık

Uluslar arası Duygusal Zeka ve İletişim: Profesyonel Yaşamda Mükemmellik Vizyonu Sempozyumu Bildiriler Kitapçığı, İzmir, Türkiye, cilt.2, ss.852

Kitap & Kitap Bölümleri

Halkla İlişkiler Sadece Etkinlik Düzenleme Değildir. Mesleğe İlişkin Yanlış Algı

Halkla İlişkiler Ne Değildir?, Eğinli A.T., Editör, Say, İstanbul, ss.229-266, 2014

Pazarlama İletişimi ve Medya

Medya Planlama, GÖZTAŞ AYLİN, Editör, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Erzurum, 2014

Halkla İlişkilerde Hedef Kitle

Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi, Göztaş A. Topsümer F., Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.195-226, 2012

Halkla İlişkilerde Kullanılan Ölçümleme Modelleri

Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi, Göztaş A. Topsümer F., Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.521-544, 2012

Yeni İletişim Teknolojileri ve Halkla İlişkiler

Yeni İletişim Teknolojileri ve Halkla İlişkiler,, Vural A.B., Editör, Eü İletişim Fakültesi Yayınları, İzmir, ss.185-199, 2006