Araştırma Alanları

  • Tarımsal Bilimler

  • Ziraat

  • Zootekni ve Hayvan Besleme

  • Zootekni

  • Büyükbaş

  • Küçükbaş

  • Yemler ve Hayvan Besleme

  • Yem ve Yem Teknolojisi

  • Çok Midelilerin Beslenmesi