Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Post Truth Çağında Kamusal Alanda Hakikatin İnşası: "Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur"

Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2019

Hofstede’nin Kültürel Boyutlar Kuramı’na Göre Kültürlerarası Farklılıkların Yönetiminde Halkla İlişkiler ve İletişim

2. Uluslararası Yeni İletişim Teknolojileri ve Sosyal Dönüşüm Sempozyumu, Bishkek, Kırgızistan, 02 Mayıs 2012, ss.1084-1097

Kültürlerarası Reklam Politikaları

Medya ve Siyaset Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 15 Kasım 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Actors of International Public Relations

International Public Relations Practices and Approaches, M. Umut Tuncer, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.29-52, 2018

Sosyal Medya: Özgürlük mü Esaret mi?

İletişimde Post Yazılar, Aylin Göztaş, Editör, Literatürk Akademi, Konya, ss.140-165, 2016

Örgütsel Bağlamda Kültürlerarası İletişim İçin Ön Koşul: Kültürlerarası Yetkinlik

İletişimde Serbest Yazılar, Aylin Göztaş, Editör, Literatürk Akademi, Konya, ss.140-165, 2016

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Halkla İlişkiler Uygulaması, Mengü S. Ç., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.330-347, 2016

Eğitim Hizmetlerinde Kalite

İzmir: Ege Üniversitesi Bizim Büro Basımevi, Konya, 2013

Advertising and Culture: The Impact of Globalization on Advertising in Turkey

The Dialogue with the Other Balkan Dimensions of European Identity, Minka Zlateva, Editör, "St. Kliment Ohridski" University Press, Sofia, ss.342-354, 2011