Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nutrient Composition of Some Organic Feedstuffs for Poultry

Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu", Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciences University of Sarajevo, ss.64-68, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaba yemlerin rumende protein parçalanabilirliklerinin in situ naylon torba tekniği ile belirlenmesi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.44, ss.99-111, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Plastik rengi vakum uygulaması ve bekletme şeklinin paket mısır silaj yemi kalitesi üzerine etkileri

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.42, ss.77-85, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ruminantların beslenmesinde kullanılan bazı yemlerin protein içeriklerinin rumende parçalanabilme özellikleri üzerine bir araştırma

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.37, ss.145-152, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Organik Yemler ve Alternatif Organik Yem Proteini Kaynakları

VI. Organik Tarım Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2019

Sustainability of Organic Agriculture

2. ULUSLARARASI UNIDİKAP KARADENİZ SEMPOZYUMU, 28 - 30 Kasım 2018, ss.202-206 identifier

Chickens Raised in Organic or Conventional Production System (Meat Quality)

Role of Livestock in Sustainable AgricultureIAHA Pre-Conference on Organic Animal HusbandryRole of Livestock in Sustainable AgricultureIAHA Pre-Conference on Organic Animal Husbandry, 07 Kasım 2017

The effects of essential oils dietarysupplementation on feeding behaviourof sheep under organic animal husbandry

Role of Livestockin Sustainable AgricultureIAHA Pre-Conference onOrganic Animal HusbandryNovember 7-8, 2017linked to the 19th Organic World Congress,New Delhi, India, November 9 - 11, 2017, Ghaziabad, Hindistan, 7 - 08 Kasım 2017, ss.75-79

The role of self-sufficiency on thesustainability at organic dairy cow farmsin Turkey

Role of Livestockin Sustainable AgricultureIAHA Pre-Conference onOrganic Animal HusbandryNovember 7-8, 2017linked to the 19th Organic World Congress,New Delhi, India, November 9 - 11, 2017, Ghaziabad, Hindistan, 7 - 08 Kasım 2017, ss.146-149

Quality traits of pectoralis major muscle in broilers with deep pectoral myopathy

XVII European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products and XXIII European Symposium on the Quality of Poultry Meat, 3 - 05 Eylül 2017 identifier identifier identifier

Nutrient Compositon of some organic feedstuffs for poultry

26th INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EXPERT CONFERANCE OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY, Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 - 30 Eylül 2015

Insidence and intensity of deep pectoralis myopathy in broilers under commercial conditions in Turkey

XXII European Symposium on the quality of Poultry Meat, Paris, Fransa, 10 - 13 Mayıs 2015, cilt.71, ss.52

Hayvansal üretim çevre ilişkileri ve organik hayvancılık

Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 15 Ocak 2010, ss.687-705

Türkiye koyunculuğunda organik üretim

Türkiye Koyunculuk Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 - 13 Şubat 2009, ss.72-81

Ekolojik Organik Biyolojik Tarımda Hayvancılık

Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2001, ss.95-104

Kitap & Kitap Bölümleri

The General Principles of Organic Goat Production and its Role in Strengthening Sustainability.

Trends in Landscape, Agriculture, Forest and Natural Science, ZİNCİRKIRAN MURAT, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, ss.214-227, 2020

Dünya, Avrupa Birliği Ülkeleri (28) ve Türkiye'de Organik (Organik, Biyolojik) Hayvancılık

Organik Hayvansal Üretim, Bahri BAYRAM , Editör, Gündüz Ofset Matbaacılık ve Yayıncılık, Trabzon, ss.1-15, 2015

Buzağı, Düve ve Boğaların Beslenmesi

Ege Unıversitesi Ziraat Fakültesi Çağdaş Yayınları, İzmir, 2002