Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of the role of stray cats for transmission of toxoplasmosis to humans and animals living in İzmir, Turkey

Journal of Infection in Developing Countries, cilt.15, sa.1, ss.155-162, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Toxoplasma gondii destroys Her2/Neu-expressing mammary cancer cells in vitro using a continuous feed medium approach

Journal of Infection in Developing Countries, cilt.14, sa.10, ss.1204-1209, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Molecular Diagnosis of Toxoplasma gondii and Neospora caninum in Brain Tissues of Some Wild Birds

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.21, sa.2, ss.173-178, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Acute Babesiosis in A Nine-Day Old Male Calf

Afana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.55-57, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parasitic Diseases that can Infect Travelers to Africa.

Turkiye parazitolojii dergisi, cilt.42, ss.154-160, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Parasitic Infections in Individuals Travelling to America and Precautionary Measures.

Turkiye parazitolojii dergisi, cilt.42, ss.81-89, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Rekombinant Protein Aşısı Üretiminde Kullanılan Ekspresyon Sistemleri Ve Uygun Ekspresyon Sisteminin Seçimi

2. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi & ISV Destekli DNA Aşısı Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 24 Mayıs 2018, ss.84

Granülomatöz amoebik ensefalite karşı aşı geliştirmede kullanılabilecek multi-epitop proteinin biyoinformatik yöntemlerle tasarlanması

2. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi & ISV Destekli DNA Aşısı Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2018, ss.86-87

İzmir İli sokak kedilerinin dışkısında mikroskobik yöntemlerle barsak protozoonlarının sıklığının araştırılması

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.593-594

Yaban kuşlarında Toxoplasma gondii izolatlarının genetik karakterizasyonu

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.309-310

Ehrlichiosis şüpheli bir köpek olgusunun PZR ile tanısı

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017

Tunceli sarımsağının (Allium tuncelianum) in vitro ortamda Blastocystis’e etkisinin araştırılması

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017

Parazitler Konağı Manipüle Ediyor mu? Acaba Yönlendiriliyor muyuz?

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı), 25 - 29 Eylül 2017

Detection of Toxoplasma gondii in the Eurasian Badger (Meles meles)

International Symposium on Parasitic Zoonoses, Antalya, Türkiye, 16 Kasım 2016, ss.492

Genetic Characterization of Toxoplasma gondii strains isolated from birds of prey

International Symposium on Parasitic Zoonoses, Antalya, Türkiye, 16 Kasım 2016, ss.488

A novel Real Time PCR to detect Entamoeba histolytica 18S rRNA gene

International Symposium on Parasitic Zoonoses, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2016, ss.488

İzmir ilinde doğal hayatta yaşayan kuşlarda Toxoplasma gondii varlığının gösterilmesi

19 Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015

Seyahat ve Parazit Hastalıkları Afrika kıtasına seyahat edenlere bulaşabilecek paraziter hastalıklar

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015