Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Two siblings with Gaucher type 3c: different clinical presentations

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.32, sa.5, ss.533-536, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier identifier

Primary intestinal lymphangiectasia and a review of the current literature

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.29, sa.6, ss.714-716, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Mass Image in Stomach: A Case of Splenic Artery Aneurysm

CHINESE MEDICAL JOURNAL, cilt.131, sa.13, ss.1630, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Etiology and Outcome of Cholelithiasis in Turkish Children

INDIAN PEDIATRICS, cilt.55, sa.3, ss.216-218, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Autoimmune hepatitis and long-term disease course in children in Turkey, a single-center experience

EUROPEAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY, cilt.28, sa.8, ss.927-930, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çölyak Hastalarında Vasküler RiskDeğerlendirmesi

Türk Pediatri Arşivi-Turkish Archives Of Pediatrics, cilt.54, ss.88, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Chronic Gastritis on Sleep and Quality of Life in Adolescents

The Journal of Pediatric Research, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orofacial Crohn’s Disease: A Case Report

The Journal of Pediatric Research, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adolesan Gastroözofageal Reflü Hastalığında Anksiyete Bozukluğu ve Beslenme Alışkanlıkları

The Journal of Dr. Behcet Uz Children s Hospital, cilt.8, sa.3, ss.223-228, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Familial Mediterranean Fever Mimicking Wilson's Disease: A Case Report

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, cilt.5, sa.3, ss.153-155, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

12-60 Aylık Hastanede Yatan ve Tedavi Gören Çocuklarda Malnütrisyon ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi

European Journal of Therapeutics, cilt.24, ss.30-35, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of siblings togetherness and tissue types in celiac disease

IZMIR DR BEHCET UZ COCUK HASTANESI DERGISI, cilt.8, sa.2, ss.127-131, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Familial Mediterranean fever and prolonged febrile myalgia syndrome: Case report

IZMIR DR BEHCET UZ COCUK HASTANESI DERGISI, cilt.7, sa.2, ss.164-166, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Cholelithiasis Developing After Rapid Weight Loss in an Adolescent

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, cilt.4, ss.36-37, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Mediastinal Abscess Developing after Endoscopy to Remove an Ingested Foreign Body: An Unusual Clinical Presentation

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, cilt.3, ss.159-161, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Place of Cow Milk Allergy in Gastroenterology Practice

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, cilt.2, sa.2, ss.70-73, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Irritable bowel syndrome in childhood: Review

Turkiye Klinikleri Pediatri, cilt.24, sa.3, ss.107-111, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Adolesan Dönemde Sağlıklı Beslenme ve Obezite

Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics, cilt.4, ss.31-35, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilirubin Levels in the 1st and 3rd months are significant in determinin the success of the Kasai Portoenterostomy

2019 STEPS (Strategies Trends in European Pediatric Surgery, 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2019

Inappropriate N-Acetylcysteine (NAC) Usage in Children: Acetaminophen Intoxication in Pediatric Emergency Department (ED)

The Third European Pediatric Resuscitation and Emergency Medicine Conference, Gent 2019., Ghent, Belçika, 23 - 24 Mayıs 2019

Karaciğer Nakilli Çocuk Hastalarda Vasküler Tutulum

15. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, Türkiye, 10 - 13 Mart 2019

Çelik Prosedürü (Elastik halka ile kontrollü barsak daraltılması): Kısa bağırsak sendromunda bağırsak adaptasyonunun iyileştirilmesinde yeni bir cerrahi teknik

36. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ VE 3. ULUSLARARASI PEDİATRİK ENDOSKOPİK CERRAHİ GRUBU - ORTADOĞU BÖLÜMÜ KONGRESİ, Paris, Fransa, 24 - 27 Ekim 2018, ss.251-252

Expression levels of peroxiredoxins in small intestinal mucosa of children with celiac disease

43th The Federation of European Biochemical Societies Congress, Prag, Çek Cumhuriyeti, 7 - 12 Temmuz 2018

Effects of Gastritis on Sleep and Quality of Life in Adolescents

51. Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Cenevre, İsviçre, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.66, ss.620

Fonksiyonel Kabızlığı Olan Çocuklarda Antropometrik Bulgular ve Beslenme Özellikleri

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018

Pankreatik Yetmezlikli Kistik Fibrozis Hastalarında Distal İntestinal Emilim

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018

Eozinofilik Kolitli Bir Olguda Anti-IgE Monoklonal Antikor Kullanımı

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018

Ege Üniversitesi Pediatrik İntestinal Yetmezlik ve Rehabilitasyon Merkezi Deneyimi

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018

Jejunal Atrezi ile Presente Olan Silver Russell Sendromu: Olgu Sunumu

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018

Koagülopati Etyolojisinde Nadir Bir Hastalık: RFT-1 İlişkili CDG

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018

Nadir Bir Gastrointestinal Kanama Nedeni Metakromatik Lökodistrofi Tanılı Olguda Masif Hemobilia

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018

Fekal Kalprotektin Üst Sindirim Sistemi Organik Hastalıklarında Tanıda Yardımcı Olabilir mi?

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018

Türkiyede Çocukların Karın Ağrısı Nedenleri Değişiyor mu?

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018

Portal Ven Trombozunda Klinik ve Tedavi Sonuçları: Çok Merkezli Verilerin Değerlendirilmesi

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018

Akut İntermitant Porfiria Olguları: Tanı ve İzlem Süreçleri

10. Ege Pediatri ve 6. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2017

Gastritin Adölesanlarda Uyku ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri

10. Ege Pediatri ve 6. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2017

Çocukluk Çağında Pankreatit Tanı ve Yönetimi: Tek Merkez Deneyimi

10. Ege Pediatri ve 6. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2017

Doğum Sonrası Koledokolitiazis İle Başvuran Adolesan Annelerin Klinik ve İzlem Bulguları

10. Ege Pediatri ve 6. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2017

Çölyak Hastalığında Kardeş Birlikteliği ve Doku Tiplerinin Değerlendirilmesi

10. Ege Pediatri ve 6. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2017

Akut intermitant porfiria olguları tanı ve izlem süreçleri

10. Ege Pediatri ve 6. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2017

Sitrin eksikliği: Tek merkezli olgu serisi ve izlem sonuçları

14. Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Nisan 2017

Kusma ve Kilo Alamamanın Bir Diğer Nedeni Akalazya

2. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi- Pratikte Güncellemeler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Aralık 2016

Eozinofilik Özofajit Olgularımızın Değerlendirilmesi

11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Samsun, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2016

Süt Çocukluğu Döneminde Tanısal Sorun Oluşturan Kronik İshal Nedeni

11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Samsun, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2016

Çocuk ve Adölesanlarda Beslenme Risk Taraması ve Hastane Malnütrisyonu

11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Samsun, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2016

Çocuklarda portal hipertansiyonda şant cerrahisi

33.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2015, cilt.29, ss.54

Challenge of two sublings with methylmslonic aciduria: Liver transplantataion and beyond

Annual Symposium of the Society for the Sudy of Inborn Errors of Metabolism, Lyon, Fransa, 1 - 04 Eylül 2015, cilt.38, ss.156

Shunt Surgery for portal hypertension in children ORAL

EUPSA 2015, 16th European Paediatric Surgeons Association's Annual Congress 17 - 20 June 2015 / Slovenia, Ljubljana, 17 - 20 Haziran 2015 identifier identifier identifier

Shunt surgery for portal hypertension in children

16th European Congress of Paediatric Surgery, Ljubljana, Slovenya, 17 - 20 Haziran 2015, ss.61 identifier identifier

Talasemi Major Tanılı Oral Şelatör Tedavisi Alan Olgularda Gastrointestinal Sorunlar

10. Ulusal Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Malatya, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2014

Hepatocellular Carcinoma in Hereditary Tyrosinemia, A Case Report

12th International Congress of Inborn Errors of Metabolism, Barselona, İspanya, 3 - 06 Eylül 2013

Tirozinemi Zemininde Hepatoselüler Karsinom Gelişen Olgu

ULUSLARARASI KATILIMLI 12. METABOLİK HASTALIKLAR VE BESLENME KONGRESİ, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2013

Gastrointestinal Akut Graft Versus Host Hastalığının Endoskopik Tanısı

9. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2012

Ülkemizde Çölyaklıların Diyete Uyum Sorunları

Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Glutensiz Yaşam Biçimi

Ege Üniversitesi Yayın Bürosu, 2014