Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bitirim Okmeydan S., Saran M., "Terörle Mücadelede Sosyal Pazarlama ve İletişim Stratejileri ", Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, vol.1, pp.87-110, 2010
Oezden Z., Saran M., "Turkey", PUBLIC RELATIONS AND COMMUNICATION MANAGEMENT IN EUROPE, pp.441-457, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Saran M., Bitirim Okmeydan S., "Kültürlerarası İletişim Dersinin Öğrenciler Üzerindeki Etkisi: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma", 1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Kasım 2013, vol.1, pp.147-157
Saran M., Bitirim Okmeydan S., "Hofstede’nin Kültürel Boyutlar Kuramı’na Göre Kültürlerarası Farklılıkların Yönetiminde Halkla İlişkiler ve İletişim", 2. Uluslararası Yeni İletişim Teknolojileri ve Sosyal Dönüşüm Sempozyumu, Manas, KIRGIZISTAN, 2-4 Mayıs 2012, pp.1084-1097
Saran M., Bitirim Okmeydan S., "Terörle Mücadelede Sosyal Pazarlama ve İletişim Stratejileri", UTSAS (I. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu), ANTALYA, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2009, pp.87-109
Saran M., Er Özden E., "Kültürlerarası Reklam Politikaları", Medya ve Siyaset Sempozyumu , İZMİR, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2007, pp.---
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Saran M., "",
Saran M., Bitirim Okmeydan S., "Bütünleşik Pazarlama İletişimi", Halkla İlişkiler Uygulaması, Mengü S. Ç., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.330-347, 2016
Saran M., Er Özden E., "Advertising and Culture: The Impact of Globalization on Advertising in Turkey", in: The Dialogue with the Other Balkan Dimensions of European Identity, Minka Zlateva, Eds., "St. Kliment Ohridski" University Press, Sofia, pp.342-354, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi