Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sağlık İletişiminde Müzakere Yöntemleri, Olası Sorunlar ve Çözüm Önerileri

TÜRKBİLİM DERGİSİ, cilt.6, ss.1-16, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DUYGUSAL OKURYAZARLIK TEMELLİ EĞİTİMLERİN EKONOMİK DEĞERİ

NWSA, cilt.13, ss.24-35, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar